Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Raportul anchetei sectoriale oferă orientări privind mecanismele de asigurare a capacității

Bruxelles, 30 noiembrie 2016

Comisia Europeană a publicat raportul final al anchetei sectoriale privind mecanismele de asigurare a capacității. Concluzia raportului este că statele membre trebuie să evalueze mai bine necesitatea unor astfel de mecanisme. Raportul oferă orientări privind modul în care aceste mecanisme pot fi concepute pentru a asigura securitatea aprovizionării, reducând totodată la minimum denaturarea concurenței.

Potrivit raportului, adeseori statele membre nu au reușit să evalueze în mod adecvat necesitatea unui mecanism de asigurare a capacității înainte de introducerea unui astfel de mecanism. Mai mult, numeroase state membre încă nu au realizat reforme ale pieței, care sunt indispensabile pentru a asigura securitatea aprovizionării. În cazul în care un mecanism de asigurare a capacității este necesar, raportul oferă statelor membre îndrumări practice privind cele mai adecvate tipuri de mecanisme de asigurare a capacității pentru a răspunde problemei identificate.

Ancheta sectorială privind mecanismele de asigurare a capacității a furnizat contribuții pentru pachetul de măsuri „Energie curată pentru toți europenii”, prezentat astăzi de Comisie, și vine în completarea acestuia. Obiectivul urmărit este de a crea în Uniunea Europeană piețe moderne ale energiei electrice, mai funcționale și mai integrate.

Dna comisar Margrethe Vestager a declarat: „Mecanismele de asigurare a capacității trebuie să răspundă unei probleme a pieței, să fie deschise tuturor tehnologiilor și operatorilor din alte țări ale Uniunii. Ele nu trebuie să reprezinte subvenții disimulate pentru o anumită tehnologie, cum ar fi combustibilii fosili, și nu trebuie să impună un preț excesiv de mare pentru consumatorii de energie electrică. Raportul anchetei sectoriale va permite Comisiei și statelor membre să introducă mecanisme mai bine orientate de asigurare a capacității și numai în cazurile în care aceste sunt cu adevărat necesare.

Însă, chiar dacă sunt bine concepute, mecanismele de asigurare a capacității nu pot înlocui reformele necesare ale pieței energiei electrice. Acesta este motivul pentru care ancheta sectorială completează pachetul de măsuri «Energie curată pentru toți europenii» al Comisiei, pachet important care cuprinde propuneri menite să asigure piețe europene ale energiei electrice mai integrate și mai funcționale.”

Principalele concluzii ale raportului sunt enumerate în continuare.

Mecanismele de asigurare a capacității trebuie să fie însoțite de reforme corespunzătoare ale pieței

În general, piața europeană a energiei electrice prezintă o supracapacitate, iar deficitul de energie este extrem de rar. Cu toate acestea, numeroase state membre și-au exprimat îngrijorarea că, în viitor, ar putea să nu aibă o capacitate suficientă de producție pentru a satisface cererea de energie electrică. Prin urmare, unele state membre au decis să introducă mecanisme de asigurare a capacității care remunerează producătorii de energie electrică și alți furnizori de capacitate pentru a fi disponibili în caz de nevoie. În cele 11 state membre vizate de ancheta sectorială (și anume Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia), Comisia a constatat că există, în total, 35 de mecanisme anterioare, existente sau planificate de asigurare a capacității.

În urma anchetei s-a constatat că, în multe state membre, din cauza unor deficiențe ale pieței și ale reglementărilor, nu există semnale privind prețurile, necesare pentru a menține niveluri adecvate ale securității aprovizionării. Multe dintre aceste îngrijorări ar putea fi eliminate prin realizarea reformelor pieței, propuse în cadrul pachetului de măsuri „Energie curată pentru toți europenii”. Printre măsuri se numără eliminarea plafoanelor prețurilor scăzute la energia electrică, posibilitatea de participare a reacției din partea cererii pe piață și corelarea zonelor de ofertare cu congestionarea rețelelor. Cu toate acestea, majoritatea statelor membre nu au realizat încă reforme corespunzătoare ale pieței care să reducă sau chiar să elimine necesitatea unui mecanism național de asigurare a capacității.

Prin urmare, atunci când statele membre intenționează să introducă mecanisme de asigurare a capacității, Comisia le va cere mai întâi să realizeze reformele necesare ale pieței.

 

Necesitatea unui mecanism de asigurare a capacității trebuie să fie demonstrată

În urma anchetei s-a constatat că multe dintre mecanismele de asigurare a capacității introduse în Europa nu au fost concepute pentru a răspunde unei probleme clar identificate legate de securitatea aprovizionării. Evaluările situației securității aprovizionării efectuate de statele membre nu sunt suficient de detaliate și nu se bazează întotdeauna pe un obiectiv justificabil din punct de vedere economic în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Prin urmare, Comisia impune ca necesitatea unor mecanisme de asigurare a capacității să fie susținută printr-o evaluare solidă a adecvării capacității de producție. Pachetul de măsuri „Energie curată pentru toți europenii” prezentat astăzi propune o evaluare europeană a adecvării resurselor, care va furniza o bază din ce în ce mai fiabilă pentru a determina dacă sunt necesare sau nu mecanisme de asigurare a capacității.

 

Mecanismele de asigurare a capacității trebuie să fie adecvate scopului și deschise tuturor furnizorilor de capacitate

În urma anchetei s-a constatat că majoritatea mecanismelor de asigurare a capacității ar putea fi mult mai bine concepute.

În primul rând, mecanismul ales trebuie să răspundă problemei identificate. Pe de o parte, pentru problemele de adecvare a capacității pe termen lung, cel mai potrivit ar fi un mecanism la nivelul întregii piețe. Pe de altă parte, problemele temporare de adecvare a capacității sunt mai bine abordate prin măsuri mai tranzitorii, cum ar fi o rezervă strategică. Rezervele strategice păstrează o anumită capacitate în afara pieței energiei electrice pentru ca aceasta să fie utilizată numai în caz de urgență. În cazul în care problema de adecvare a capacității de producție afectează o regiune limitată, racordări îmbunătățite la rețea și definirea unor limite geografice mai adecvate ale zonelor de ofertare ar putea fi soluții mai potrivite la preocupările subiacente legate de adecvarea capacității.

Așa-numitele „regimuri de întreruptibilitate” îi remunerează pe consumatorii de energie electrică dacă își reduc cererea de energie în cazul în care capacitatea este limitată. Concluzia anchetei a fost că astfel de regimuri ar putea fi adecvate pentru a încuraja o cerere flexibilă pe termen lung, dar, în același timp, ele nu trebuie să devină o subvenție pentru marii consumatori de energie.

În al doilea rând, prețul plătit pentru capacitate trebuie să fie stabilit printr-un proces competitiv. Ancheta a confirmat faptul că prețurile fixate prin intermediul unei proceduri administrative nu sunt adecvate, întrucât riscă să supracompenseze beneficiarii sau nu asigură securitatea aprovizionării. Procese concurențiale de stabilire a prețurilor, împreună cu criterii de eligibilitate deschise care permit participarea tuturor potențialilor furnizori de capacitate garantează că prețul plătit pentru capacitate este cât mai mic posibil. Aceste elemente sunt importante pentru a menține la un nivel scăzut prețurile energiei electrice pentru consumatori.

În al treilea rând, la mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să aibă acces și furnizori din alte state membre. Acest lucru va stimula investițiile în interconectări și în capacitatea de producție în alte state membre și va reduce costurile de sistem.

 

Următoarele etape

Întrucât în urma anchetei s-a constatat că o serie de mecanisme existente de asigurare a capacității prezintă deficiențe majore, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a asigura conformitatea acestor mecanisme cu normele privind ajutoarele de stat. În plus, orice noi planuri ale statelor membre de a introduce mecanisme de asigurare a capacității vor fi evaluate din perspectiva informațiilor dobândite în urma anchetei sectoriale.

Context

A se vedea, de asemenea, Fișa informativă privind raportul final al anchetei sectoriale și site-ul anchetei sectoriale.

În luna aprilie 2015, Comisia a lansat o anchetă sectorială privind sprijinul financiar pe care statele membre ale UE îl acordă producătorilor și consumatorilor de energie electrică pentru a garanta securitatea aprovizionării cu energie electrică (mecanismele de asigurare a capacității). Comisia era preocupată de faptul că mecanismele de asigurare a capacității pot favoriza în mod nejustificat anumiți producători sau anumite tehnologii și pot crea obstacole în calea comerțului transfrontalier cu energie electrică, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.

Pentru a evalua aceste preocupări, în cursul anului trecut, Comisia a colectat informații de la participanții pe piață și de la organismele publice din 11 state membre cu privire la mecanismele existente și planificate de asigurare a capacității. În aprilie 2016, Comisia a publicat un raport intermediar și a invitat publicul să prezinte observații.

 

IP/16/4021

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar