Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Prema novom istraživanju potpora razvojnoj pomoći među građanima EU-a najveća je u posljednjih šest godina

Bruxelles, 29 veljača 2016

Novi podaci pokazuju da gotovo devet desetina građana EU-a podupire razvoj (89 %, četiri postotna boda više nego 2014.). Više od polovine ispitanika izjavilo je da bi EU trebao pružiti obećanu razinu pomoći, dok ih je 16% izjavilo da bi pomoć trebalo povećati iznad obećane razine.

Povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica predstavio je danas rezultate istraživanja EU-ova Eurobarometra o međunarodnoj suradnji i razvoju. Podaci pokazuju da velika većina Europljana ima pozitivno mišljenje o koristima međunarodne suradnje i razvoja. Gotovo tri četvrtine sudionika istraživanja slaže se da je razvojna pomoć djelotvoran način rješavanja nezakonite migracije (73 %), a 80 % Europljana vjeruje da je razvoj u EU-ovom vlastitom interesu.

Nakon objave rezultata povjerenik Mimica izjavio je: „Rezultati Eurobarometra jasno pokazuju da građani EU-a znaju za EU-ovu politiku međunarodne suradnje i razvoja i da cijene njezinu vrijednost. Gotovo devet desetina ispitanika smatra da je pružanje pomoći zemljama u razvoju važno, a više od sedam desetina slaže se da suzbijanje siromaštva u zemljama u razvoju ima pozitivan utjecaj na građane EU-a. U trenutku kad je pred Europom izazov da svojim građanima dokaže svoj značaj, trebamo iskoristiti ovu priliku i učiniti sve da osiguramo vidljivost svojeg rada, učinka koji taj rad ima na terenu, njegova utjecaja na ljudske živote i pokazati kako se njime pridonosi europskim vrijednostima i interesima.”

Istraživanje je provedeno krajem 2015., Europske godine za razvoj. Jedan od ciljeva Europske godine za razvoj bio je povećanje svijesti građana o tome kako EU-ova razvojna pomoć funkcionira i gdje se taj novac troši. Istraživanjem se pokazalo da su kampanjom postignuti njezini ciljevi: gotovo petina ispitanika znala je da je 2015. Europska godina za razvoj (povećanje od 50 % u odnosu na rezultate iz 2014.)

 

Neki ključni rezultati Eurobarometra o razvoju:

Podaci pokazuju povećanje udjela osoba koje smatraju da bi suzbijanje siromaštva u zemljama u razvoju trebalo biti jedan od glavnih prioriteta EU-a (69 %, pet postotnih bodova više) i nacionalnih vlada (50 %, pet postotnih bodova više). Gotovo sedam desetina ispitanika podržava povećanje razvojne pomoći koju EU pruža (68 %), što je veći postotak od onog zabilježenog posljednjih nekoliko godina.

Građani EU-a smatraju da su mir i sigurnost u zemljama u razvoju najvažniji izazov u godini za razvoj i suradnju (41 %), možda zato jer smatraju da su oni važni čimbenici za rješavanje uzroka nezakonite migracije. Sljedeći su po važnosti zdravlje i obrazovanje (oba 34 %).

Istodobno, više od trećine Europljana čulo je ili čitalo o ciljevima održivog razvoja (36 %). Za usporedbu, prema podacima iz Eurobarometrova istraživanja 2013. samo 22 % ispitanika čulo je o milenijskim razvojnim ciljevima.


Dodatne informacije

Posebno istraživanje Eurobarometra dostupno je na:http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en

Na internetskoj stranici dostupni su i informativni članci po državama članicama na nacionalnim jezicima svih članica, infografike, informativni članci s općim rezultatima i rezultatima za mlade kao ciljnu skupinu.

IP/16/428

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar