Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Državna potpora: Komisija zaključila da je belgijski sustav oporezivanja „viška dobiti” nezakonit; 35 multinacionalnih poduzeća mora vratiti oko 700 milijuna EUR

Bruxelles, 11 siječanj 2016

Europska komisija zaključila je da su selektivne porezne povlastice, koje je Belgija dodijelila u okviru svojeg sustava oporezivanja „viška dobiti”, prema pravilima EU-a o državnim potporama nezakonite.

Tim je sustavom najmanje 35 multinacionalnih poduzeća, uglavnom iz EU-a, ostvarilo korist te sada moraju Belgiji vratiti neplaćeni porez.

Belgijskim sustavom oporezivanja „viška dobiti”, koji se primjenjuje od 2005., određenim poduzećima multinacionalnih grupa omogućeno je plaćanje znatno manjeg poreza u Belgiji na temelju poreznih mišljenja. Tim je sustavom osnovica poreza na dobit za poduzeća smanjena za 50 do 90 % kako bi se od osnovice odbili takozvani „viškovi dobiti” koji su navodno posljedica pripadanja multinacionalnoj grupi. Komisijinom detaljnom istragom započetom u veljači 2015. pokazalo se da se tim sustavom odstupa od uobičajene prakse u okviru belgijskih poreznih pravila za poduzeća i takozvanog „načela transakcije po tržišnim uvjetima” (the arm's length principle). To je prema pravilima EU-a o državnim potporama nezakonito.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Belgija je određenom broju multinacionalnih poduzeća dala znatne porezne povlastice kojima se krše pravila EU-a o državnim potporama.” Time se narušava tržišno natjecanje na temelju zasluga tako što se manje konkurente, koji nisu multinacionalna poduzeća, stavlja u neravnopravan položaj.

Mnogo je zakonitih načina na koje države članice EU-a mogu subvencionirati ulaganja i mnogo je dobrih razloga za ulaganja u EU. Međutim, ako država članica nekim multinacionalnim poduzećima daje nezakonite porezne povlastice kojima im se omogućuje izbjegavanje plaćanja poreza na većinu njihove stvarne dobiti, time ona ozbiljno šteti poštenom tržišnom natjecanju u EU-u, što u konačnici šteti građanima EU-a.

Sustav oporezivanja „viška dobiti” porezne su vlasti promovirale pod sloganom „Samo u Belgiji”. Njime su korist ostvarile samo određene multinacionalne grupe koje su dobile porezno mišljenje na temelju tog sustava, dok samostalna poduzeća (tj. poduzeća koja nisu dio grupe) aktivna isključivo u Belgiji nisu mogla ostvariti slične koristi. Tim se sustavom vrlo ozbiljno narušava tržišno natjecanje unutar jedinstvenog tržišta EU-a te utječe na širok spektar gospodarskih sektora.

Multinacionalna poduzeća koja su ostvarila korist od navedenog sustava uglavnom su europska poduzeća koja su u okviru tog sustava izbjegla plaćanje većine poreza, a sada ih moraju vratiti Belgiji. Komisija procjenjuje da je riječ o ukupnom iznosu od približno 700 milijuna eura.

Sustav oporezivanja viška dobiti

Belgijskim poreznim pravilima za poduzeća zahtijeva se da se poduzeća oporezuju na temelju dobiti koja je stvarno zabilježena na temelju djelatnosti obavljenih u Belgiji. Međutim, sustavom oporezivanja „viška dobiti” iz 2005., koji se temelji na članku 185. stavku 2. točki (b) zakona „Code des Impôts sur les Revenus / Wetboek Inkomstenbelastingen” (Zakon o porezu na dobit), multinacionalnim poduzećima omogućeno je da smanje poreznu osnovicu zbog navodnog „viška dobiti” na temelju obvezujućeg poreznog mišljenja. Ta su mišljenja obično bila važeća četiri godine i mogla su se obnoviti.

Prema tim poreznim mišljenjima stvarno zabilježena dobit multinacionalnog poduzeća uspoređuje se s hipotetskom prosječnom dobiti koju bi ostvarilo samostalno poduzeće u usporedivoj situaciji. Belgijska porezna tijela navodnu razliku u dobiti smatraju „viškom dobiti” te se porezna osnovica multinacionalnog poduzeća razmjerno smanjuje. To se temelji na pretpostavci da multinacionalna poduzeća ostvaruju „višak dobiti ” zato jer pripadaju multinacionalnoj grupi, primjerice zbog sinergija, ekonomije razmjera, ugleda, mreža klijenata i dobavljača ili pristupa novim tržištima. U praksi je stvarno zabilježena dobit predmetnih poduzeća obično smanjivana za više od 50 %, a u nekim slučajevima i za 90 %.

graph EN


Komisijinom detaljnom istragom pokazalo se da se tim sustavom, kojim se odbija „višak dobiti” od stvarne porezne osnovice poduzeća, odstupa od:

  • uobičajene praksa u okviru begijskih poreznih pravila za poduzeća. Njime se multinacionalnim poduzećima koja su mogla dobiti takvo porezno mišljenje daje povlaštena, selektivna potpora u odnosu na druga poduzeća. Točnije, najmanje 35 poduzeća dobilo je nepoštene konkurentske porezne povlastice u odnosu na, primjerice, svakog njihovog samostalnog konkurenta koji je dužan plaćati poreze na temelju svoje stvarne dobiti zabilježene u Belgiji prema uobičajenim belgijskim poreznim pravilima za poduzeća i
  • „načela transakcije po tržišnim uvjetima” (the arm's length principle) prema pravilima EU-a o državnim potporama. Čak i ako se pretpostavi da multinacionalno poduzeće ostvari „višak dobiti”, on bi se prema načelu transakcije po tržišnim uvjetima podijelio među poduzećima te grupe na način koji odražava gospodarsku stvarnost te bi se oporezivao tamo gdje bi nastao. Međutim, u okviru belgijskog sustava „viška dobiti” ta se dobit jednostavno jednostrano odbija od porezne osnovice pojedinačne grupe poduzeća.

Selektivne porezne povlastice tog sustava ne mogu se opravdati ni argumentom koji je iznijela Belgija da su smanjenja nužna kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje. Ustvari, Belgija je jednostrano uvela te prilagodbe, tj. one nisu povezane sa zahtjevima iz drugih država članica za oporezivanje iste dobiti. Navedenim se sustavom od poduzeća ne zahtijeva da pruže dokaze o dvostrukom oporezivanju niti čak da pokažu rizik od dvostrukog oporezivanja. Zapravo, on je doveo do dvostrukog neoporezivanja.

Stoga se tim sustavom poduzećima daje povlašteni porezni tretman koji je prema pravilima EU-a o državnim potporama nezakonit (članak 107. Ugovora o funkcioniranju EU-a).

Povrat

Otkako je Komisija pokrenula istragu u veljači 2015. Belgija je privremeno obustavila sustav „viška dobiti” i nije izdala nijedno novo porezno mišljenje u okviru tog sustava. Međutim, poduzeća koja su već primila porezna mišljenja u okviru tog sustava od početka njegove primjene 2005. i dalje su ostvarivala korist zahvaljujući tom sustavu.

Odlukom Komisije od Belgije se zahtijeva da i u budućnosti prestane primjenjivati sustav „viška dobiti”. Osim toga, kako bi se uklonila nepoštena prednost koju su ostvarili korisnici tog sustava i kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, Belgija sada mora osigurati povrat punog iznosa neplaćenog poreza od najmanje 35 multinacionalnih poduzeća koja su ostvarila korist od tog nezakonitog sustava. Belgijska porezna tijela sada moraju utvrditi koja su poduzeća zaista nezakonitim sustavom oporezivanja ostvarila korist te koji su točni iznosi poreza koje svako poduzeće mora vratiti. Komisija procjenjuje da se radi o ukupnom iznosu od približno 700 milijuna EUR.

Kontekst

Komisija od lipnja 2013. istražuje prakse izdavanja poreznih mišljenja država članica. U prosincu 2014. proširila je istragu o informacijama na sve države članice. U listopadu 2015. Komisija je donijela odluku prema kojoj su Luksemburg i Nizozemska dodijelili selektivne porezne povlastice poduzećima Fiat, odnosno Starbucks. Komisija trenutačno vodi i tri detaljne istrage zbog zabrinutosti da bi porezna mišljenja mogla dovesti do problema s državnim potporama u pogledu poduzeća Apple u Irskoj, poduzeća Amazon u Luksemburgu i poduzeća McDonald's u Luksemburgu.

Borba protiv utaje poreza i porezne prijevare jedan je od glavnih prioriteta ove Komisije. Paket mjera za poreznu transparentnost koji je Komisija predstavila u ožujku prošle godine ostvario je prvi uspjeh u listopadu 2015. kada su države članice postigle politički dogovor o automatskoj razmjeni informacija o poreznim mišljenjima nakon samo sedam mjeseci pregovora. Tim će se zakonodavstvom doprinijeti puno većem stupnju transparentnosti te preventivno djelovati protiv upotrebe poreznih mišljenja kao instrumenata za zlouporabu poreza, što je dobra vijest za poduzeća i potrošače koji će i dalje imati koristi od te vrlo korisne porezne prakse, ali pod vrlo strogim nadzorom kako bi se osigurao okvir za pošteno porezno natjecanje. 

U lipnju 2015. Komisija je predstavila i niz inicijativa za suzbijanje izbjegavanja poreza, osiguravanje održivih poreznih prihoda i jačanje jedinstvenog tržišta za poduzeća. Predloženim mjerama, koje su dio Komisijina akcijskog plana za pravedno i učinkovito oporezivanje, namjerava se znatno poboljšati sustav oporezivanja dobiti poduzeća u EU-u, učiniti ga pravednijim, učinkovitijim i poticajnijim za rast. Ključne aktivnosti među ostalim obuhvaćaju uspostavljanje sustava kojim će se osigurati učinkovito oporezivanje na mjestu ostvarenja dobiti i strategiju ponovnog pokretanja inicijative za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB), za koju se očekuje novi prijedlog u 2016.

Komisija sada namjerava pokrenuti novi paket inicijativa radi suzbijanja izbjegavanja plaćanja poreza na dobit poduzeća unutar EU-a i diljem svijeta. Prijedlozi će se temeljiti na jednostavnom načelu da sva poduzeća, mala i velika, moraju plaćati porez tamo gdje ostvaruju dobit. Tim paketom, koji će biti predstavljen 27. siječnja, utvrdit će se i usklađen pristup na razini EU-a za provedbu standarda dobrog poreznog upravljanja na međunarodnoj razini.

Verzija ovih odluka koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.37667 u registru državnih potpora na web-mjestu Glavne uprave za tržišno natjecanje kad se razriješe sva pitanja povjerljivosti podataka. Tjedne e-novosti o državnim potporama sadržavaju popis novih objava odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu EU-a.

IP/16/42

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos