Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vlaganje v mlade v Evropi: Komisija ustanavlja evropsko solidarnostno enoto

Bruselj, 7. decembra 2016

Evropska komisija danes ustanavlja evropsko solidarnostno enoto

Evropska komisija danes, samo dva meseca po tem, ko jo je predsednik Juncker napovedal, ustanavlja evropsko solidarnostno enoto, ki je tako prvi konkreten rezultat uresničevanja prednostnih nalog za ukrepanje, opredeljenih v načrtu iz Bratislave. Od danes lahko mladi med 18. in 30. letom starosti izkoristijo nove priložnosti, da pomembno prispevajo k družbi v celotni EU ter si pridobijo neprecenljive izkušnje in dragocene spretnosti in znanja na začetku svoje poklicne poti. Komisija je predstavila tudi vrsto ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih, izboljšanje in posodobitev izobraževanja, več naložb v znanje in spretnosti mladih ter boljše priložnosti za učenje in študij v tujini.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Evropska solidarnostna enota bo prinesla nove priložnosti mladim, ki so pripravljeni pomembno prispevati k družbi in biti solidarni – svet in naša Evropska unija tega potrebujeta veliko več. Zame je bilo to vedno bistvo Evropske unije. Naše vrednote so tiste, ki nas povezujejo, ne pogodbe ali industrijski ali gospodarski interesi. In tisti, ki delajo kot prostovoljci, vsak dan živijo evropske vrednote.

Današnji predlogi tokrat prvič združujejo različne vrste ukrepanja na ravni EU z enim samim ciljem – izboljšati možnosti za mlade.

Evropska solidarnostna enota

Z novo evropsko solidarnostno enoto bodo imeli udeleženci priložnost, da sodelujejo v projektu kot prostovoljci, pripravniki, vajenci ali zaposleni za obdobje od 2 do 12 mesecev.

Udeleženci bodo lahko sodelovali v širokem spektru dejavnosti na področjih, kot so izobraževanje, zdravstvo, socialno vključevanje, pomoč pri oskrbi s hrano, gradnja zavetišč, sprejem, podpora in vključevanje migrantov in beguncev, varstvo okolja in preprečevanje naravnih nesreč. Mladi, ki se bodo registrirali za sodelovanje v evropski solidarnostni enoti, bodo morali sprejeti izjavo o poslanstvu evropske solidarnostne enote in njena načela. Vse sodelujoče organizacije bodo morale sprejeti listino evropske solidarnostne enote, v kateri so določene pravice in dolžnosti v vseh fazah tega solidarnostnega dela.

Zainteresirani mladi med 17. in 30. letom starosti se lahko od danes pridružijo evropski solidarnostni enoti na spletni strani http://europa.eu/solidarity-corps. Najnižja starost za sodelovanje v projektu je 18 let. Cilj je, da bi se do leta 2020 evropski solidarnostni enoti pridružilo 100 000 mladih.

Jamstvo za mlade

Boj proti brezposelnosti mladih je glavna prednostna naloga EU. Spodbujanje zaposlovanja je v skupnem interesu vseh držav članic in Komisija podpira njihova prizadevanja z vrsto politik in ukrepov.

V ta namen sta bila pred tremi leti uvedena jamstvo EU za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. V primerjavi z letom 2013 je število brezposelnih mladih v EU zdaj manjše za 1,6 milijona, število mladih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje in usposabljanje, pa za 900 000. Ta gibanja kažejo, da sta jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih pomagala izboljšati stanje. Približno 9 milijonov mladih je sprejelo ponudbe, ki so bile večinoma ponudbe za zaposlitev.

Da bi zagotovili popolno in trajnostno izvajanje jamstva za mlade in njegovo izvajanje v regijah, ki ga najbolj potrebujejo, je Komisija pred kratkim predlagala dodatni 2 milijardi evrov za nadaljnje izvajanje jamstva za mlade v vsej Evropi in podporo dodatnemu milijonu mladih do leta 2020.

Mobilnost vajeništev

Povečati moramo tudi zaposljivost mladih. Učenje in študij v drugi državi sta se izkazala za veliko dodano vrednost za mlade, da lahko razvijejo svoje spretnosti, izboljšajo svoje karierne možnosti in okrepijo občutek, da so evropski državljani. Te možnosti bi moralo izkoristiti več mladih iz vseh družbenih slojev.

Komisija bo zato uvedla „ErasmusPro“, novo namensko dejavnost v okviru programa Erasmus+ za podporo dolgotrajni napotitvi vajencev v tujino. Komisija bo predlagala tudi okvir za kakovost vajeništev, ki bo določal ključna načela za oblikovanje in izvajanje vajeništev na vseh ravneh. V letu 2017 bo ustanovljena podporna služba za vajeništvo, ki bo temeljila na povpraševanju in nudila podporo državam, ki uvajajo ali reformirajo sisteme vajeništva.

Zagotavljanje visokokakovostnega izobraževanja

Komisija v okviru današnjih ukrepov predstavlja vrsto ukrepov za pomoč državam članicam pri zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja vsem mladim, da lahko pridobijo znanja in spretnosti, ki jim omogočajo polno udeležbo v družbi in odzivanje na nove priložnosti in izzive, ki jih odpirajo globalizacija in tehnološke spremembe.

Ozadje

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji v letu 2016 napovedal svojo namero, da bo okrepil prizadevanja za podporo mladim. Napovedal je zlasti ustanovitev evropske solidarnostne enote, in sicer kot del širše politične agende, namenjene vključevanju mladih v družbo, pri čemer je dejal: „Ne morem se sprijazniti in ne bom se sprijaznil s tem, da Evropo kot celino zdaj in v prihodnosti zaznamuje brezposelnost mladih. Ne morem se sprijazniti in ne bom se sprijaznil s tem, da bo generacija Y, tako imenovana generacija milenijcev, morda prva generacija v sedemdesetih letih, ki bo revnejša od svojih staršev. […] Še naprej si bomo prizadevali za izvajanje jamstva za mlade po vsej Evropi, za izboljšanje nabora spretnosti Evropejcev in za to, da dosežemo tiste regije in mlade, ki najbolj potrebujejo pomoč.

Voditelji držav ali vlad 27 držav članic EU so na vrhu v Bratislavi 16. septembra 2016 prav tako potrdili svojo zavezanost boju proti brezposelnosti mladih in ustvarjanju več priložnosti za mlade. Tako imenovani „bratislavski načrt“ določa konkretne rezultate in roke za oblikovanje obetavne gospodarske prihodnosti za vse, zaščito našega načina življenja in zagotavljanje boljših priložnosti za mlade. Svet se je za doseganje teh rezultatov zavezal, da bo pred koncem leta sprejel odločitve o podpori državam članicam pri njihovem boju proti brezposelnosti mladih in o okrepljenih programih EU, namenjenih mladim. 

Komisija je 4. oktobra 2016 poročala o glavnih dosežkih jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od njune uvedbe leta 2013.

Več informacij

MEMO/16/4166: Vprašanja in odgovori o vlaganju v mlade v Evropi

MEMO/16/4168: Vprašanja in odgovori o evropski solidarnostni enoti

Spletna stran o evropski solidarnostni enoti

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

IP/16/4165

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos