Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Močni zaščitni ukrepi za povrnitev zaupanja v čezatlantski pretok podatkov: Evropska komisija predstavila zasebnostni ščit EU–ZDA

Bruselj, 29. februarja 2016

Evropska komisija je danes izdala pravna besedila, ki bodo vzpostavila zasebnostni ščit EU–ZDA.

Evropska komisija je danes izdala pravna besedila, ki bodo vzpostavila zasebnostni ščit EU–ZDA, ter sporočilo, ki povzema ukrepe zadnjih dveh let, namenjene povrnitvi zaupanja v čezatlantski pretok podatkov po razkritjih iz leta 2013 o njegovem nadzoru. Komisija je v skladu s političnimi usmeritvami predsednika Junckerja (i) dokončala reformo pravil o varstvu podatkov v EU, ki se uporabljajo za vsa podjetja, ki ponujajo storitve na trgu EU, (ii) izpogajala krovni sporazum EU–ZDA, ki zagotavlja visoke standarde varstva podatkov pri pretoku podatkov prek Atlantika za namene kazenskega pregona, ter (iii) vzpostavila trden okvir za poslovno izmenjavo podatkov: zasebnostni ščit EU–ZDA.

Poleg tega je Komisija danes objavila tudi svoj osnutek „sklepa o ustreznosti“ in besedila, ki bodo sestavljala zasebnostni ščit EU–ZDA. Gre za načela zasebnostnega ščita, ki jih bodo morala spoštovati podjetja, ter pisne zaveze vlade ZDA (ki bodo objavljene v zveznem registru ZDA) o izvrševanju ureditve, vključno z zagotovilom o zaščitnih ukrepih in omejitvah, ki veljajo za dostop javnih organov do podatkov.

Podpredsednik Andrus Ansip je izjavil: „Začenjamo uresničevati zasebnostni ščit EU–ZDA. Na obeh straneh Atlantika si prizadevamo zagotoviti polno varstvo osebnih podatkov državljanov ter našo pripravljenost na priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba. Okvir bodo izvrševala podjetja in v vsakodnevnih stikih si prizadevamo poskrbeti za kar najboljšo pripravo nanj. Tako znotraj EU kot tudi na svetovnem prizorišču si bomo še naprej prizadevali okrepiti zaupanje v spletno okolje. Zaupanje je ključno in pomeni gonilo naše digitalne prihodnosti.“

Komisarka Věra Jourová je dejala: „Varstvo osebnih podatkov je moja prednostna naloga tako znotraj kot tudi zunaj EU. Zasebnostni ščit EU–ZDA je močan nov okvir, ki temelji na doslednem izvrševanju in spremljanju, preprostejšem dostopu posameznikov do pravnega varstva ter prvič doslej tudi pisnem zagotovilu naših ameriških partnerjev o omejitvah in zaščitnih ukrepih pri dostopu javnih organov do podatkov zaradi nacionalne varnosti. Predsednik Obama je podpisal zakon o sodnem varstvu (Judicial Redress Act), ki državljanom EU podeljuje pravico do uveljavljanja varstva podatkov na sodiščih v ZDA, tako da bomo v kratkem predlagali tudi podpis krovnega sporazuma EU–ZDA, ki bo zagotavljal zaščitne ukrepe za prenos podatkov za namene kazenskega pregona. Ti močni zaščitni ukrepi bodo Evropi in Ameriki pomagali obnoviti zaupanje v čezatlantski pretok podatkov.“

Ugotovitev Komisije glede ustreznosti varstva bo po sprejetju zagotavljala, da so zaščitni ukrepi, ki veljajo ob prenosu podatkov v skladu z novim zasebnostnim ščitom EU–ZDA, enakovredni standardom varstva podatkov v EU. Novi okvir odraža zahteve, ki jih je Sodišče postavilo v sodbi z dne 6. oktobra 2015. Ameriške oblasti so se trdno zavezale k doslednemu izvrševanju zasebnostnega ščita ter zagotovile, da organi za nacionalno varnost ne izvajajo nikakršnega neselektivnega ali množičnega nadzora podatkov.

To bodo zagotavljale:

-          stroge obveznosti za podjetja in dosledno izvrševanje: nova ureditev bo pregledna in bo vsebovala učinkovite mehanizme nadzora, s katerimi se bo zagotavljalo izpolnjevanje obveznosti podjetij, vključno s sankcijami ali izključitvijo, če se te bi spoštovale. Nova pravila zajemajo tudi zaostrene pogoje za nadaljnje prenose tretjim partnerjem, ki jih opravljajo v tem programu sodelujoča podjetja;

-          jasni zaščitni ukrepi in obveznosti glede preglednosti za dostop vlade ZDA: prvič doslej je vlada ZDA dala Evropski uniji pisno zagotovilo urada direktorja nacionalne obveščevalne službe, da bodo za morebiten dostop javnih organov za namene nacionalne varnosti veljale jasne omejitve, zaščitni ukrepi in nadzorni mehanizmi, ki bodo preprečevali vsesplošen dostop do osebnih podatkov. Ameriški zunanji minister John Kerry se je zavezal, da se bo za Evropejce vzpostavila možnost pravnega varstva na področju nacionalnih obveščevalnih služb, in sicer z mehanizmom varuha človekovih pravic na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki bo deloval neodvisno od služb za nacionalno varnost. Varuh človekovih pravic bo preverjal pritožbe in poizvedbe posameznikov ter jih obvestil, ali so se spoštovali ustrezni zakoni. Te pisne zaveze bodo objavljene v zveznem registru ZDA;

-          učinkovito varstvo pravic državljanov EU z različnimi možnostmi pravnega varstva: podjetja morajo pritožbe rešiti v 45 dneh. Na voljo bo možnost brezplačnega alternativnega reševanja sporov. Državljani EU se lahko obrnejo tudi na svoje nacionalne organe za varstvo podatkov, ki bodo v sodelovanju z zvezno komisijo ZDA za trgovino zagotavljali, da bodo njihove nerešene pritožbe obravnavne in rešene. Če se zadeva ne reši z nobenim drugim razpoložljivim sredstvom, se v skrajnem primeru uporabi arbitražni mehanizem, ki bo zagotavljal izvršljivo pravno sredstvo. Poleg tega se podjetja lahko zavežejo k upoštevanju nasvetov evropskih organov za varstvo podatkov. Za podjetja, ki ravnajo s podatki o človeških virih, je taka zaveza obvezna;

-          mehanizem letnega skupnega pregleda: mehanizem bo namenjen spremljanju delovanja zasebnostnega ščita, vključno z zavezami in zagotovili glede dostopa do podatkov za namene kazenskega pregona in nacionalne varnosti. Pregled bosta izvajala Evropska komisija in Ministrstvo za trgovino ZDA ter vanj vključila nacionalne obveščevalne strokovnjake iz ameriških in evropskih organov za varstvo podatkov. Komisija bo pri tem uporabila vse druge razpoložljive vire informacij, med drugim tudi poročila o preglednosti, ki jih bodo podjetja pripravila o številu vladnih zahtev za dostop. Poleg tega bo Komisija vsako leto organizirala vrh o varstvu zasebnosti, kjer bo z zainteresiranimi nevladnimi organizacijami in deležniki razpravljala o dogajanju na področju zakonodaje, povezane z varstvom podatkov, in o njegovem vplivu na Evropejce. Na podlagi letnega pregleda bo Komisija izdala javno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Naslednji koraki

Preden bo kolegij sprejel dokončno odločitev, bo opravljeno posvetovanje z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, in bodo mnenje podali evropski organi za varstvo podatkov (Delovna skupina iz člena 29). ZDA bodo medtem izvedle potrebne priprave za vzpostavitev novega okvira in mehanizmov spremljanja ter ustanovitev novega mehanizma varuha človekovih pravic.

Potem ko je ameriški kongres sprejel zakon o sodnem varstvu (Judicial Redress Act), ki ga je predsednik Obama s podpisom potrdil 24. februarja, bo Komisija v kratkem predlagala podpis krovnega sporazuma. Svet bi moral sprejeti sklep o sklenitvi sporazuma, ko bo to odobril Evropski parlament.

Več informacij

Sporočilo

Vprašanja in odgovori

Informativni list

Osnutek sklepa o ustreznosti

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Priloga 7

Politični dogovor o zasebnostnem ščitu EU–ZDA: sporočilo za medije

Dogovor o reformi varstva podatkov: sporočilo za medije ter vprašanja in odgovori

Krovni sporazum EU–ZDA: izjava ter vprašanja in odgovori

Prispevek na spletišču GD za pravosodje

 

IP/16/433

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar