Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Investice do evropské mládeže: Komise zahajuje činnost evropského sboru solidarity

Brusel 7. prosince 2016

Evropská komise dnes zahajuje činnost evropského sboru solidarity

Evropská komise dnes zahajuje činnost evropského sboru solidarity – pouhé dva měsíce poté, co o tomto opatření informoval předseda Komise Jean-Claude Juncker. Zároveň se jedná o realizaci první z priorit představených v Bratislavském plánu. Od dnešního dne se mohou mladí lidé ve věku 18 až 30 let registrovat v tomto sboru, který jim poskytne nové příležitosti, aby mohli již na začátku své kariéry významným způsobem přispět společnosti v celé EU a zároveň získat neocenitelné zkušenosti a cenné dovednosti. Komise rovněž představuje řadu opatření na podporu zaměstnanosti mládeže, zkvalitnění a modernizaci vzdělávání, vyšší investice do kvalifikace mladých lidí a lepší příležitosti k učení a studiu v zahraničí.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Evropský sbor solidarity vytvoří příležitosti pro mladé lidi, kteří mají zájem významně přispět společnosti a ukázat solidaritu, což je právě to, co svět i naše Evropská unie potřebuje víc než kdy jindy. Pro mě to bylo vždy samotnou podstatou Evropské unie. Nejsou to Smlouvy ani průmyslové či ekonomické zájmy, co nás spojuje, nýbrž naše hodnoty. A všichni, kdo pracují jako dobrovolníci, tyto evropské hodnoty každodenně naplňují.“

Dnešní návrhy sdružují na úrovni EU poprvé různé druhy opatření s jediným cílem: zlepšit příležitosti pro mladé lidi.

Evropský sbor solidarity

V rámci nového evropského sboru solidarity budou mít účastníci možnost se zapojit do projektu buď v rámci dobrovolnické činnosti, nebo stáže, profesní přípravy či zaměstnání po dobu 2 až 12 měsíců.

Účastníci se budou moci účastnit celé škály aktivit v oblasti vzdělávání, zdraví, sociální integrace, pomoci při poskytování potravin, budování přístřeší, podpory a integrace přistěhovalců a uprchlíků, ochrany životního prostředí nebo prevence přírodních katastrof. Mladí lidé, kteří se budou v evropském sboru solidarity registrovat, musí souhlasit s jeho mandátem a zásadami. Každá zúčastněná organizace se bude muset připojit k Chartě evropského sboru solidarity, která stanoví práva a povinnosti ve všech fázích sbírání zkušeností.

Od dnešního dne se mohou mladí lidé mezi 17 a 30 lety zaregistrovat na této internetové stránce evropského sboru solidarity http://europa.eu/solidarity-corps. Minimální věk pro účast na projektu je 18 let. Cílem je, aby se do konce roku 2020 k evropskému sboru solidarity přihlásilo 100 000 mladých lidí.

Záruka pro mladé lidi

Boj proti nezaměstnanosti mladých je pro EU hlavní prioritou. Podpora zaměstnanosti je společným zájmem všech členských států a Komise jejich úsilí podporuje prostřednictvím řady politik a opatření.

Za tímto účelem vznikla před třemi lety záruka EU pro mladé lidi a iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. V porovnání s rokem 2013 se počet nezaměstnané mládeže snížil o 1,6 milionu osob a o 900 000 poklesl počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Tento trend naznačuje, že záruka pro mladé lidi spolu s iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže skutečně přispěla ke změně situace. Přibližně 9 milionů mladých lidí následně přijalo nějakou nabídku, ve velké většině na zaměstnání.

Aby mohla záruka pro mladé lidi fungovat v plné míře a trvale, a to zejména v regionech, které to nejvíce potřebují, navrhla nedávno Komise přispět na její zavádění v celé Evropě a na podporu dalšího milionu mladých lidí do roku 2020 dalšími 2 miliardami eur.

Mobilita v rámci učňovské přípravy

Rovněž musíme zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí. Ukázalo se, že vzdělávání a studium v jiné zemi je pro mladé lidi velmi přínosné, neboť mohou rozvíjet své dovednosti, zvyšovat své profesní vyhlídky i posilovat evropské občanství. Z těchto příležitostí by mělo těžit více mladých lidí ze všech vrstev společnosti.

Komise proto zahájí „ErasmusPro“ – novou specializovanou aktivitu v rámci programu Erasmus+ na podporu dlouhodobých učňovských stáží v zahraničí. Komise rovněž navrhne rámec kvality pro učňovské vzdělávání, který bude obsahovat hlavní zásady pro koncepci a realizaci učňovské přípravy na všech úrovních. Za tím účelem bude v roce 2017 zřízena služba na podporu učňovské přípravy, jež bude založena na poptávce zemí, které zavádějí nebo reformují systémy učňovské přípravy.

Zajištění vysoce kvalitního vzdělávání

V rámci dnes přijatých opatření předkládá Komise řadu opatření, která mají členským státům pomoci při poskytování vysoce kvalitního vzdělávání všem mladým lidem, aby mohli získat takové znalosti a dovednosti, které jim umožní plné zapojení do společnosti, i při odpovědi na nové příležitosti a výzvy, jež přináší globalizace a technologické změny.

Souvislosti

Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Evropské komise Juncker oznámil svůj záměr zvýšit úsilí na podporu mládeže. Konkrétně ohlásil vytvoření evropského sboru solidarity, který je součástí širší agendy zaměřené na začleňování mladých lidí do společnosti, a zdůraznil: „Nemohu a nebudu akceptovat, že Evropa je i nadále světadílem, kde jsou nezaměstnaní mladí lidé. Nemohu a nebudu akceptovat, že děti tzv. generace Y mohou být po 70 letech první generací, jež bude chudší než její rodiče. […] Nadále budeme podporovat záruky pro mladé lidi v celé Evropě, zlepšovat jejich dovednosti a snažit se dostat do nejpotřebnějších regionů a k nejpotřebnějším mladým lidem.

Na bratislavském summitu dne 16. září 2016 hlavy států a předsedové vlád 27 členských států EU rovněž potvrdili svůj závazek bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí a vytvořit pro ně více příležitostí. Tzv. Bratislavský plán stanoví konkrétní cíle a lhůty s cílem „zajistit perspektivní ekonomickou budoucnost pro všechny, uchránit náš způsob života a nabídnout lepší příležitosti mladým“. V souvislosti s tím se Rada zavázala přijmout před koncem roku „rozhodnutí o podpoře EU členským státům v oblasti boje proti nezaměstnanosti mladých a o posílených programech EU zaměřených na mladé lidi“. 

Dne 4. října 2016 Komise informovala o tom, jakých výsledků záruka pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí od svého zahájení v roce 2013 dosáhly.

Další informace

MEMO/16/4166: Otázky a odpovědi týkající se investic do evropské mládeže

MEMO/16/4168: Otázky a odpovědi týkající se evropského sboru solidarity

Internetová stránka evropského sboru solidarity

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Videos