Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga nova davčna pravila za podporo e-trgovanja in spletnih podjetij v EU

Bruselj, 1. decembra 2016

Evropska komisija je danes predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) za podjetja v EU, ki se ukvarjajo z e-trgovanjem. Z našimi predlogi bodo lahko potrošniki in podjetja, zlasti zagonska ter mala in srednja podjetja (MSP), lažje prodajali in kupovali blago in storitve prek spleta.

Z uvedbo vseevropskega portala za spletna plačila DDV (sistem „vse na enem mestu“) se bodo stroški izpolnjevanja obveznosti DDV znatno znižali, s čimer bodo podjetja v EU prihranila 2,3 milijarde evrov letno. Nova pravila bodo zagotovila tudi, da se DDV plača v državi članici končnega potrošnika, kar bo prispevalo k pravičnejši razdelitvi davčnih prihodkov med državami članicami EU. Z našimi predlogi bodo države članice lažje pokrile izgube DDV pri spletni prodaji, ki so trenutno ocenjene na 5 milijard evrov letno. Po ocenah naj bi izgubljeni prihodki do leta 2020 verjetno dosegli 7 milijard evrov, zato je bistveno, da ukrepamo že zdaj.

Poleg tega Komisija izpolnjuje svojo zavezo, da bo državam članicam omogočila, da uporabljajo enako stopnjo DDV za e-publikacije, kot so e-knjige in spletni časopisi, kot za njihove tiskane različice, saj bo odpravila določbe, v skladu s katerimi so bile e-publikacije izključene iz ugodne davčne obravnave, določene za tradicionalne tiskane publikacije.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Izpolnjujemo obljubo glede spodbujanja e-trgovanja v Evropi. Predstavili smo že predloge za ugodnejšo in učinkovitejšo dostavo pošiljk, boljšo zaščito potrošnikov pri spletnem nakupovanju in boj proti neupravičenemu geografskemu blokiranju. Zdaj pa bomo še poenostavili pravila o DDV, kar je zadnji košček sestavljanke. Z današnjim predlogom se bodo podprla podjetja, zlasti najmanjša in zagonska, javne storitve bodo postale učinkovitejše, čezmejno sodelovanje pa se bo okrepilo.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Spletna podjetja, ki delujejo v EU, so od nas zahtevala, da poenostavimo njihovo poslovanje. Zdaj to uresničujemo. Velika in mala podjetja, ki se ukvarjajo s čezmejno spletno prodajo, bodo imela enake obveznosti DDV kot pri prodaji v matičnih državah. To pomeni prihranke pri času in stroških ter manj birokracije. Poleg tega bomo poenostavili pravila za mikro in zagonska podjetja, da bodo lažje vstopala na nove trge. Z našimi predlogi bodo vlade evropskih držav prihranile dodatnih 100 milijonov evrov na teden, ki jih bodo lahko namenile storitvam za svoje državljane.“

Današnji predlogi vključujejo nov pristop k DDV za e-trgovanje ter temeljijo na zavezah Evropske komisije iz strategije za enotni digitalni trg za Evropo in akcijskega načrta za vzpostavitev enotnega območja DDV v EU.

Predlagamo zlasti:

  • nova pravila, ki bodo podjetjem, ki prodajajo blago prek spleta, omogočala enostavno izpolnjevanje obveznosti DDV v EU na enem mestu;

  • poenostavitev pravil o DDV za zagonska in mikro podjetja, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, pri čemer se bo DDV za čezmejno prodajo v vrednosti do 10 000 evrov obračunaval v matični državi, MSP pa bodo imela koristi od preprostejših postopkov za čezmejno prodajo v vrednosti do 100 000 evrov za lažje poslovanje;

  • ukrepe proti goljufijam na področju DDV, ki izhajajo zunaj EU ter lahko izkrivljajo trg in ustvarjajo nelojalno konkurenco;

  • možnost, da države članice znižajo stopnje DDV za e-publikacije, kot so e-knjige in spletni časopisi.

     

Ti zakonodajni predlogi bodo zdaj predloženi Evropskemu parlamentu v posvetovanje in Svetu v sprejetje.

Podrobnosti o ključnih ukrepih:

Nova pravila o DDV za spletno prodajo blaga in storitev: trenutno se morajo spletni trgovci registrirati za DDV v vsaki državi članici, v katero prodajajo blago. Zaradi teh obveznosti DDV, ki se pogosto štejejo za eno od največjih ovir za čezmejno e-trgovanje, imajo podjetja stroške v višini približno 8 000 evrov za vsako državo članico EU, v katero prodajajo. Zdaj predlagamo, da podjetja prek spletnega sistema za DDV „vse na enem mestu“ preprosto vložijo le en četrtletni obračun za DDV, ki ga dolgujejo v celotni EU. Ta sistem že obstaja za prodajo e-storitev, kot so aplikacije za mobilne telefone, in se je izkazal za uspešnega, saj je bil prek njega v letu 2015 pobran DDV v višini več kot 3 milijarde evrov. Upravno breme za podjetja se bo zmanjšalo za kar 95 %, s čimer bodo podjetja v EU skupno prihranila 2,3 milijarde evrov, prihodki iz DDV za države članice pa se bodo povečali za 7 milijard evrov.

Poenostavitev pravil o DDV za mikro in zagonska podjetja: uveden bo nov letni prag za spletno prodajo v višini 10 000 evrov, pod katerim lahko podjetja, ki se ukvarjajo s čezmejno prodajo, še naprej uporabljajo enaka pravila o DDV, kot veljajo v njihovi matični državi. Tako bo 430 000 podjetij v EU, ki predstavljajo 97 % vseh mikro podjetij, ki se ukvarjajo s čezmejnim trgovanjem, lažje izpolnjevalo pravila o DDV. Z drugim novim letnim pragom v višini 100 000 evrov se bo olajšalo poslovanje MSP, kar zadeva DDV, pri čemer bo s poenostavljenimi pravili lažje ugotoviti, kje se nahajajo njihove stranke. Praga bi se lahko začela uporabljati že leta 2018 za e-storitve in do leta 2021 za spletno blago. Druge poenostavitve bi najmanjšim podjetjem omogočile, da imajo koristi od enakih pravil o DDV, kot veljajo v njihovi matični državi, kot so na primer zahteve glede izdajanja računov in vodenja evidenc. Prva kontaktna točka bo vedno davčna uprava, v kateri ima podjetje sedež, pri čemer podjetij ne bo več revidirala vsaka država članica, v katero prodajajo.

Ukrepi proti goljufijam na področju DDV, ki izhajajo zunaj EU: za majhne pošiljke v vrednosti manj kot 22 evrov, uvožene v EU, trenutno velja oprostitev plačila DDV. Glede na to, da je v EU vsako leto brez DDV uvoženih približno 150 milijonov pošiljk, je ta sistem dovzeten za obsežne goljufije in zlorabe, ki ustvarjajo znatna izkrivljanja za podjetja v EU. Slednja so jasno prikrajšana, saj so za razliko od tekmecev iz tretjih držav dolžna plačati DDV za vsak cent, ki ga ustvarijo s prodajo. Poleg tega je uvoženo blago visoke vrednosti, kot so pametni telefoni in tablice, v uvozni dokumentaciji nenehno podcenjeno ali napačno opisano za namene izkoriščanja te oprostitve plačila DDV. Zato se je Komisija odločila odpraviti to oprostitev.

Enaka pravila za obdavčevanje e-knjig, spletnih časopisov in njihovih tiskanih različic: trenutna pravila državam članicam dopuščajo, da obdavčujejo tiskane publikacije, kot so knjige in časopisi, po znižanih stopnjah, v nekaterih primerih pa celo po znatno znižanih ali ničelnih stopnjah. Ta pravila izključujejo e-publikacije, kar pomeni, da je treba te izdelke obdavčevati po splošni stopnji. Ko bodo vse države članice dosegle dogovor o novi ureditvi, bodo lahko stopnje za e-publikacije uskladile s stopnjami za tiskane publikacije, vendar to ne bo obvezno.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o DDV za e-trgovanje

Strategija za enotni digitalni trg

Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev enotnega območja DDV v EU

IP/16/4010

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar