Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravednost je okosnica prijedloga Komisije za ažuriranje pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Bruxelles, 13. prosinca 2016.

Komisija danas predstavlja reviziju zakonodavstva EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti.

Revizija je dio Programa rada Komisije za 2016. i nastojanja Komisije da se olakša mobilnost radne snage, osigura pravedan pristup za osobe koje su se preselile i za porezne obveznike te pruže bolji alati za suradnju tijela država članica. Prijedlogom se osuvremenjuju postojeća pravila, čime se osigurava da su ta pravila jasna, pravedna i jednostavno primjenjiva.

Sloboda kretanja ljudi ne bi bila moguća da nije pravila EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti Tim se pravilima jamči zadržavanje prava na socijalnu zaštitu pri preseljenju u drugu državu članicu. Pravila postoje od 1959. i redovito se osuvremenjuju kako bi bila svrsishodna te kako bi se njima odražavala društvena i gospodarska stvarnost u EU-u.

Današnji prijedlog ažuriranja odražava političku predanost Komisije pravednoj mobilnosti radne snage. Prijedlogom se nastoji uspostaviti ravnoteža između potrebe osiguravanja slobode kretanja i zaštite prava radnika, s jedne strane, te osnaživanja nacionalnih tijela za sprječavanje mogućih zloporaba ili prijevara, s druge strane. U prijedlogu su tješnje povezani mjesto plaćanja doprinosa i potraživanja naknada, čime se osigurava pravedna financijska raspodjela opterećenja među državama članicama.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Sloboda kretanja temeljno je pravo naše Unije koje naši građani iznimno cijene. Njome se omogućuju pogodnosti za radnike, poslodavce i gospodarstvo u cjelini, olakšavajući rješavanje manjka radne snage i odgovarajućih vještina. Mobilnost radne snage nužna je za potporu gospodarskom rastu i konkurentnosti, no mobilnost se mora temeljiti na jasnim, pravednim i primjenjivim pravilima. To je smisao našeg prijedloga za ažuriranje pravila EU-a o socijalnoj sigurnosti: njime se održava sloboda kretanja i štite građanska prava te istodobno osnažuju alati za suzbijanje mogućih zloporaba.

Prijedlogom se ažuriraju pravila EU-a u sljedeća četiri područja:

1. Naknade za nezaposlene:

  • Osobe koje traže posao smiju izvoziti svoja prava na naknadu za nezaposlenost u najkraćem trajanju od šest mjeseci umjesto dosadašnja tri mjeseca. Time im se olakšava traženje posla i pomaže u rješavanju nezaposlenosti i manjka odgovarajućih vještina diljem EU-a.
  • Kad je riječ o prekograničnim radnicima (koji žive u jednoj državi, rade u drugoj te putuju kući barem jednom tjedno) država članica u kojoj su radili zadnjih 12 mjeseci bit će odgovorna za plaćanje naknade za nezaposlenost. To je dosljedno načelu da je država članica koja je primala doprinose odgovorna za plaćanje naknada.
  • Države članice mogu zahtijevati da osoba mora na njezinu državnom području biti u radnom odnosu najmanje tri mjeseca prije nego što se u zahtjevu za naknadu za nezaposlenost može pozvati na proteklo radno iskustvo u drugoj državi članici.

2. Prava na dugoročnu skrb:

Ovim se prijedlogom razjašnjava što su prava na dugoročnu skrb i gdje osobe koje su se preselile mogu ta prava zatražiti. Na taj će se način osigurati veća pravna sigurnost rastućem broju građana starije dobi kojima je potrebna dugoročna skrb.

3. Socijalne naknade za gospodarski neaktivne građane:

Na temelju sudske prakse Suda Europske unije u ovom se prijedlogu pojašnjava da države članice smiju uskratiti socijalne naknade osobama koje su se preselile i koje su gospodarski neaktivne, to jest osobe koje ne rade i ne traže posao te nemaju pravo na boravište na državnom području pojedinačne države članice. Gospodarski neaktivne osobe imaju pravo na boravište samo ako imaju sredstva za vlastito uzdržavanje i sveobuhvatno zdravstveno osiguranje.

4. Koordinacija sustava socijalne sigurnosti za upućene radnike:

Komisija predlaže jačanje administrativnih pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti za upućene radnike. Svrha je tog prijedloga osigurati nacionalnim tijelima prave alate za provjeru statusa socijalne sigurnosti takvih radnika i uspostaviti jasne procedure za suradnju tijela država članica i rješavanje mogućih nepoštenih praksi ili zloporaba.

U konačnici tim se prijedlogom ne mijenjaju postojeća pravila o izvozu naknada za djecu. Nije predviđena indeksacija dječjeg doplatka: zemlja u kojoj je zaposlen roditelj ili oba roditelja i dalje je odgovorna za plaćanje dječjeg doplatka i taj se iznos ne smije prilagođavati ako dijete ne boravi u toj zemlji. Manje od 1 % naknada za djecu u EU-u izvozi se iz jedne u drugu državu članicu.

Općenito će se predloženim izmjenama ostvariti veća transparentnost, pravna sigurnost i pravednost na korist građana koji mijenjaju državu zaposlenja, javnih tijela, poslodavaca i poreznih obveznika. Izmjenama se olakšava mobilnost radne snage i istodobno državama članicama pružaju bolji alati za sprječavanje zloporaba.

Kontekst

EU pruža pravila za koordinaciju nacionalnih sustava socijalne sigurnosti i osiguravanje socijalne zaštite pri preseljenju na području Europe (28 država članica EU-a, Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Tim se pravilima samo osigurava koordinacija sustava socijalne sigurnosti radi određivanja kojem sustavu podliježe građanin koji mijenja državu zaposlenja. Na taj se način onemogućuje da osoba ostane bez socijalne zaštite ili da je osigurana u dva sustava u prekograničnim situacijama.

Svaka država članica može slobodno utvrditi karakteristike svojega sustava socijalne sigurnosti, uključujući koje se naknade pružaju, uvjete za njihovo odobravanje, način izračuna naknada te koje se naknade trebaju isplatiti. To se odnosi na sve aspekte sustava socijalne sigurnosti poput starosnih mirovina, naknada za nezaposlenost i obiteljskih naknada, pod uvjetom da se tim nacionalnim naknadama ispunjuju načela prava EU-a, a posebno kad je riječ o jednakom postupanju ili nediskriminaciji. U tom kontekstu države članice mogu pratiti razvoj situacije u pogledu isplata tih naknada, uključujući naknade za osobe koje borave u drugim državama članicama. Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti ima važnu ulogu u razmjeni takvih informacija.

Preispitivanje pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti najavljeno je u Programu rada Komisije za 2016. u okviru šireg djelovanja Komisije na poticanju slobode kretanja radne snage.

Dodatne informacije

MEMO: Pitanja i odgovori o ažuriranju pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

Novosti na internetskim stranicama Glavne uprave za zapošljavanje

Komunikacija u pogledu izmjene Uredbe EZ/883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe EZ/987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe EZ/883/2004

Pratite Marianne Thyssen na Twitteru i Facebooku

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/16/4301

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Videos