Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Erős biztosítékokkal állítják helyre a transzatlanti adatáramlásba vetett bizalmat: az Európai Bizottság előterjeszti az EU–USA adatvédelmi pajzsról szóló csomagot

Brüsszel, 2016. február 29.

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvánosságra hozta az EU-USA adatvédelmi pajzs létrehozásának alapjául szolgáló jogi szövegeket.

Az Európai Bizottság a mai napon nyilvánosságra hozta az EU-USA adatvédelmi pajzs létrehozásának alapjául szolgáló jogi szövegeket, valamint a 2013-as adatmegfigyelési ügy kirobbanása óta eltelt két év folyamán a transzatlanti adatáramlásba vetett bizalom helyreállítása érdekében hozott intézkedéseket összefoglaló közleményt. Juncker elnök politikai iránymutatásával összhangban a Bizottság (i) befejezte az uniós piacon szolgáltatást nyújtó valamennyi vállalkozásra vonatkozó uniós adatvédelmi szabályok reformját, (ii) tárgyalásokat folytatott a bűnüldözési célú transzatlanti adattovábbításra vonatkozó szigorú adatvédelmi normákat rögzítő EU–USA keretmegállapodásról, valamint (iii) megállapodást ért el a kereskedelmi célú adattovábbítás új, szilárd keretéről, az EU–USA adatvédelmi pajzsról.

A Bizottság szintén ma tette közzé az úgynevezett megfelelőségi határozatra vonatkozó tervezetét és az EU–USA adatvédelmi pajzs további dokumentumait. A szövegek magukban foglalják a vállalatok által betartandó adatvédelmi alapelveket csakúgy, mint az Egyesült Államoknak a megállapodás végrehajtására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalását (amelyet az USA Szövetségi Közlönyében is közzétesznek), ideértve az állami hatóságok általi adathozzáférés biztosítékainak és korlátainak garantálását.

Andrus Ansip alelnök szavai szerint: „Megtettük az első lépést az EU–USA adatvédelmi pajzs gyakorlati megvalósítása felé. Az Atlanti-óceán mindkét partján annak biztosításán munkálkodunk, hogy a polgárok személyes adatai maradéktalan védelemben részesüljenek, és felkészülten tudjuk kiaknázni a digitális kor kínálta lehetőségeket. A keret végrehajtása a vállalkozások feladata: napi szinten tartjuk velük a kapcsolatot, hogy az előkészületek a lehető legmegfelelőbben haladjanak. Továbbra is erőfeszítéseket teszünk mind az uniós, mind a globális színtéren az online környezet iránti bizalom megszilárdítása érdekében. A bizalom elengedhetetlen, hisz ez digitális jövőnk motorja.”

Věra Jourová biztos így nyilatkozott: „A személyes adatok EU-n belüli és nemzetközi védelmét egyaránt prioritásként kezelem. Az EU–USA adatvédelmi pajzs egy új és erős keret, amelynek alapja a szigorú végrehajtás és nyomon követés, az egyének jogorvoslathoz való jogának előmozdítása, valamint az amerikai partnereinktől most első ízben kapott írásbeli kötelezettségvállalás az állami hatóságok általi nemzetbiztonsági célú adathozzáférés korlátaira és biztosítékaira vonatkozóan. Most, hogy Obama elnök aláírta az bírósági jogorvoslatról szóló törvényt, amely adatvédelmi ügyekben jogorvoslati lehetőséget biztosít az uniós polgárok számára az amerikai bíróságokon, rövidesen előterjesztjük aláírásra a bűnüldözési célú adattovábbítás biztosítékait rögzítő EU–USA keretmegállapodást. Ezek az erős biztosítékok lehetővé teszik Európa és Amerika számára a transzatlanti adatáramlásba vetett bizalom helyreállítását.”

A Bizottság által kidolgozott megfelelőségi határozat – elfogadását követően – egyenértékűvé teszi az új EU-USA adatvédelmi pajzs keretében nyújtott adattovábbítási biztosítékokat az uniós adatvédelmi előírásokkal. Az új keret a Bíróság 2015. október 6-i ítéletében foglalt követelményeket is figyelembe veszi. Az egyesült államokbeli hatóságok határozott kötelezettséget vállaltak az adatvédelmi pajzs szigorú végrehajtására, és kizárták annak lehetőségét, hogy a nemzetbiztonsági hatóságok megkülönböztetés nélküli vagy tömeges adatmegfigyelést végezzenek.

Ezt az alábbiak garantálják:

-          a vállalatokra vonatkozó szigorú kötelezettségek és határozott végrehajtás: az új keretrendszer átlátható lesz, és hatékony felülvizsgálati mechanizmusokat tartalmaz annak érdekében, hogy a vállalatok betartsák kötelezettségeiket, továbbá meg nem felelés esetén szankciók vagy kizárás alkalmazható. Az új szabályok szigorítják a rendszerben részt vevő vállalatok által más feleknek történő adattovábbítás feltételeit is.

-          egyértelmű biztosítékok és átláthatósági kötelezettségek az amerikai kormányzati hozzáférésre nézve: az Egyesült Államok kormánya a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatalán keresztül első ízben adott az Uniónak kötelező erejű biztosítékokat arra nézve, hogy a közigazgatási szervek nemzetbiztonsági célú adathozzáférése tekintetében egyértelmű korlátozásokat, biztosítékokat és felügyeleti mechanizmusokat fog alkalmazni, így megelőzve a személyes adatokhoz való hozzáférés általánossá válását. John Kerry amerikai külügyminiszter előirányozta a külügyminisztériumon belüli, a nemzetbiztonsági szolgálatoktól független ombudsmani mechanizmus létrehozását, így biztosítva jogorvoslati lehetőséget az uniós polgárok számára a nemzeti hírszerzés terén. Az ombudsman kivizsgálja az egyénektől érkező panaszokat és megkereséseket, és tájékoztatja őket arról, hogy betartásra kerültek-e a vonatkozó jogszabályok. Az írásbeli kötelezettségvállalásokat az Egyesült Államok a Szövetségi Közlönyben teszi közzé.

-          az uniós polgárok jogainak hatékony védelme számos jogorvoslati lehetőség útján: a vállalatoknak 45 napon belül kell kezelniük a panaszokat. Ingyenes alternatív vitarendezési mechanizmust is igénybe lehet venni. Az uniós polgárok ezenfelül fordulhatnak saját nemzeti adatvédelmi hatóságaikhoz, amelyek a szövetségi kereskedelmi bizottsággal együttműködve biztosítják az uniós polgárok függőben lévő panaszainak kivizsgálását és rendezését. Ha az ügy másképp nem oldható meg, végső eszközként igénybe lehet venni a jogi úton érvényesíthető jogorvoslatot biztosító vitarendezési mechanizmust. Emellett a vállalkozások vállalhatják, hogy követik az európai adatvédelmi hatóságok tanácsait. Ez a humánerőforrás-adatokat kezelő vállalkozásokra nézve kötelező.

-          éves közös felülvizsgálati mechanizmus: a mechanizmus keretében nyomon követik az adatvédelmi pajzs – és ezen belül a bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú adathozzáférésre vonatkozó kötelezettségek és biztosítékok – működését. A felülvizsgálatot az Európai Bizottság és az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma fogja végezni amerikai nemzetbiztonsági szakértők és európai adatvédelmi hatóságok bevonásával. A Bizottság minden egyéb rendelkezésre álló információt is figyelembe vesz, beleértve az egyes vállalatok által a kormányzati hozzáférési kérelmekről készített átláthatósági jelentéseket. A Bizottság továbbá éves adatbiztonsági csúcstalálkozót fog tartani az érdekelt nem kormányzati szervezetek és más szereplők bevonásával, amelynek keretében széleskörűen megvitatják a magánélet védelmére vonatkozó egyesült államokbeli jogszabályok alakulását, illetve uniós polgárokra gyakorolt hatását. Az éves felülvizsgálat alapján a Bizottság nyilvános jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A következő lépések

A biztosi testület a végleges határozatot megelőzően konzultációt folytat a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal, és kikéri az uniós adatvédelmi hatóságok (a 29. cikk szerinti munkacsoport) véleményét. Mindeközben az USA megteszi az új keret, a nyomonkövetési mechanizmusok és az új ombudsmani mechanizmus életbe léptetéséhez szükséges előkészületeket.

Miután az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta az Obama elnök által február 24-én törvényerőre emelt bírósági jogorvoslatról szóló törvényt, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül előterjeszti aláírásra az adatvédelmi keretmegállapodást. A megállapodás megkötéséről szóló határozatot az Európai Parlament beleegyezését követően a Tanács fogadja el.

További információk:

Közlemény

Kérdések és válaszok

Tájékoztató

A megfelelőségi határozat tervezete

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

Politikai megállapodás az EU-USA adatvédelmi pajzsról – sajtóközlemény

Adatvédelmi reform – sajtóközlemény és kérdések és válaszok

EU–USA keretmegállapodás – nyilatkozat, valamint kérdések és válaszok

Hír a Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság honlapján

IP/16/433

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar