Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise spouští Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa na pomoc Evropanům v kariérním růstu a každodenním životě

Brusel 1. prosince 2016

Komise dnes spolu s členskými státy, podniky, sociálními partnery, nevládními organizacemi a vzdělávacími subjekty spouští Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, která má v Evropě pomoci uspokojit vysokou poptávku po digitálních dovednostech, jež jsou v současnosti nezbytné na trhu práce i ve společnosti.

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je jednou z deseti klíčových iniciativ navržených v rámci nové agendy dovedností pro Evropu, kterou Komise představila letos v červnu. Dále snížit nedostatek digitálních dovedností dnes v rámci Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa přislíbí řada partnerů včetně více než 30 organizací a skupin, jako jsou Evropská digitální aliance malých a středních podniků, ESRI, SAP, ECDL a Google. Komise vyzývá další zúčastněné strany, aby se ke koalici připojily a přijaly její chartu. Členové koalice se zavazují řešit nedostatek dovedností na všech úrovních: od vysoce odborných dovedností v oblasti IKT po dovednosti, jež potřebují všichni evropští občané pro život, práci a zapojení do digitální ekonomiky a společnosti. Má to zásadní význam jak pro evropský průmysl, aby byl schopen dále držet krok s rychle se rozvíjející konkurencí, tak pro evropskou společnost, aby nebyl nikdo v digitálním věku vyloučen.https://www.google.com/about/company/

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Umožnit více lidem získat digitální dovednosti je jako dát jim vstupenku do digitální ekonomiky. Bez řešení nedostatku digitálních dovedností jednotný digitální trh v Evropě nevybudujeme. Spuštění Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa je milníkem našeho společného úsilí o zlepšení digitálních dovedností všech Evropanů.“

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger doplnil: „Nedostatek digitálních dovedností již nyní brání inovacím a růstu v Evropě – nejen v případě společností působících v oblasti IKT, ale organizací ve všech odvětvích, ať už soukromých, či veřejných. Tuto překážku musíme odstranit, aby měli Evropané přístup k pracovním místům, jež si zaslouží, a naše podniky si mohly vybírat z velkého množství digitálních talentů.“

Mezi digitální dovednosti patří nejrůznější užitečné dovednosti od vyhledávání informací a sdílení zpráv na internetu až po vytváření digitálního obsahu, například kódovacích aplikací. Lidé s digitálními dovednostmi v Evropě schází, a volná tak zůstávají pracovní místa napříč všemi odvětvími: v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) nebude v důsledku toho do roku 2020 obsazeno až 750 000 kvalifikovaných pozic. Nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věku 15 až 24 let v EU však dosahuje téměř 20 %. Více než třetina ekonomicky aktivního obyvatelstva a obecněji kolem 45 % evropských občanů má jen základní digitální dovednosti.

Dnešní úvodní akce v Bruselu se účastní místopředseda Komise Ansip, komisař Oettinger a komisař Tibor Navracsics, odpovědný za vzdělávání, mládež, sport a kulturu, jakož i místopředseda belgické vlády Alexander De Croo.

Komisař Oettinger rovněž udělil ceny čtyřem vítězům soutěže Digital Skills Awards 2016 zaměřené na digitální dovednosti.

Partneři pro lepší digitální dovednosti

Nová koalice navazuje na činnost Velké koalice pro digitální pracovní místa, kampaň Digitální dovednosti pro pracovní místa a Vzdělávání a odbornou přípravu 2020. Od roku 2013 byly díky Velké koalici prostřednictvím více než 80 podpůrných organizací v oblasti digitálních dovedností proškoleny přes dva miliony osob a bylo zřízeno třináct národních koalic pro digitální dovednosti v členských státech.

V brzké době začnou fungovat tři nové národní koalice – v České republice, Estonsku a Slovinsku – a čtyři další se připravují. Cílem je, aby národní koalice byly do roku 2020 ve všech členských státech.

Očekává se, že kombinací těchto iniciativ se do roku 2020 podaří:

  • Prostřednictvím stáží, učňovské přípravy a krátkodobých vzdělávacích programů vyškolit jeden milion nezaměstnaných mladých lidí, aby mohli obsadit volná digitální pracovní místa.
  • Podpořit rozšiřování dovedností a rekvalifikaci pracovníků, a zejména přijmout konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, jež se potýkají se specifickými problémy, pokud jde o získávání a udržení digitálních talentů a rekvalifikaci zaměstnanců.
  • Zmodernizovat vzdělávání a odbornou přípravu s cílem umožnit všem studentům a učitelům používat při výuce a studiu digitální nástroje a materiály a rozvíjet a zdokonalovat své digitální dovednosti.
  • Přesměrovat a využít dostupné financování na podporu digitálních dovedností a zlepšit povědomí o důležitosti digitálních dovedností pro uplatnitelnost na trhu práce, konkurenceschopnost a zapojení do společnosti.

Komise bude k práci koalice přispívat koordinací činností na úrovni EU, podporou partnerství a výměny osvědčených postupů.

Nová agenda dovedností pro Evropu

Agenda dovedností pro Evropu stanoví deset konkrétních iniciativ, jejichž cílem je ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami zlepšit dovednosti občanů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Tři z těchto iniciativ – Záruka k získání dovedností (přejmenovaná na Cesty prohlubování dovedností), návrh revize evropského rámce kvalifikací a Plán pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností – Komise přijala v červnu 2016. Návrh revize rámce Europass byl přijat v říjnu 2016. Dne 5. prosince 2016 zahájí Marianne Thyssenová – komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu – evropský týden odborných dovedností, během něhož se bude v Bruselu a v členských státech konat celá řada akcí ke zvýšení atraktivity a zlepšení vnímání odborného vzdělávání a přípravy. Zbývající iniciativy v rámci agendy dovedností budou zahájeny v průběhu roku 2017: revize rámce pro klíčové kompetence, nástroj pro vytvoření dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, další analýza a sdílení osvědčených postupů pro boj proti odlivu mozků a návrh sledovat výsledky absolventů na trhu práce.

Další informace

Držitelé ocenění Digital Skills Award 2016

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místaProgram konference

Nová agenda dovedností pro Evropu

Strategie pro jednotný digitální trh

IP/16/4081

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar