Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina jaunus nodokļu noteikumus e-komercijas un tiešsaistes uzņēmumu atbalstam Eiropas Savienībā

Briselē, 2016. gada 1. decembrī

Eiropas Komisija šodien ir iepazīstinājusi ar virkni pasākumu, kuru mērķis ir uzlabot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nosacījumus e-komercijas uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Mūsu priekšlikumi ļaus patērētājiem un uzņēmumiem, jo īpaši jaunuzņēmumiem un MVU, vienkāršāk tiešsaistē pirkt un pārdot preces un pakalpojumus.

Ieviešot ES mēroga portālu PVN maksājumiem par tiešsaistē veiktajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem („vienas pieturas aģentūra”), tiks ievērojami samazinātas izmaksas par PVN saistību izpildi, kā rezultātā uzņēmumi visā Eiropas Savienībā ik gadu spēs ietaupīt 2,3 miljardus eiro. Jaunie noteikumi nodrošinās arī to, ka PVN tiek maksāts galapatērētāja dalībvalstī, tādējādi panākot nodokļu ieņēmumu taisnīgāku sadalījumu starp ES valstīm. Mūsu priekšlikumi palīdzēs dalībvalstīm atgūt zaudētos PVN ieņēmumus no tiešsaistes tirdzniecības; saskaņā ar pašreizējām aplēsēm šo zaudēto ieņēmumu apmērs gadā ir 5 miljardi eiro. Paredzams, ka aplēstais zaudēto ieņēmumu apmērs līdz 2020. gadam sasniegs 7 miljardus eiro, tāpēc ir svarīgi rīkoties jau tagad.

Visbeidzot, Komisija pilda savu solījumu ļaut dalībvalstīm piemērot tādām e-publikācijām kā e-grāmatām un tiešsaistes laikrakstiem to pašu PVN likmi kā atbilstošajiem drukātajiem izdevumiem, atceļot noteikumus, saskaņā ar kuriem tradicionālajiem drukātajiem izdevumiem piemērotais labvēlīgais nodokļu režīms netika attiecināts uz e-publikācijām.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: „Mēs pildām solījumu atraisīt Eiropā e-komercijas potenciālu. Esam jau ierosinājuši panākt, lai paku piegāde būtu pieejama par zemākām cenām un būtu efektīvāka, labāk aizsargāt patērētājus, kad viņi iepērkas tiešsaistē, un novērst nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu. Tagad mēs ieliekam pēdējo akmentiņu mozaīkā – vienkāršojam PVN noteikumus. Šodien iesniegtais priekšlikums ne tikai atbalstīs uzņēmumus, jo īpaši vismazākos uzņēmumus un jaunuzņēmumus, bet arī padarīs efektīvākus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabos sadarbību pārrobežu mērogā.”

Ekonomikas, nodokļu un muitas savienības komisārs Pjērs Moskovisī teica: Tiešsaistes uzņēmumi, kas darbojas Eiropas Savienībā, ir aicinājuši mūs vienkāršot viņu dzīvi. Tagad mēs to darām. Gan lieli, gan mazi uzņēmumi, kas tiešsaistē pārdod ārzemēs, tagad pildīs savas PVN saistības tāpat, kā tie to darītu, pārdodot savās valstīs. Tas nozīmē mazāk izšķiesta laika, mazāku birokrātiju un mazākas izmaksas. Mēs vienkāršojam arī noteikumus, kuri attiecas uz mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, kā rezultātā tie spēs vieglāk apgūt jaunus tirgus. Mūsu priekšlikumi nozīmē to, ka Eiropas valstu valdības ik nedēļu iegūs papildu 100 miljonus eiro, kurus tās var iztērēt par pakalpojumiem savu pilsoņu labā.”

Šodien iesniegtie priekšlikumi balstās uz jaunu pieeju e-komercijai piemērotajam PVN, un ar tiem tiek pildītas saistības, kuras Eiropas Komisija uzņēmās digitālā vienotā tirgus (DVT) stratēģijas Eiropai un rīcības plāna „Ceļā uz vienotu ES PVN zonu” ietvaros.

Konkrēti, mēs ierosinām šādus pasākumus:

  • jaunus noteikumus, kas ļauj uzņēmumiem, kuri pārdod preces tiešsaistē, vienkārši pildīt visus savus ES PVN pienākumus vienā vietā;

  • lai vienkāršotu PVN noteikumus jaunuzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kas pārdod preces tiešsaistē, PVN par pārrobežu pārdošanas apjomiem, kuri nepārsniedz 10 000 eiro, tiks iekasēts iekšzemē. MVU darbība tiks atvieglota, pateicoties vienkāršākām procedūrām tādu pārrobežu pārdošanas apjomu gadījumā, kuri nepārsniedz 100 000 eiro;

  • pasākumus pret tādu krāpšanu PVN jomā, kuras izcelsme ir valstīs ārpus ES un kura var izkropļot tirgu un radīt negodīgu konkurenci;

  • dalībvalstīm tiek dota iespēja samazināt PVN likmes, kuras piemēro tādām e-publikācijām kā e-grāmatām un tiešsaistes laikrakstiem.

     

Šie tiesību aktu priekšlikumi tagad tiks iesniegti Eiropas Parlamentam apspriešanai un Padomei pieņemšanai.

Sīkāk par svarīgākajiem pasākumiem

Jauni PVN noteikumi preču un pakalpojumu pārdošanai tiešsaistē – tirgotājiem, kas veic tirdzniecību tiešsaistē, pašlaik jāreģistrējas kā PVN maksātājiem visās dalībvalstīs, kurās tie pārdod preces. Šie PVN pienākumi, kas bieži vien tiek minēti kā viens no lielākajiem šķēršļiem pārrobežu e-komercijai, rada uzņēmumiem izmaksas aptuveni 8000 eiro apmērā par katru ES valsti, kurā tie pārdod preces vai pakalpojumus. Tagad mēs ierosinām, ka uzņēmumi ik ceturksni iesniedz vienu vienkāršu deklarāciju par visā ES maksājamo PVN, izmantojot tiešsaistē vienas pieturas aģentūru PVN jautājumos. Šī sistēma jau eksistē attiecībā uz tādu e-pakalpojumu pārdošanu kā mobilo tālruņu lietotnes un ir sevi sekmīgi apliecinājusi, proti, izmantojot šo sistēmu, 2015. gadā PVN tika iekasēts vairāk nekā 3 miljardu eiro apmērā. Administratīvais slogs uzņēmumiem tiks samazināts par veseliem 95 %, kā rezultātā ES uzņēmumi kopumā ietaupīs 2,3 miljardus eiro, savukārt dalībvalstu PVN ieņēmumi pieaugs par 7 miljardiem eiro.

PVN noteikumu vienkāršošana attiecībā uz mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem – tiks ieviesta jauna tiešsaistes pārdošanas apjomu gada robežvērtība (10 000 eiro), zem kuras uzņēmumi, kas tirgojas pārrobežu mērogā, var turpināt piemērot PVN noteikumus, kuri ir spēkā to mītnes valstī. Rezultātā PVN noteikumu ievērošana kļūs vienkāršāka 430 000 uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā, kuri veido 97 % no visiem mikrouzņēmumiem, kas tirgojas pārrobežu mērogā. Otra jaunā gada robežvērtība (100 000 eiro) padarīs MVU darbību vienkāršāku attiecībā uz PVN maksājumiem; paredzēti arī vienkāršoti noteikumi par to, kā noteikt, kurā dalībvalstī atrodas attiecīgie patērētāji. Minētās robežvērtības var tikt piemērotas jau no 2018. gada (e-pakalpojumu gadījumā), savukārt līdz 2021. gadam – arī tiešsaistē pārdotām precēm. Citi vienkāršojumi ļautu vismazākajiem uzņēmumiem turpināt izmantot labi zināmos pašmāju PVN noteikumus, piemēram, noteikumus par rēķinu izsniegšanas un uzskaites prasībām. Pirmais kontaktpunkts vienmēr būs nodokļu administrācija tajā dalībvalstī, kurā atrodas attiecīgais uzņēmums, un uzņēmumu revīziju vairs neveiks katra dalībvalsts, kurā tie veic pārdošanas darbības.

Pasākumi pret krāpšanu PVN jomā, kuras izcelsme ir valstīs ārpus ES – nelieli Eiropas Savienībā importēti sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro, pašlaik ir atbrīvoti no PVN. Tā kā Eiropas Savienībā katru gadu tiek importēti aptuveni 150 miljoni paku, kurām nepiemēro PVN, šajā sistēmā pastāv liela apmēra krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas risks, radot nozīmīgus izkropļojumus par sliktu ES uzņēmumiem. Pirmkārt, ES uzņēmumi ir acīmredzami neizdevīgākā situācijā, jo – atšķirībā no to konkurentiem ārpus ES – tiem ir jāpiemēro PVN, sākot ar pirmo pārdoto eirocentu. Otrkārt, importētu augstvērtīgu preču, piemēram, viedtālruņu un planšetdatoru, ievešanas dokumentos šīs preces tiek pastāvīgi novērtētas pārāk zemu vai nepareizi aprakstītas, lai tādējādi panāktu šo PVN atbrīvojumu. Tāpēc Komisija ir nolēmusi atcelt šo atbrīvojumu.

Vienādi noteikumi e-grāmatu, e-laikrakstu un atbilstošo drukāto izdevumu aplikšanai ar nodokļiem – šobrīd spēkā esošie noteikumi ļauj dalībvalstīm aplikt tādus drukātus izdevumus kā grāmatas un laikrakstus ar samazinātām nodokļa likmēm vai – dažos gadījumos – ar ļoti samazinātām vai nulles likmēm. Tie paši noteikumi neattiecas uz e-publikācijām, kas nozīmē, ka šiem produktiem ir jāpiemēro nodokļa standarta likme. Kolīdz visas dalībvalstis būs piekritušas jaunajai sistēmai, tā ļaus – taču neuzliks par pienākumu – dalībvalstīm saskaņot e-publikācijām piemērotās likmes ar drukātiem izdevumiem piemērotajām likmēm.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par PVN e-komercijas jomā

Digitālā vienotā tirgus stratēģija

Rīcības plāns PVN jomā – Ceļā uz vienotu ES PVN zonu

IP/16/4010

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar