Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Satsning på Europas unga – kommissionen lanserar en europeisk solidaritetskår

Bryssel den 7 december 2016

EU-kommissionen lanserar i dag en europeisk solidaritetskår

I dag lägger kommissionen grunden till den europeiska solidaritetskår som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker aviserade för två månader sedan. Det är det första resultatet av de prioriterade åtgärder som räknas upp i Bratislavafärdplanen. Från och med i dag kan unga mellan 17 och 30 år anmäla sig till kåren. De kan på så sätt bidra till samhället i hela EU och få ovärderliga erfarenheter och värdefull kompetens i början av yrkeslivet. Kommissionen lägger också fram en rad åtgärder för att främja sysselsättningen bland unga, förbättra och modernisera utbildningen, satsa mer på ungas kompetens och skapa bättre möjligheter att studera utomlands.

– Europeiska solidaritetskåren skapar möjligheter för unga som vill ge ett meningsfullt bidrag till samhället och visa solidaritet – något som världen och EU behöver mer av, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. För mig har det alltid varit själva kärnan i Europeiska unionen. Det är inte fördragen, näringslivet eller ekonomin som binder oss samman, utan våra värderingar. Volontärerna omsätter dessa värderingar i praktiken varje dag.

Dagens förslag samlar för första gången olika typer av EU-insatser med ett gemensamt mål – att ge unga bättre möjligheter.

Europeiska solidaritetskåren

I den nya solidaritetskåren kan unga under 30 volontärarbeta, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats i mellan två och tolv månader.

Det kan handla om utbildning, hälsa, att motverka socialt utanförskap, dela ut mat, bygga tillfälliga bostäder, ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället, skydda miljön och förebygga naturkatastrofer. De deltagande ungdomarna måste lova att arbeta efter solidaritetskårens mål och principer. Alla organisationer som deltar måste dessutom ansluta sig till kårens stadga som beskriver deras rättigheter och skyldigheter i alla faser av solidaritetsverksamheten.

Från och med i dag kan du som är mellan 17 och 30 anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren på http://europa.eu/solidarity-corps. Minimiåldern för att delta i ett projekt är dock 18 år. Målet är att 100 000 unga ska ha gått med i solidaritetskåren till 2020.

Ungdomsgarantin

Att bekämpa arbetslösheten bland unga är en av EU:s viktigaste prioriteringar. Alla medlemsländer försöker främja sysselsättningen bland unga och kommissionen hjälper till genom olika strategier och initiativ, t.ex. ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet som startade för tre år sedan. Sedan 2013 har antalet unga arbetslösa minskat med 1,6 miljoner och antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat med 900 000. De här siffrorna visar att ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet har gett konkreta resultat. Omkring 9 miljoner unga har antagit ett erbjudande – i de flesta fall ett jobberbjudande.

För att garantera ett fullständigt och hållbart genomförande av ungdomsgarantin och hjälpa de mest utsatta regionerna beslutade kommissionen nyligen att skjuta till ytterligare 2 miljarder euro. Tack vare de extra pengarna kan de länder som har högst ungdomsarbetslöshet hjälpa ytterligare en miljon unga fram till 2020.

Lärlingsplatser utomlands

Vi måste också öka de ungas chanser att få jobb. Att studera eller gå en lärlingsutbildning i ett annat land har visat sig vara mycket värdefullt för att öka de ungas kompetens och karriärmöjligheter och stärka deras känsla av EU-medborgarskap. Fler unga från alla samhällsgrupper borde få dessa möjligheter.

Inom programmet Erasmus+ kommer kommissionen därför att starta ErasmusPro som ska inriktas på längre lärlingsperioder utomlands. Kommissionen kommer också att föreslå kvalitetskriterier för lärlingsutbildningar med principer för att utforma och genomföra utbildningar på alla nivåer. En efterfrågestyrd stödtjänst kommer dessutom att starta 2017 för att hjälpa länder som vill införa eller reformera lärlingsutbildningar.

Garantera utbildning av hög kvalitet

Kommissionen lägger i dag fram en rad åtgärder som ska hjälpa medlemsländerna att ge alla unga en bra utbildning. Målet är att de ska få den kunskap och kompetens som behövs för att kunna delta fullt ut i samhället, tackla utmaningar och ta vara på de möjligheter som globaliseringen och den tekniska utvecklingen medför.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 lovade Jean-Claude Juncker att satsa mer på unga. Han utlovade bland annat en europeisk solidaritetskår som en del av en bredare strategi för att integrera unga i samhället och sa:

– Jag kan inte och vill inte acceptera att Europa är en kontinent präglad av ungdomsarbetslöshet. Jag kan inte och vill inte acceptera att millenniegenerationen, generation Y, kan bli den första generationen på 70 år som är fattigare än sina föräldrar[…] Vi kommer att fortsätta med ungdomsgarantin i hela EU, för att öka européernas kompetens och nå de regioner och ungdomar som behöver det mest.

toppmötet i Bratislava den 16 september 2016 bekräftade stats- och regeringscheferna från 27 EU-länder sitt löfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa fler möjligheter för unga. I den så kallade Bratislavafärdplanen finns konkreta mål och tidsfrister för att ”skapa en lovande ekonomisk framtid för alla, värna vårt sätt att leva och ge ungdomar bättre möjligheter”. Rådet lovar bland annat att före årsskiftet besluta om EU-stöd till medlemsländernas kamp mot ungdomsarbetslöshet och bättre EU-program för ungdomar. 

Den 4 oktober 2016 rapporterade kommissionen om de viktigaste resultaten från ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga sedan starten 2013.

Läs mer

MEMO/16/4166: Frågor och svar om satsningen på Europas unga

MEMO/16/4168: Frågor och svar om Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren – webbplats

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos