Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Investind în tinerii Europei Comisia lansează Corpul european de solidaritate

Bruxelles, 7 decembrie 2016

Comisia Europeană lansează astăzi Corpul european de solidaritate

La doar două luni după ce președintele Juncker l-a anunțat, Comisia Europeană lansează astăzi Corpul european de solidaritate, ca un prim rezultat al priorităților de acțiune identificate în Foaia de parcurs de la Bratislava. Începând de astăzi, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani se pot înscrie în această nouă structură, aducându-și o contribuție importantă în societate, în întreaga UE, și dobândind astfel o experiență și competențe valoroase la începutul carierei. Comisia prezintă, de asemenea, o serie de măsuri menite să stimuleze ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, să amelioreze și să modernizeze educația, să sporească investițiile în competențele tinerilor și să le ofere acestora oportunități mai bune de a se forma și de a studia în străinătate.

Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat: „Corpul european de solidaritate va crea oportunități pentru tinerii dornici să ofere un sprijin util societății și să dea dovadă de solidaritate, aspecte de care lumea și Uniunea noastră au nevoie tot mai mult. Pentru mine, aceasta a fost întotdeauna însăși esența Uniunii Europene. Nu tratatele sau interesele industriale ori economice ne unesc, ci valorile noastre. Iar cei care lucrează ca voluntari dau viață valorilor europene în fiecare zi.”

Propunerile de astăzi reunesc la nivelul UE, pentru prima dată, diferite tipuri de acțiuni cu un singur obiectiv: tinerii să aibă perspective mai bune.

Corpul european de solidaritate

Odată cu lansarea noului Corp european de solidaritate, participanții vor avea posibilitatea de a fi incluși într-un proiect fie pentru a fi voluntari, fie pentru a face un stagiu ori o ucenicie sau a avea un loc de muncă pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni.

Participanții vor avea posibilitatea de a se implica într-o gamă largă de activități în domenii precum educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construirea de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea migranților și a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea catastrofelor naturale. Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Fiecare organizație participantă trebuie să adere la Carta Corpului european de solidaritate, în care se prevăd drepturile și obligațiile acestora în toate etapele activității de solidaritate.

Începând de astăzi, tinerii cu vârsta între 17 și 30 de ani care sunt interesați se pot înscrie în Corpul european de solidaritate, la adresa http://europa.eu/solidarity-corps. Vârsta minimă de participare la un proiect este de 18 ani. Obiectivul este ca, până la sfârșitul anului 2020, un număr de 100 000 de tineri să se alăture Corpului european de solidaritate.

Garanția pentru tineret

Combaterea șomajului în rândul tinerilor este o prioritate de vârf pentru UE. Promovarea ocupării forței de muncă reprezintă o chestiune de interes comun, împărtășită de toate statele membre și Comisia sprijină eforturile depuse de acestea prin intermediul unei serii de politici și acțiuni.

În acest scop, acum trei ani au fost lansate Garanția UE pentru tineret și inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”. Față de 2013, numărul tinerilor aflați în șomaj a scăzut în UE cu 1,6 milioane, în timp ce numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare a scăzut cu 900 000. Aceste tendințe sugerează că Garanția pentru tineret, dublată de inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, a contribuit la eforturile de îmbunătățire a situației existente. Aproximativ 9 milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea fiind oferte de angajare.

Pentru a asigura punerea în aplicare integrală și sustenabilă a Garanției pentru tineret și pentru derularea acesteia în regiunile în care este cea mai mare nevoie de această inițiativă, Comisia a propus recent o finanțare suplimentară de 2 miliarde EUR pentru a continua punerea sa în aplicare în Europa și pentru a sprijini un număr suplimentar de 1 milion de tineri până în 2020.

Mobilitatea stagiilor de ucenicie

Trebuie, de asemenea, să consolidăm capacitatea de inserție profesională a tinerilor. Studiile și formarea în altă țară s-au dovedit a avea o valoare adăugată ridicată pentru ca tinerii să își dezvolte competențele, să își îmbunătățească șansele în carieră și pentru a consolida cetățenia europeană. Aceste oportunități ar trebui să fie valorificate de mai mulți tineri, din toate categoriile sociale.

Prin urmare, Comisia va lansa „ErasmusPro”, o nouă activitate specifică în cadrul programului Erasmus+, pentru a sprijini derularea de stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate. De asemenea, Comisia va propune un cadru de calitate pentru stagiile de ucenicie, în care va stabili principiile-cheie ale elaborării și furnizării de programe de ucenicie la toate nivelurile. În 2017 va fi lansat un serviciu de asistență care să vină în întâmpinarea cererii de stagii de ucenicie, sprijinind țările care vor să introducă sau să își reformeze sistemele de ucenicie.

Asigurarea unei educații de înaltă calitate

Ca parte a măsurilor de astăzi , Comisia prezintă o serie de acțiuni pentru a ajuta statele membre să asigure o educație de calitate tuturor tinerilor, astfel încât aceștia să dobândească acele cunoștințe și competențe care să le permită să se integreze pe deplin în societate și să fie pregătiți pentru noile oportunități și provocări create de globalizare și de schimbările tehnologice.

Context

În discursul său privind starea Uniunii, din 2016, președintele Comisiei Europene, dl Juncker, și-a anunțat intenția de a intensifica eforturile de sprijinire a tinerilor. Președintele Juncker a anunțat, în special, crearea Corpului european de solidaritate, ca parte a unei agende mai vaste de acțiuni orientate spre integrarea tinerilor în societate, subliniind: „Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca Europa să fie și să rămână continentul șomajului în rândul tinerilor.Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca o generație de tineri, cea a „Mileniului”, „Generația Y”, să fie, pentru prima dată în ultimii 70 de ani, prima generație mai săracă decât cea a părinților lor.[…] Vom continua să punem în aplicare Garanția UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”

De asemenea, cu ocazia summitului de la Bratislava din 16 septembrie 2016, șefii de stat și de guvern din 27 de state membre și-au confirmat angajamentul pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și pentru crearea mai multor oportunități destinate acestora. În documentul intitulat „Foaie de parcurs de la Bratislava” se stabilesc obiective concrete și termene pentru „crearea unui viitor economic promițător pentru toți, salvgardarea modului nostru de viață și asigurarea unor oportunități mai bune pentru tineret”. Printre aceste elemente, Consiliul s-a angajat ca, înainte de sfârșitul anului, să ia „decizii asupra sprijinului UE pentru statele membre în combaterea șomajului în rândul tinerilor și asupra programelor îmbunătățite ale UE dedicate tineretului”. 

La 4 octombrie 2016, Comisia a prezentat un raport privind principalele rezultate obținute în cadrul Garanției pentru tineret existente și al inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, de la lansarea lor în 2013.

Informații suplimentare

MEMO/16/4166: Întrebări și răspunsuri privind inițiativa Investind în tinerii Europei

MEMO/16/4168: Întrebări și răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate

Pagina web dedicată Corpului european de solidaritate

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos