Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Investicijos į Europos jaunimą: Komisija skelbia apie Europos solidarumo korpuso veiklos pradžią

Briuselis, 2016 m. gruodžio 7 d.

Šiandien Europos Komisija paskelbė apie Europos solidarumo korpuso veiklos pradžią

Praėjus tik dviem mėnesiams po to, kai Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė apie steigiamą Europos solidarumo korpusą, Europos Komisija skelbia apie jo veiklos pradžią. Taip įgyvendintas pirmasis iš Bratislavos veiksmų gairėse nustatytų prioritetinių veiksmų. Nuo šiol 18–30 metų jaunuoliai galės pasinaudoti naujomis galimybėmis, kad prasmingai prisidėtų prie visuomenės reikalų visoje ES ir įgytų neįkainojamos patirties bei vertingų įgūdžių pačioje karjeros pradžioje. Komisija taip pat pristato politikos krypčių rinkinį, kuriuo siekiama padidinti jaunimo užimtumą, tobulinti ir modernizuoti švietimą, daugiau investuoti į jaunimo įgūdžius ir sudaryti geresnes sąlygas jam mokytis ir studijuoti užsienyje.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Europos solidarumo korpusas sudarys galimybių jaunuoliams, norintiems prasmingai prisidėti prie visuomenės reikalų ir padėti parodyti solidarumą. Tai, ko trūksta visame pasaulyje ir mūsų Europos Sąjungoje. Man tai visada buvo pati Europos Sąjungos esmė. Juk mus sieja ne sutartys ar pramoniniai ir ekonominiai interesai, o mūsų vertybės. Būtent savanoriais dirbantys asmenys yra tikrieji Europos vertybių puoselėtojai.“

Šiandienos pasiūlymai – tai pirmą kartą ES mastu sujungti įvairių rūšių veiksmai, siekiant vienintelio tikslo: sudaryti geresnes sąlygas jaunimui.

Europos solidarumo korpusas

Naujasis Europos solidarumo korpusas jame užsiregistravusiems nariams suteiks galimybę nuo dviejų iki dvylikos mėnesių dalyvauti projekte ir užsiimti savanoriška arba profesine veikla, atlikti mokomąją arba gamybinę praktiką.

Savanoriai galės imtis įvairių rūšių veiklos tokiose srityse, kaip švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės integracijos, paramos teikiant maisto produktus, stovyklų įkūrimo, migrantų ir pabėgėlių priėmimo, rėmimo ir integracijos, aplinkos apsaugos ir gaivalinių nelaimių prevencijos. Europos solidarumo korpuse užsiregistravę jaunuoliai turės įsipareigoti vykdyti Europos solidarumo korpuso veiklos uždavinius ir laikytis jo principų. Norinčios dalyvauti organizacijos turės prisijungti prie Europos solidarumo korpuso chartijos, kurioje bus nustatytos šalių teisės ir pareigos visais solidarumo veiklos etapais.

Susidomėję 17–30 metų jaunuoliai jau nuo šiandien gali registruotis Europos solidarumo korpuse adresu http://europa.eu/solidarity-corps. Solidarumo projektuose galima dalyvauti nuo 18 metų. Tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. pabaigos prie Europos solidarumo korpuso prisijungtų 100 000 jaunuolių.

Jaunimo garantijų iniciatyva

Kova su jaunimo nedarbu yra vienas svarbiausių ES prioritetų. Užimtumo didinimas yra bendras visų valstybių narių rūpestis, o Komisija jų pastangas remia įvairiomis politinėmis priemonėmis ir veiksmais.

Prieš trejus metus ES pradėjo įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Nuo 2013 m. ES nedirbančių jaunuolių skaičius sumažėjo 1,6 mln., o nesimokančių ir nedirbančių (NEET) jaunuolių skaičius sumažėjo 900 tūkst. Iš šių tendencijų matyti, kad Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva padėjo pasiekti rezultatų vietos lygiu. Apie 9 milijonus jaunuolių priėmė pasiūlymus, dauguma jų buvo darbo pasiūlymai.

Siekdama užtikrinti visišką ir tvarų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą (taip pat tuose regionuose, kur tai sunkiausia padaryti) ir siekdama toliau ją įgyvendinti visoje Europoje bei iki 2020 m. paremti dar vieną milijoną jaunuolių, Komisija ką tik pasiūlė Jaunimo garantijų iniciatyvai skirti papildomus 2 mlrd. EUR.

Su pameistryste susijęs judumas

Mes taip pat turime didinti jaunimo įsidarbinamumą. Mokslai ir studijos užsienio šalyje labai praverčia jaunuoliams, norintiems tobulinti įgūdžius, gerinti savo karjeros galimybes ir stiprinti Europos pilietiškumą. Tokia galimybe turėtų pasinaudoti daugiau įvairių visuomenės sluoksnių jaunuolių.

Todėl Komisija sukurs naują programos „Erasmus +“ atšaką „ErasmusPro“, pagal kurią parama bus teikiama asmenims, norintiems užsienyje atlikti ilgalaikę gamybinę praktiką. Komisija taip pat pasiūlys Pameistrystės kokybės sistemą, kurioje bus nustatyti pagrindiniai visų pameistrystės programų kūrimo ir įgyvendinimo principai. 2017 m. bus įsteigta paramos paklausa grindžiamoms pameistrystės programoms tarnyba, padėsianti šalims rengti arba reformuoti pameistrystės programas.

Kokybiškas švietimas

Dar viena šiandien Komisijos pristatyta priemonė – tai veiksmai, skirti valstybėms narėms padėti užtikrinti kokybišką viso jaunimo švietimą ir suteikti tokių žinių ir įgūdžių, kad jaunuoliai galėtų visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir pasinaudoti globalizacijos ir technologinių pokyčių teikiamomis galimybėmis ar prie jų prisitaikyti.

Pagrindiniai faktai

2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė apie ketinimą aktyviau remti jaunimą. Jis paskelbė apie steigiamą Europos solidarumo korpusą ir nurodė, kad tai tik dalis platesnės politinės darbotvarkės, kuria siekiama įtraukti jaunimą į visuomeninį gyvenimą: „Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad Europa yra ir išlieka žemynas, kuriame jaunimas neturi darbo. Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad tūkstantmečio pabaigoje gimę jaunuoliai, vadinamoji Y karta, gali būti pirmoji karta per 70 metų, gyvensianti skurdžiau nei jų tėvai.[…] Mes toliau visoje Europoje plėtosime Jaunimo garantijų iniciatyvą, kad pagerintume europiečių gebėjimus ir padėtume regionams ir jauniems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.“

2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavos aukščiausiojo lygio susitikime 27 ES valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat patvirtino savo įsipareigojimą kovoti su jaunimo nedarbu ir sukurti jaunuoliams daugiau galimybių. Bratislavos veiksmų gairėse nustatyti konkretūs tikslai ir terminai, siekiant „sukurti perspektyvią ekonominę ateitį visiems, apsaugoti mūsų gyvenimo būdą ir suteikti geresnių galimybių jaunimui.“ Iki metų pabaigos Taryba įsipareigojo įgyvendinti vieną iš tikslų – „priimti sprendimus dėl ES paramos valstybėms narėms kovojant su jaunimo nedarbu ir dėl jaunimui skirtų sustiprintų ES programų“

2016 m. spalio 4 d. Komisija pristatė pagrindinius Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) įgyvendinimo nuo 2013 m. rezultatus.

Daugiau informacijos

MEMO/16/4166: Klausimai ir atsakymai apie investicijas į Europos jaunimą

MEMO/16/4168: Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą

Europos solidarumo korpuso tinklalapis

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Videos