Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune noi norme fiscale pentru a sprijini comerțul electronic și întreprinderile online în UE

Bruxelles, 1 decembrie 2016

Comisia Europeană a publicat astăzi o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în UE. Propunerile noastre le vor permite consumatorilor și întreprinderilor, în special întreprinderilor nou-înființate și IMM-urilor, să cumpere și să vândă mai ușor bunuri și servicii pe internet.

Introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata online a TVA-ului („ghișeul unic”) va reduce cheltuielile legate de respectarea obligațiilor privind TVA-ul, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să economisească 2,3 miliarde EUR pe an. De asemenea, noile norme vor garanta faptul că TVA-ul este plătit în statul membru al consumatorului final, permițând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscale între statele membre ale UE. Propunerile noastre vor permite statelor membre să recupereze TVA-ul neperceput asupra vânzărilor online, care este estimat în prezent la 5 miliarde EUR pe an. Se estimează că veniturile pierdute ar putea atinge suma de 7 miliarde EUR până în 2020, prin urmare este esențial să luăm măsuri rapide.

În sfârșit, Comisia își îndeplinește angajamentul de a permite statelor membre să aplice aceeași rată a TVA pentru publicațiile electronice (de exemplu cărțile electronice și ziarele accesibile online) ca pentru echivalentele lor tipărite, eliminând dispozițiile care nu permiteau publicațiilor electronice să se bucure de tratamentul fiscal favorabil permis în cazul publicațiilor tipărite tradiționale.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Prin intermediul acestor măsuri, ne îndeplinim angajamentul de a debloca comerțul electronic în Europa. Am făcut deja propuneri pentru ca livrarea coletelor să fie mai accesibilă ca preț și mai eficientă, astfel încât consumatorii să se bucure de o mai bună protecție atunci când fac cumpărături online, iar geoblocarea nejustificată să fie eliminată. În prezent simplificăm normele privind TVA, ultima piesă din acest puzzle. Propunerea de astăzi nu numai că va stimula întreprinderile, în special întreprinderile nou-înființate și cele de mici dimensiuni, ci va spori eficiența serviciilor publice și cooperarea transfrontalieră.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală, a declarat: „Întreprinderile din UE care desfășoară activități online ne-au solicitat să le simplificăm viața și astăzi putem să le îndeplinim dorința. Întreprinderile mici și mari care efectuează vânzări online în străinătate vor beneficia de același regim TVA ca în propriile lor țări. Aceasta înseamnă mai puțin timp pierdut, mai puțină birocrație și costuri reduse. De asemenea, simplificăm normele privind microîntreprinderile și întreprinderile nou-înființate, permițându-le să se extindă mai ușor pe noi piețe. Ca urmare a acestor propuneri, guvernele europene vor putea beneficia de 100 de milioane EUR suplimentare pe săptămână, care pot fi consacrate serviciilor în favoarea cetățenilor”.

Propunerile de astăzi prezintă o nouă abordare privind TVA-ul pentru comerțul electronic și reprezintă urmarea angajamentelor luate de Comisia Europeană prin Strategia privind piața unică digitală pentru Europa și Planul de acțiune privind TVA - „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”.

Comisia propune în special:

  • Noi norme permițând întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE;

  • Simplificarea normelor privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care efectuează vânzări online; TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 EUR va fi gestionat la nivel național. IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 EUR, fapt care le va ușura activitatea;

  • Măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială;

  • Statele membre vor putea să-și reducă ratele TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.

     

Aceste propuneri legislative vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare.

Detalii privind acțiunile-cheie:

Noi norme privind TVA pentru vânzarea online de bunuri și servicii: În prezent, comercianții online trebuie să se înregistreze pentru plata TVA în toate statele membre în care vând bunuri. Considerate adesea unul dintre cele mai importante obstacole în calea comerțului electronic transfrontalier, aceste obligații privind TVA-ul generează costuri pentru întreprinderi de aproximativ 8 000 EUR pentru fiecare stat membru al UE în care efectuează vânzări. În prezent, propunem ca întreprinderile să facă o simplă declarație trimestrială pentru TVA-ul datorat la nivelul întregii UE, folosind ghișeul unic pentru TVA disponibil online. Acest sistem se aplică deja în cazul vânzărilor de servicii electronice precum aplicațiile pentru telefoane mobile și s-a dovedit un succes, ducând la colectarea a peste 3 miliarde EUR sub formă de TVA în 2015. Obstacolele administrative pentru întreprinderile din UE vor fi reduse cu 95 %, ceea ce le va permite să realizeze economii generale de 2,3 miliarde EUR și va spori veniturile din TVA ale statelor membre cu 7 miliarde EUR.

Simplificarea normelor privind TVA pentru microîntreprinderi și întreprinderile nou-înființate: Va fi introdus un nou prag anual de 10 000 EUR pentru vânzările online. Întreprinderile care vor efectua vânzări transfrontaliere sub acest prag vor beneficia de aceleași norme privind TVA ca în țara lor de origine. Acest lucru va simplifica respectarea obligațiilor în materie de TVA de către 430 000 de întreprinderi din întreaga UE, reprezentând 97 % din totalul microîntreprinderilor care efectuează vânzări transfrontaliere. Un al doilea nou prag anual de 100 000 EUR va simplifica regimul TVA pentru IMM-uri, fiind introduse norme simplificate pentru a identifica unde sunt stabiliți clienții acestora. Pragurile ar putea fi aplicate încă din 2018 pentru serviciile electronice și cel târziu în 2021 pentru bunurile vândute online. Alte simplificări vor permite celor mai mici întreprinderi să beneficieze de aceleași norme cunoscute privind TVA-ul ca în țara lor de origine, de exemplu cele privind cerințele în materie de facturare și de evidență contabilă. Primul punct de contact va fi întotdeauna administrația fiscală din localitatea în care își are sediul întreprinderea. Întreprinderile nu vor mai fi supuse auditurilor în fiecare stat membru în care efectuează vânzări.

Acțiuni împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE: Pachetele mici importate în UE care valorează mai puțin de 22 EUR sunt în prezent exceptate de la plata TVA. Dat fiind faptul că aproximativ 150 de milioane de pachete exceptate de la plata TVA sunt importate în UE în fiecare an, acest sistem poate da naștere unor fraude și practici abuzive importante, creând distorsiuni importante în raport cu întreprinderile din UE. În primul rând, întreprinderile din UE sunt în mod clar dezavantajate, dat fiind că, spre deosebire de concurenții lor din afara UE, ele sunt obligate să aplice TVA-ul începând cu primul eurocent obținut din vânzări. În al doilea rând, bunurile importate cu valoare ridicată, cum ar fi telefoanele smartphone și tabletele, sunt în mod sistematic subevaluate sau descrise în mod incorect în documentația de import, pentru a beneficia de această exceptare de la plata TVA. Prin urmare, Comisia a decis să elimine exceptarea.

Norme identice pentru impozitarea cărților electronice, a ziarelor accesibile online și a echivalentelor lor tipărite: Normele existente în prezent permit statelor membre să impoziteze publicațiile tipărite, cum ar fi cărțile sau ziarele, la rate reduse sau, în unele cazuri, foarte reduse sau chiar egale cu zero. Aceste norme nu se aplică și în cazul publicațiilor electronice, ceea ce înseamnă că aceste produse trebuie impozitate la rata standard. După ce toate statele membre își vor exprima acordul, noua configurație va autoriza statele membre (dar nu le va obliga) să aplice aceleași rate publicațiilor electronice și celor tipărite.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri privind TVA-ul pentru comerțul electronic

Strategia privind piața unică digitală

Planul de acțiune privind TVA - „Către un spațiu unic pentru TVA în UE”

IP/16/4010

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar