Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Vraćanje povjerenja u transatlantski prijenos podataka putem jakih zaštitnih mjera: Europska komisija predstavlja europsko-američki sustav zaštite privatnosti

Bruxelles, 29 veljača 2016

Europska komisija danas je objavila tekstove pravnih akata kojima će se uspostaviti europsko-američki sustav zaštite privatnosti.

Europska komisija danas je objavila tekstove pravnih akata kojima će se uspostaviti europsko-američki sustav zaštite privatnosti i Komunikaciju u kojoj se sažimaju mjere poduzete posljednjih godina kako bi se vratilo povjerenje u transatlantski prijenos podataka nakon otkrića o nadzoru iz 2013. godine. U skladu s političkim smjernicama predsjednika Jean-Claudea Junckera Komisija je (i) dovršila reformu propisa EU-a o zaštiti podataka koja se primjenjuju na sva poduzeća koja pružaju usluge na tržištu EU-a. Nadalje, dovršila (ii) je pregovore o krovnom sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti podataka kojim se osiguravaju visoki standardi za zaštitu podataka u transatlantskom prijenosu za potrebe provedbe zakona te (iii) o revidiranom i čvrstom okviru za razmjenu komercijalnih podataka, europsko-američkom sustavu za zaštitu privatnosti.

Komisija je danas javnosti predstavila i nacrt svoje „odluke o primjerenosti” te tekstove sporazuma o zaštiti privatnosti između EU-a i SAD-a. Među ostalim, riječ je o načelima o zaštiti privatnosti kojih se poduzeća moraju pridržavati, obvezama u pisanom obliku vlade SAD-a (koje će se objaviti u Saveznom registru SAD-a) o provedbi sporazuma, uključujući jamstva o zaštitnim mjerama i ograničenjima pristupa podacima koja se primjenjuju na tijela javne vlasti.

Potpredsjednik Andrus Ansip izjavio je: Sada započinjemo provoditi europsko-američki sustav o zaštiti privatnosti. Na obje strane Atlantika radi se na osiguravanju potpune zaštite osobnih podataka građana te na spremnosti na izazove digitalnog doba. Okvir će primjenjivati poduzeća, a mi ćemo biti u svakodnevnom kontaktu kako bi se osigurala najbolja moguća priprema. Unutar EU-a i diljem svijeta nastojat ćemo osnažiti povjerenje u internet. Samo na temelju povjerenja možemo osigurati našu digitalnu budućnost.

Povjerenica Věra Jourová poručila je: Zaštita osobnih podataka moj je prioritet, kako na razini EU-a tako i na međunarodnom planu. Europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti snažan je novi okvir, koji se temelji na strogoj provedbi propisa i nadzoru, boljim mogućnostima dobivanja pravne zaštite za pojedince te, po prvi puta, pisanim jamstvima američkih partnera o ograničenjima i zaštitnim mjerama u pogledu pristupa tijela javne vlasti osobnim podacima zbog nacionalne sigurnosti. Sada kad je predsjednik Barack Obama potpisao Zakon o pravnoj zaštiti, kojim se građanima EU-a jamči ostvarenje prava o zaštiti podataka pred američkim sudovima, mi ćemo u kratkom roku predložiti i potpisivanje krovnog sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti podataka kojim se pružaju zaštitne mjere za prijenos podataka za potrebe provedbe zakona. Zahvaljujući jakim zaštitnim mjerama Europa i SAD mogu vratiti povjerenje u transatlantski prijenos podataka.

U zaključcima odluke o primjerenosti, koje treba donijeti, utvrđuje se da su zaštitne mjere prilikom prijenosa podataka u okviru novog europsko-američkog sustava o zaštiti privatnosti istovjetne standardima zaštite podataka u EU-u. U novom se okviru odražavaju zahtjevi koje je utvrdio Europski sud u presudi od 6. listopada 2015. Nadležna tijela SAD-a preuzela su čvrste obveze o strogoj provedbi zaštite privatnosti i jamče da nacionalne sigurnosne agencije neće provoditi ni neselektivno ni masovno nadziranje osobnih podataka.

Predviđena jamstva:

-          čvrste obveze za poduzeća i stroga provedba pravila: novi će sporazum biti transparentan i sadržavat će učinkovite nadzorne mehanizme kojima se osigurava da poduzeća poštuju svoje obveze, uključujući sankcije ili isključenje ako to ne bude slučaj. U novim pravilima navedeni su i postroženi uvjeti za poduzeća koja sudjeluju u programu te prenose podatke drugim partnerima.

-          jasne zaštitne mjere i obveze transparentnosti za pristup vlade SAD-a: vlada SAD-a je po prvi puta EU-u pružila pisana jamstva iz Ureda direktora nacionalne obavještajne službe da će se na pristup američkih tijela javne vlasti europskim podacima zbog potreba vezanih uz nacionalnu sigurnost primjenjivati jasna ograničenja, zaštitne mjere i nadzorni mehanizmi. Državni tajnik SAD-a John Kerry obvezao se na uspostavljanje mogućnosti pravne zaštite za građane Europe u području nacionalne sigurnosti putem službe pravobranitelja u okviru Ministarstva vanjskih poslova koji će biti neovisan od nacionalnih sigurnosnih službi. Pravobranitelj će pratiti pritužbe i upite pojedinaca o pristupu zbog nacionalne sigurnosti i obavještavati ih o tome jesu li se poštovali relevantni zakoni. Te će se pisane obveze objaviti u Saveznom registru SAD-a.

-          učinkovita zaštita prava građana EU-a s nekoliko mogućnosti pravne zaštite: poduzeća moraju riješiti pritužbe u roku od 45 dana. Dostupna će biti i besplatna opcija alternativnog rješavanja sporova. Građani EU-a mogu se obratiti nacionalnim tijelima za zaštitu podataka koja će surađivati sa Saveznom trgovinskom komisijom kako bi se osiguralo da se njihove pritužbe istraže i riješe. Ako se predmet ne može riješiti drugim sredstvima, kao krajnja mjera postoji arbitražni mehanizam kojim se osigurava izvršivo pravno sredstvo. Nadalje, poduzeća se mogu obvezati na poštovanje odluka europskih tijela za zaštitu podataka. Riječ je o obvezi za poduzeća koja obrađuju podatke u području ljudskih resursa.

-          mehanizam zajedničkog godišnjeg pregleda: mehanizmom se nadzire funkcioniranje sustava zaštite privatnosti, uključujući obveze i jamstvo u pogledu pristupa podacima za potrebe provedbe zakona i nacionalne sigurnosti. Europska komisija i Ministarstvo trgovine SAD-a provest će pregled u kojem će sudjelovati nacionalni obavještajni stručnjaci iz američkih i europskih tijela za zaštitu podataka. Komisija će se koristiti svim drugim dostupnim izvorima informacija, uključujući izvješća poduzeća o transparentnosti i o broju zahtjeva za pristup tijela javne vlasti osobnim podacima. Komisija će održati i sastanak na vrhu na temu zaštite privatnosti sa zainteresiranim nevladinim organizacijama i dionicima kako bi se raspravljalo o daljnjem razvoju u području američkog zakonodavstva o zaštiti privatnosti i njegovu utjecaju na građane Europe. Komisija će na temelju godišnjeg pregleda podnijeti javno izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Sljedeći koraci

Sljedeći su korak konzultacije s odborom sastavljenim od predstavnika država članica i dobivanje mišljenje tijela za zaštitu podataka u EU-u (radna skupina prema članku 29.), nakon čega će Kolegij povjerenika donijeti konačnu odluku. SAD će u međuvremenu pripremiti teren za uspostavu novog okvira, mehanizama praćenja te nove službe pravobranitelja.

Nakon što Kongres SAD-a donese Zakon o pravnoj zaštiti, kojeg je potpisao predsjednik Barack Obama 24. veljače, Komisija će u kratkom roku predložiti potpisivanje krovnog sporazuma o zaštiti podataka. Vijeće bi, nakon što dobije suglasnost Europskog parlamenta, trebalo donijeti odluku kojom se sporazum sklapa.

Dodatne informacije

Komunikacija

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Nacrt odluke o primjerenosti

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.

Prilog 5.

Prilog 6.

Prilog 7.

Priopćenje za tisak o političkom sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti privatnosti

Priopćenje za tisak o reformi zaštite podataka te Pitanja i odgovori

Izjava te Pitanja i odgovori o krovnom sporazumu između EU-a i SAD-a

Novosti na internetskoj stranici Glavne uprave za pravosuđe:

 

IP/16/433

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar