Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Galileo hakkab tööle!

Brüssel, 14. detsember 2016

15. detsembril 2016 hakkab Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo pakkuma esialgseid teenuseid avaliku sektori asutustele, ettevõtetele ja kodanikele.

Energialiidu eest vastutav komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: „Geolokaliseerimine on käimasoleva digirevolutsiooni keskmes ja selle abil luuakse uusi teenuseid, mis muudavad meie igapäevaelu. Galileo suurendab geolokaliseerimise täpsust kümme korda ja võimaldab minna üle järgmise põlvkonna tehnoloogiatele, mis põhinevad asukoha määramisel, nagu näiteks autonoomsed autod, ühendatud seadmed ja arukate linnade teenused. Täna kutsun ma Euroopa ettevõtjaid üles kasutama ära Galileo võimalusi ja looma selle baasil kiiresti innovatiivseid lahendusi."

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „See, et Galileo hakkab esialgseid teenuseid pakkuma, on tähtis saavutus kogu Euroopa jaoks ja meie hiljutise kosmosestrateegia esimene tulemus. Galileo sünni taga on ühised pingutused maailma kõige täpsema satelliitnavigatsioonisüsteemi projekteerimiseks ja rajamiseks. See kinnitab Euroopa tehnoloogilist tipp-pädevust ja oskusteavet ning võetud kohustust luua kosmosepõhiseid teenuseid ja rakendusi. Mitte ükski Euroopa riik ei oleks suutnud midagi sarnast üksi korda saata."

Neljapäeval, 15. detsembril teeb Euroopa Komisjon Brüsselis ametliku avalduse esialgsete teenuste kasutuselevõtu kohta ja Galileo hakkab koos GPSiga tasuta osutama järgmisi teenuseid.

  • Tugi hädaabioperatsioonidele – praegu võib merel või mägedes kadunud inimese leidmisele kuluda tunde. Päästeüksuse ehk SAR-üksuse abiga on nüüd võimalik Galileo valmidusega majakalt hädaolukorra teate saatnud inimesi leida ja päästa kiiremini, kuna tema asukoha kindlakstegemise aeg väheneb vaid 10 minutini. Hiljem on kavas seda teenust parandada, teatades hädaabikõne tegijale, et tema asukoht on kindlaks tehtud ja abi on juba teel.
  • Täpsem navigatsiooniteenus kodanikele – Galileo avatud teenus kujutab endast positsioneerimis-, navigeerimis- ja sünkroniseerimisalast tasuta laiatarbeteenust ning seda saab kasutada Galileo valmidusega kiibistike abil nutitelefonides või sõiduautode navigatsioonisüsteemides. Alates 2016. aasta sügisest on turul mitu sellist nutitelefoni mudelit, mis nüüd saavad asukoha täpsemaks määramiseks kasutada Galileo signaale. 2018. aastaks on Galileo integreeritud igasse uude Euroopas müüdavasse automudelisse, pakkudes mitmetele seadmetele täiustatud navigatsiooniteenuseid ja võimaldades teha automaatseid häbikõnesid (eCall). Eelkõige saavad Galileo pakutavast suuremast positsioneerimistäpsusest kasu inimesed, kes kasutavad navigatsiooniseadmeid linnades, kus satelliitsignaale blokeerivad sageli kõrghooned.
  • Parem aja sünkroniseerimine elutähtsates taristutes – Galileo võimaldab oma ülitäpse kella kaudu pangandus- ja finantstehingute aega ning telekommunikatsiooni- ja energia jaotusvõrke, nagu arukad võrgud paremini sünkroniseerida. Seeläbi saavad need süsteemid toimida tulemuslikumalt.
  • Turvalised teenused avaliku sektori asutustele – Galileo toetab avaliku reguleeritud teenuse kaudu ka avaliku sektori asutusi, nagu kodanikukaitse teenistused, humanitaarabi teenistused, tolliametnikud ja politsei. Süsteem hakkab avaliku sektori kasutajatele pakkuma eriti töökindlat ja täielikult krüpteeritud teenust, mis tagab teenuste katkematuse üleriigilistes häda- või kriisiolukordades, nagu terrorirünnakute korral.

Avaldus Galileo esialgsete teenuste kasutuselevõtu kohta tähendab, et Galileo satelliidid ja maapealne taristu on nüüd töövalmis. Selle kaudu saadetavad signaalid on äärmiselt täpsed, kuid need ei ole kogu aeg kättesaadavad. Seetõttu kasutatakse esialgses etapis esimesi Galileo signaale koos muude satelliitnavigatsioonisüsteemidega, nagu GPS.

Lähiaastatel saadetakse Galileo süsteemi suurendamiseks orbiidile uusi satelliite, mis parandab järk-järgult Galileo kättesaadavust kogu maailmas. Satelliitnavigatsiooni võrgustik peaks eelduste kohaselt valmima 2020. aastaks, mil Galileo saavutab täieliku tegutsemissuutlikkuse.

Taust

Galileo on Euroopa globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem. See pakub kogu maailma kasutajatele hulka tänapäevaseid positsioneerimis-, navigatsiooni- ja sünkroniseerimisteenuseid. Galileo on GPSiga täielikult koostalitlusvõimeline, kuid pakub lõppkasutajatele täpsemat ja usaldusväärsemat positsioneerimisteenust.

Praegu koosneb Galileo süsteem 18st juba orbiidil olevast satelliidist. Täiemahuline süsteem näeb ette kokku 30 satelliiti ja see peaks valmima 2020. aastaks.

Turul on juba kättesaadav esimene Galileo nutitelefon Hispaania tootjalt BQ ning eeldatavasti järgivad nende eeskuju ka muud tootjad. See võimaldab ka rakenduste loojatel testida oma ideid tegeliku signaali baasil.

Galileo esialgseid teenuseid haldab Euroopa GNSSi Agentuur. Galileo programmi tervikuna juhib Euroopa Komisjon, kes on delegeerinud vastutuse süsteemi kasutuselevõtmise ja tehniliste toe eest tegevusülesannetes Euroopa Kosmoseagentuurile (ESA).

Lisateave

Galileo esialgsed teenused – korduma kippuvad küsimused (MEMO/16/4382)

Euroopa kosmosestrateegia

Audiovisuaalne materjal

Euroopa GNSSi teenuskeskus (GSC)

Galileo esialgsete teenuste eeldatav suutlikkus, täpsus ja kättesaadavus

Galileo kodanikele

IP/16/4366

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar