Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Investointi Euroopan nuorisoon: komissio käynnistää Euroopan solidaarisuusjoukot

Bryssel 7. joulukuuta 2016

Euroopan komissio käynnistää tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan

Euroopan komissio käynnistää tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan. Siitä, kun komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ensimmäisen kerran ilmoitti tästä hankkeesta, on kulunut vasta kaksi kuukautta. Euroopan solidaarisuusjoukot on ensimmäinen Bratislavan etenemissuunnitelmassa nimetty ensisijainen toimintatavoite, josta annetaan nyt konkreettinen ehdotus. Solidaarisuusjoukkoihin voivat tästä päivästä lähtien ilmoittautua kaikki asiasta kiinnostuneet 18–30-vuotiaat. Heille avautuu sitä kautta uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan eri puolilla EU:ta sekä kartuttaa arvokasta kokemusta ja hankkia tärkeitä taitoja työuran alussa. Komissio esittää lisäksi useita toimenpiteitä nuorisotyöllisyyden lisäämiseksi, koulutuksen parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi, investointien lisäämiseksi nuorten osaamiseen sekä uusien mahdollisuuden luomiseksi oppimista ja opiskelua varten ulkomailla.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi Euroopan solidaarisuusjoukkojen luovan uusia mahdollisuuksia nuorille, jotka haluavat antaa oman panoksensa yhteiskunnan toimintaan ja osoittaa solidaarisuutta, sillä Euroopan unioni ja koko maailma tarvitsee enemmän yhteisvastuullisuutta. ”Minulle Euroopan unionissa on aina ollut kyse juuri solidaarisuudesta. EU:ssa meitä eivät yhdistä niinkään perussopimukset tai eri toimialojen tai talouden intressit vaan yhteiset arvomme. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat elävät eurooppalaisia arvoja todeksi joka päivä.”

Tänään esitetyissä ehdotuksissa yhdistyvät EU:n tasolla ensimmäistä kertaa erityyppiset toimet, joilla on yhteinen tavoite – uusien mahdollisuuksien tarjoaminen nuorille.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat osallistujille mahdollisuuden joko olla mukana vapaaehtoistoiminnassa tai saada työpaikka, harjoittelupaikka tai oppisopimuskoulutussopimus 2–12 kuukaudeksi.

Osallistumismahdollisuuksia on useilla eri aloilla: koulutus, terveydenhuolto, yhteiskuntaan integroiminen, elintarvikkeiden hankinnassa avustaminen, majoitustilojen rakentaminen, siirtolaisten ja pakolaisten vastaanotto, tukeminen ja kotouttaminen, ympäristönsuojelu ja luonnonkatastrofien ehkäiseminen. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvien nuorten on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen tehtävänmäärittely ja periaatteet. Kaikkien osallistuvien organisaatioiden puolestaan on sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjaan, jossa vahvistetaan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet solidaarisuusprojektien kaikissa vaiheissa.

Euroopan solidaarisuusjoukoista kiinnostuneet 17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä tästä päivästä alkaen osoitteessa http://europa.eu/solidarity-corps. Solidaarisuusprojektiin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on liittynyt 100 000 nuorta.

Nuorisotakuu

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen on EU:n keskeisiä tavoitteita. Työllisyyden parantaminen on kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaista, ja komissio tukee niiden pyrkimyksiä useilla politiikoilla ja toimilla.

Tässä tarkoituksessa komissio käynnisti kolme vuotta sitten EU:n nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen. EU:ssa on työttömiä nuoria nyt 1,6 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2013 ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on 900 000 vähemmän. Tämän kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että nuorisotakuulla ja sitä tukevalla nuorisotyöllisyysaloitteella on ollut käytännön merkitystä. Noin yhdeksän miljoonaa nuorta on ottanut vastaan tarjouksen, ja näistä tarjouksista suurin osa on ollut työtarjouksia.

Komissio ehdotti hiljattain, että nuorisotakuun rahoitusta lisätään kahdella miljardilla eurolla. Näin voidaan varmistaa sen täysimääräinen ja kestävä täytäntöönpano ja ottaa se käyttöön eri puolilla EU:ta alueilla, joilla sitä tarvitaan eniten. Lisärahoituksen avulla tuettavien nuorten määrää voidaan lisätä miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

Oppisopimuskoulutuksen liikkuvuus

Myös nuorten työllistettävyyttä on parannettava. Opiskelu ja kouluttautuminen ulkomailla on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kehittää nuorten osaamista, parantaa heidän ammatillisia mahdollisuuksiaan ja lisätä heidän tietoisuuttaan unionin kansalaisuudesta. Yhä useampien nuorten kaikista yhteiskuntaryhmistä olisi voitava hyödyntää näitä mahdollisuuksia.

Sitä varten komissio aikoo käynnistää Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvän ErasmusPro-toimen, jolla tuetaan pitkäaikaisia oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia ulkomailla. Lisäksi komissio aikoo ehdottaa oppisopimuskoulutuksen laatupuitteita, joissa vahvistetaan oppisopimuskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kaikilla tasoilla noudatettavat keskeiset periaatteet. Vuonna 2017 on tarkoitus perustaa kysyntälähtöinen oppisopimuskoulutuksen tukipalvelu, joka auttaa oppisopimuskoulutusjärjestelmän käyttöönotossa tai uudistamisessa eri maissa.

Korkealaatuisen koulutuksen varmistaminen

Osana tänään tehtyjä ehdotuksia komissio esittää useita toimia, joilla autetaan jäsenvaltioita tarjoamaan korkealaatuista koulutusta kaikille nuorille. Tarkoituksena on, että nuoret voivat hankkia tiedot ja taidot, joiden avulla he voivat osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan sekä hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja vastata uusiin haasteisiin, joita globalisaatio ja teknologian muutos tuovat mukanaan.

Tausta

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan vuonna 2016 tehostavansa toimia nuorten tukemiseksi. Hän ilmoitti muun muassa Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta osana laajempaa toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten osallisuutta yhteiskuntaan. Juncker totesi puheessa seuraavaa: ”En voi hyväksyä enkä tule hyväksymään sitä, että Eurooppa on ja pysyy nuorisotyöttömyyden maanosana.En voi hyväksyä enkä tule hyväksymään sitä, että vuosituhannen taitteessa syntyneet, Y-sukupolvi, voi olla 70 vuoteen ensimmäinen sukupolvi, joista tulee köyhempiä kuin vanhempansa.[…] Pyrimme edelleen laajentamaan nuorisotakuun käyttöönottoa Euroopassa. Sen avulla voidaan parantaa eurooppalaisten osaamista ja saavuttaa eniten tukea tarvitsevat nuoret ja alueet.”

EU:n 27 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistivat 16. syyskuuta 2016 Bratislavan huippukokouksessa sitoutuneensa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja nuorten mahdollisuuksien parantamiseen. Bratislavan etenemissuunnitelmassa vahvistetaan konkreettiset tulokset ja määräajat tavoitteelle rakentaa ”lupaava taloudellinen tulevaisuus kaikille, turvata elämäntapamme ja luoda parempia mahdollisuuksia nuorille”. Tuloksista voidaan maininta muun muassa neuvoston sitoumus hyväksyä vielä ennen vuoden loppua ”päätökset EU:n tuesta jäsenvaltioille nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja nuorille tarkoitetuista tehostetuista EU-ohjelmista”. 

Komissio antoi 4. lokakuuta 2016 kertomuksen keskeisistä tuloksista, joita on saatu vuonna 2013 käynnistettyjen nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen avulla.

Lisätietoja

Taustatiedote/16/4166: Investointi Euroopan nuorisoon – vastauksia kysymyksiin

Taustatiedote/16/4168: Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivusto

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos