Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: Az ágazati vizsgálatról szóló jelentés iránymutatást ad a kapacitásmechanizmusokról

Brüsszel, 2016. november 30.

Az Európai Bizottság közzétette a kapacitásmechanizmusok ágazati vizsgálatáról szóló végső jelentést. A jelentésből kitűnik, hogy a tagállamoknak alaposabban fel kell mérniük az ilyen mechanizmusok szükségességét, és iránymutatást ad arról, hogyan állítsák azok kialakítását az ellátásbiztonság szolgálatába, a versenytorzulás minimizálása mellett.

A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamoknak gyakran nem sikerült megfelelően értékelniük a kapacitásmechanizmus iránti szükségletet annak bevezetését megelőzően. Ezenkívül számos tagállamnak még piaci reformokat kell bevezetnie, amelyek elengedhetetlenül fontosak az ellátásbiztonsági kérdések megoldásához. A kapacitásmechanizmus szükségessége esetén a jelentés gyakorlati iránymutatással szolgál a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy milyen típusú kapacitásmechanizmus a legalkalmasabb az azonosított probléma megoldása céljából.

A kapacitásmechanizmusok ágazati vizsgálata hozzájárult a Bizottság által a mai napon bemutatott, a „Tiszta energiát minden európainak” elnevezésű csomaghoz és kiegészítette azt, amelynek célja a korszerű, eredményesebb és integráltabb villamosenergia-piacok létrehozása az Európai Unióban.

Margrethe Vestager biztos a következőképpen nyilatkozott: „A kapacitásmechanizmusoknak illeszkedniük kell a piacon felmerülő problémához és nyitottnak kell lenniük valamennyi technológia és a többi uniós ország gazdasági szereplői előtt. Nem támogathatnak közvetve valamely technológiát, például fosszilis tüzelőanyagot, illetve nem számolhatnak fel túl magas árat a villamosenergia-fogyasztók számára. Az ágazati vizsgálatról szóló jelentés segítséget jelent majd a Bizottság és a tagállamok számára, hogy célzottabb kapacitásmechanizmusokat alakítsanak ki és azok bevezetését olyan esetekre korlátozzák, amikor arra valóban szükség van.

Még ha jól is alakítják ki a kapacitásmechanizmusokat, akkor sem helyettesíthetik a szükséges villamosenergia-piaci reformokat. Ezért egészíti ki az ágazati vizsgálat a „Tiszta energiát minden európainak” elnevezésű jelentős bizottsági javaslatcsomagot, hogy integráltabbá és eredményesebbé tegye a villamosenergia-piacokat.”

A jelentés legfontosabb következtetései az alábbiak:

A kapacitásmechanizmusokat megfelelő piaci reformoknak kell kísérniük.

Jóllehet általában többletkapacitás jellemzi az európai villamosenergia-piacokat, és meglehetősen ritka az áramkimaradás, sok tagállam aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben nem rendelkeznek majd elegendő termelési kapacitással a villamos energia iránti szükséglet fedezésére. Néhány tagállam ezért úgy határozott, hogy olyan kapacitásmechanizmusokat vezet be, amelyek ellentételezik a villamosenergia-termelőket és egyéb kapacitásszolgáltatókat annak érdekében, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak. A Bizottság összesen 35 korábbi, meglévő vagy tervezett kapacitásmechanizmust talált az ágazati vizsgálat által érintett 11 tagállamban (nevezetesen Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Horvátországban, Írországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban).

Az ágazati vizsgálatból kiderült, hogy sok tagállamban a piaci és szabályozási hiányosságok akadályozzák az ellátásbiztonság megfelelő szintjének fenntartásához szükséges árjelzések kifejezését. Számos ilyen aggály megszüntethető a „Tiszta energiát minden európainak” elnevezésű csomagban javasolt piaci reformok végrehajtása révén. Ez magában foglalja a villamosenergia-piacokon használt alacsony árplafonok megszüntetését, lehetővé téve a piaci keresletoldali válaszintézkedésben való részvételt és az ajánlattételi övezeteknek a hálózati torlódáshoz való kapcsolását. A legtöbb tagállamnak azonban még végre kell hajtania a megfelelő piaci reformokat, amelyek célja a nemzeti kapacitásmechanizmus iránti szükséglet visszaszorítása, sőt akár megszüntetése.

Ennélfogva amennyiben a tagállamok kapacitásmechanizmusok bevezetését tervezik, a Bizottság felkéri őket arra, hogy először hajtsák végre a szükséges piaci reformokat.

 

A kapacitásmechanizmus iránti szükségletet igazolni kell

A vizsgálatból kiderült, hogy az Európában bevezetett kapacitásmechanizmusok közül számos nem képes megoldani az ellátásbiztonság egyértelműen azonosított problémáját. Az ellátásbiztonság helyzetének tagállami értékelései nem kellőképpen alaposak, és nem mindig alapulnak az ellátás biztonságára irányuló, gazdaságilag indokolt célkitűzésen. A Bizottság ezért azt kéri, hogy a kapacitásmechanizmusok iránti szükségletet megalapozott, termelési kapacitásokra vonatkozó megfelelőségértékelés támassza alá. A mai napon bemutatott, a „Tiszta energiát minden európainak” elnevezésű csomag a források megfelelőségének olyan európai szintű értékelését javasolja, amely egyre megbízhatóbb alapot teremt majd a kapacitásmechanizmusok iránti szükséglet meghatározására.

 

A kapacitásmechanizmusok legyenek a célnak megfelelőek és álljanak nyitva valamennyi kapacitásszolgáltató előtt

A vizsgálatból kiderült, hogy a legtöbb kapacitásmechanizmus kialakítása jelentős mértékben javítható.

Először is a kiválasztott mechanizmusnak illeszkednie kell az azonosított problémához. Egyrészt a hosszú távú megfelelőségi problémák tekintetében valószínűleg az egész piacra vonatkozó mechanizmus a legmegfelelőbb. Másrészt az ideiglenes megfelelőséggel kapcsolatos aggályok jobban kezelhetők olyan átmeneti intézkedések révén, mint a stratégiai tartalék. A stratégiai tartalékok a villamosenergia-piacon kívül tartanak bizonyos kapacitásokat, amelyeket kizárólag vészhelyzetben használnak fel. Amennyiben a termelési kapacitások megfelelőségével kapcsolatos kérdés valamely korlátozott területre vonatkozik, a javított hálózati csatlakozás és az ajánlattételi övezetek megfelelőbb földrajzi határai valószínűleg alkalmasabbak a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok eloszlatására.

Az úgynevezett „megszakíthatósági programok” a villamosenergia-fogyasztók számára fizetnek azért, hogy csökkentsék a villamos energia iránti szükségletüket olyan esetekben, amikor kevés villamos energia áll rendelkezésre. A vizsgálatból kiderült, hogy az ilyen rendszerek megfelelőek lehetnek a célból, hogy hosszú távon ösztönözzék a rugalmas keresletet, ugyanakkor nem válhatnak a nagy energiaigényű fogyasztók támogatási eszközévé.

Másodrészt pedig a kapacitásért fizetett árat versenyeztetéses eljárás során kell megállapítani. A vizsgálat megerősítette, hogy az adminisztratív eljárás révén meghatározott árak nem megfelelőek, mivel azzal a veszéllyel járnak, hogy túlkompenzálják a kedvezményezetteket, vagy hiányosságok lépnek fel az ellátás biztonságának biztosítása terén. A versenyképes ármegállapítási folyamatok – a valamennyi potenciális kapacitásszolgáltató részvételét lehetővé tevő, nyitott támogathatósági kritériumokkal együtt – biztosítják, hogy a kapacitásért fizetett ár a lehető legalacsonyabb legyen. Ez azért lényeges, hogy alacsony szinten tartsák a villamosenergia-árakat a fogyasztók számára.

Harmadrészt a kapacitásmechanizmusoknak nyitva kell állniuk a többi tagállambeli szolgáltatók előtt is. Ez ösztönzőt nyújt majd a többi tagállamban lévő rendszerösszekötőkbe és termelési kapacitásokba történő beruházásokhoz, valamint csökkenti a rendszerköltségeket.

 

Következő lépések

Mivel a vizsgálatból kiderült, hogy számos meglévő kapacitásmechanizmust jelentős hiányosságok jellemeznek, a Bizottság folytatni fogja együttműködést a tagállamokkal, hogy összhangba hozzák e rendszereket az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal. Ezen felül a tagállamok kapacitásmechanizmus bevezetésére irányuló új terveinek értékelésére az ágazati vizsgálat eredményeinek ismeretében kerül majd sor.

Háttér-információk

Lásd még Az ágazati vizsgálatról szóló végső jelentésre vonatkozó tájékoztatást és az Ágazati vizsgálat weboldalát.

2015 áprilisában a Bizottság ágazati vizsgálatot indított az uniós tagállamok által a villamosenergia-ellátás biztonsága (kapacitásmechanizmusok) érdekében a villamosenergia-termelők és a fogyasztók számára nyújtott pénzügyi támogatásról. A Bizottságnak aggályai merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a kapacitásmechanizmusok indokolatlan előnyben részesítenek bizonyos villamosenergia-termelőket vagy technológiákat, és akadályozhatják a villamosenergia-kereskedelmet a határokon túl, megsértve ezzel az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.

Ezen aggályok értékelése érdekében a Bizottság az elmúlt évben 11 országban gyűjtött információt a piaci résztvevőktől és állami szervektől a már meglévő és tervezett kapacitásmechanizmusokról. 2016 áprilisában a Bizottság közzétett egy időközi jelentést, és felkérte a nyilvánosságot észrevételei megtételére.

 

IP/16/4021

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar