Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

„Галилео“ започва работа!

Брюксел, 14 декември 2016 r.

На 15 декември 2016 г. Европейската система за спътникова навигация „Галилео“ ще започне да предоставя първоначалните си услуги на публичните органи, стопанските субекти и гражданите.

Заместник–председателят на Комисията Марош Шевчович, отговарящ за Енергийния съюз, заяви: „Геолокализацията е в центъра на продължаващата цифрова революция, предоставяйки нови услуги, които ще преобразят ежедневието ни. „Галилео“ ще повиши десетократно точността на определянето на местоположението и ще позволи развитието на следващото поколение технологии, използващи определянето на местоположението, като автономните автомобили, свързаните устройства или интелигентните комунални услуги. Призивът ми днес към европейските предприемачи е: представете си какво можете да направите с „Галилео“ — не чакайте, а създавайте иновации.

Комисар Елжбета Бенковска, отговаряща по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Предлаганите от „Галилео“ първоначални услуги са голямо постижение за Европа и са първият резултат от скорошната ни стратегия за космоса. Това е резултатът от съгласуваните усилия за проектиране и изграждане на най-точната спътникова навигационна система в света. Това показва отличните технологични постижения на Европа, нейното ноу-хау и ангажимента ѝ към осигуряването на услуги и приложения с космическо базиране. Нито една европейска държава не би могла да постигне това сама.“

С обявяването на първоначалните услуги, които официално ще бъдат стартирани от Европейската комисия в четвъртък, 15 декември, в Брюксел, „Галилео“ ще започне да предлага, съвместно с GPS, следните безплатни услуги:

  • Помощ за операциите при извънредни ситуации: Понастоящем откриването на изгубен в морето или планината човек може да отнеме часове. С услугата за търсене и спасяване (SAR) хората, подали сигнал за бедствие от радиомаяк, съвместим с „Галилео“, сега ще могат да бъдат откривани и спасявани по-бързо, тъй като времето за откриване ще се съкрати само до 10 минути. Тази услуга в бъдеще следва да бъде подобрена, като подателят на сигнала за бедствие ще бъде уведомяван, че е локализиран и че помощта пристига.
  • По-точна навигация за гражданите: Отворената услуга на „Галилео“ ще предложи безплатна, предназначена за масовия пазар, услуга за позициониране, навигация и времеуказване, която може да бъде използвана от поддържащите „Галилео“ микропроцесори в смартфоните или автомобилните навигационни системи. От есента на 2016 г. на пазара има редица такива смартфони и сега те вече могат да използват сигналите, за да предоставят по-точно местоположение. От 2018 г. „Галилео“ също така ще присъства във всички нови модели автомобили, продавани в Европа, предоставяйки подобрени навигационни услуги на редица устройства и предоставяйки функционалност на системата за реагиране при извънредни ситуации eCall. Особено голяма полза от подобрената точност на местоположението, предоставяно от „Галилео“, ще имат хората, използващи навигационни устройства в градовете, където спътниковите сигнали често могат да бъдат блокирани от високите сгради.
  • По-добро синхронизиране на времето за критични инфраструктури: Посредством високоточните си часовници „Галилео“ ще направи възможна по-устойчивата синхронизация на времето при банковите и финансовите трансакции, телекомуникациите и енергоразпределителни мрежи, като интелигентните мрежи. Това ще помогне те да работят по-ефективно.
  • Сигурни услуги за публичните органи: Посредством публично регулираната услуга „Галилео“ също така ще подпомага публичните органи, като службите за гражданска защита, службите за хуманитарна помощ, митническите служители и полицията. Тя ще предоставя много стабилна и напълно кодирана услуга за правителствените ползватели при национални извънредни или кризисни ситуации, като терористичните нападения, за да се осигури непрекъснатост на услугите.

Обявяването на първоначалните услуги означава, че спътниците и наземната инфраструктура на „Галилео“ вече са в оперативна готовност. Тези сигнали ще бъдат много точни, но няма да са налични непрекъснато. Поради това през началния етап първите сигнали на „Галилео“ ще се използват съвместно с други спътникови навигационни системи, като GPS.

През следващите години в орбита ще бъдат изведени нови спътници, за да се разшири спътниковата група на „Галилео“, което постепенно ще подобри наличността на сигналите в световен мащаб. Спътниковата група се очаква да бъде пълна до края на 2020 г., когато „Галилео“ ще достигне пълните си експлоатационни възможности.

История на досието

„Галилео“ е европейската глобална спътникова навигационна система. Тя предоставя широк набор от най-съвременни услуги за определяне на местоположението, навигация и времеуказване на потребителите в целия свят. „Галилео“ има пълна оперативна съвместимост с GPS, но ще предлага по-голяма точност и по-надеждно определяне на местоположението за крайните потребители.

В момента спътниковата група на „Галилео“ се състои от 18 спътника, като всички вече са на орбита. Пълната спътникова група е предвидена да се състои общо от 30 спътника и се очаква да бъде завършена преди края на 2020 г.

Досега на пазара вече е наличен първият смартфон, поддържащ „Галилео“, от испанския производител BQ, като се очаква да последват и други производители. Това ще позволи също така на разработчиците на приложения да изпитват идеите си на базата на действителен сигнал.

Първоначалните услуги на „Галилео“ се управляват от Европейската агенция за ГНСС (GSA). Цялостното управление на програмата „Галилео“ се осъществява от Европейската комисия, която прехвърли на Европейската космическа агенция (ЕКА) отговорността за разгръщането на системата и за техническата поддръжка на оперативните задачи.

За повече информация

Първоначални услуги на „Галилео“ — често задавани въпроси(MEMO/16/4382)

Космическа стратегия за Европа

Аудиовизуални материали

Европейски център по услугите от ГНСС (GSC)

Очаквани експлоатационни показатели, точност и наличност на първоначалните услуги на „Галилео“

„Галилео“ за гражданите

IP/16/4366

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar