Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság új adószabályozást javasol az Unión belüli elektronikus kereskedelem és online vállalkozások támogatására

Brüsszel, 2016. december 1.

Az Európai Bizottság a mai napon intézkedéseket tett közzé az Unión belüli elektronikus kereskedelmi vállalkozások hozzáadottérték-adó (héa) környezetének javítására. Javaslatunk lehetővé teszi, hogy a fogyasztók és a vállalkozások, különösen az induló innovatív vállalkozások és a kkv-k könnyebben vásároljanak és értékesítsenek árukat és szolgáltatásokat az interneten.

Az online héafizetések uniós szintű portáljának bevezetése (az egyablakos ügyintézés) révén jelentősen csökkeni fognak a héakövetelmények teljesítésével kapcsolatos költségek, ami az Unió egészében évi 2,3 milliárd euró megtakarítást jelent a vállalkozások számára. Az új szabályok biztosítják továbbá, hogy a hozzáadottérték-adót a végső fogyasztó tagállamában fizessék meg, így az adóbevételek méltányosabban oszlanak meg az uniós országok között. Javaslatunk elősegíti, hogy a tagállamok visszanyerjék az online értékesítés során keletkező hozzáadottérték-adó jelenleg évi 5 milliárd euróra becsült kiesését. Az előrejelzések szerint a kieső bevételek 2020-ra valószínűleg elérnék a 7 milliárd eurót, ezért most kell fellépnünk a jelenséggel szemben.

A Bizottság végezetül eleget tesz arra vonatkozó ígéretének, hogy a tagállamok ugyanolyan héamértéket alkalmazhassanak az e-kiadványokra – például az elektronikus könyvekre és online újságokra –, mint a nyomtatott kiadványokra, mégpedig azáltal, hogy hatályon kívül helyezi az elektronikus kiadványokat a hagyományos nyomtatott kiadványok esetében engedélyezett kedvezményes adóügyi megítélés alól kizáró rendelkezéseket.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Eleget teszünk azon ígéreteinknek, hogy megszüntetjük az elektronikus kereskedelem akadályait Európában. Már korábban javaslatot tettünk arra, hogy megfizethetőbbé és hatékonyabbá tegyük a csomagszállítást annak érdekében, hogy jobban védjük a fogyasztókat az online vásárlás során, valamint hogy megszüntessük az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozást. Most a héaszabályozás egyszerűsítésén van a sor: ezzel a reform utolsó építőeleme is a helyére kerül. A mai javaslat nem csupán a vállalkozások, kiváltképpen a legkisebb és az induló vállalkozások számára nyújt segítséget, hanem a közszolgáltatások hatékonyságát is növeli, és erősíti a határokon átnyúló együttműködést.”

Pierre Moscovici, a gazdasági ügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az Unióban működő online vállalkozások arra kértek minket, hogy egyszerűsítsük az életüket. A mai napon eleget teszünk ennek. Az interneten külföldre értékesítő kis- és nagyvállalatok mostantól ugyanúgy teljesíthetik héa-kötelezettségeiket, mintha saját országukban árusítanának. Vagyis kevesebb lesz az időveszteség, a bürokrácia és alacsonyabbak lesznek a költségek. Emellett egyszerűsítjük a mikrovállalkozásokra és az induló vállalkozásokra vonatkozó szabályokat, lehetővé téve számukra, hogy könnyebben kiaknázhassák az új piacok nyújtotta lehetőségeiket. Javaslatunk következtében az európai kormányok heti 100 millió euró pluszbevételre tehetnek szert, amelyet a polgáraiknak nyújtott szolgáltatásokra fordíthatnak.”

A mai javaslatok a hozzáadottérték-adóval és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos új megközelítést érvényesítik, valamint megfelelnek az Európai digitális egységes piaci stratégiában és az „Úton egy egységes uniós héaövezet felé” elnevezésű cselekvési tervben az Európai Bizottság által tett kötelezettségvállalásoknak.

Mindenekelőtt az alábbiakra teszünk javaslatot:

  • olyan új szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy az interneten értékesítő vállalatok egy helyen, könnyen eleget tehessenek uniós héa-kötelezettségeiknek;

  • az interneten árusító induló innovatív vállalkozásokra és mikrovállalkozásokra vonatkozó héaszabályozás egyszerűsítése: a 10 000 euró alatti határon túli értékesítésre vonatkozó héát belföldön fogják kezelni; a kkv-k igénybe vehetik a 100 000 eurót alatti határon túli értékesítésre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat, amelyek megkönnyítik majd az életüket;

  • fellépés az Unión kívülről eredő héacsalással szemben, amely torzíthatja a piacot és tisztességtelen versenyt hozhat létre;

  • annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok csökkentsék az elektronikus kiadványokra, például az elektronikus könyvekre és online újságokra vonatkozó héamértékeket.

     

Következő lépésként a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik.

A legfontosabb intézkedések részletesen:

Az online áru- és szolgáltatás-értékesítésre vonatkozó új héaszabályozás: Jelenleg az internetes kereskedőknek minden olyan tagállamban héa-azonosítószámmal kell rendelkezniük, ahol árukat értékesítenek. Ezek a héa-kötelezettségek – amelyeket gyakran a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem útjában álló egyik legnagyobb akadályként említenek – mintegy 8 000 euró költséget jelentenek a vállalkozásoknak minden olyan uniós országban, ahol értékesítést folytatnak. Most arra teszünk javaslatot, hogy a vállalkozások az online egyablakos héaügyintézés segítségével egyetlen, egyszerű negyedéves héabevallást tegyenek az egész Unióban. Ez a rendszer már létezik és sikeresnek bizonyult az olyan elektronikus szolgáltatások értékesítése esetében, mint például a mobilalkalmazások; 2015-ben több mint 3 milliárd euró héát szedtek be a rendszer révén. A vállalkozások adminisztratív terhei elképesztő mértékben – 95 %-kal – fognak csökkenni, az uniós vállalkozások összes megtakarítása 2,3 milliárd eurót, a tagállami héa-bevételek növekedése pedig 7 milliárd eurót tesz majd ki.

A mikrovállalkozásokra és az induló innovatív vállalkozásokra vonatkozó egyszerűsített héaszabályozás: Az online értékesítés tekintetében új 10 000 eurós éves küszöbérték kerül bevezetésre, amely alatt a határon túl értékesítő vállalkozások továbbra is alkalmazhatják a hazájukban megszokott héaszabályokat. Ez Unió-szerte 430 000 vállalat számára könnyíti meg a héaszabályok betartást, ami a határon túl kereskedő összes mikrovállalkozás 97 %-ának felel meg. A második új, 100 000 eurós éves küszöbérték a kkv-k életét könnyíti meg a hozzáadottérték-adó tekintetében; e cégek egyszerűsített szabályok segítségével állapíthatják meg ügyfeleik lakóhelyét. A küszöbértékeket már 2018-tól alkalmazhatnák az elektronikus szolgáltatásokra, 2021-től pedig az online termékekre. További egyszerűsítések lehetővé tennék, hogy a legkisebb vállalkozások a hazájukéhoz hasonló, ismerős héaszabályokat alkalmazzanak, például a számlaadási kötelezettségek és a nyilvántartás-vezetés tekintetében. Minden esetben az az adóhatóság lesz az elsődleges kapcsolattartó pont, ahol a vállalkozás székhelye található, és az egyes tagállamok értékesítéskor többé nem fogják ellenőrizni a vállalkozásokat.

Az Unión kívülről eredő héacsalás elleni fellépés: Az Unión kívülről behozott, 22 eurónál csekélyebb értékű, kis szállítmányok jelenleg héamentesek. Mivel évente nagyjából 150 millió csomagot importálnak héamentesen az Unióba, ez a rendszer lehetőséget ad a tömeges csalásra és visszaélésre, jelentős torzulásokat okozva az uniós vállalkozások kárára. Először is az uniós vállalkozások egyértelmű hátrányba kerülnek, mivel harmadik országbeli versenytársaikkal szemben az első értékesített eurócenttől kezdve kötelesek héát alkalmazni. Másodsorban az import dokumentációban, az említett héamentesség kihasználása céljából következetesen alulértékelik vagy helytelenül írják le a behozott nagy értékű árukat, például az okostelefonokat és táblagépeket. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy megszünteti e kivételt.

A nyomtatott kiadványok adózási szabályainak kiterjesztése az elektronikus könyvekre és újságokra: A hatályos szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a nyomtatott kiadványokat, például a könyveket és az újságokat kedvezményes adókulccsal vagy egyes esetekben rendkívül kedvezményes, illetve nulla százalékos adókulccsal adóztassák. Ugyanezek a szabályok kizárják az elektronikus kiadványokat, vagyis ezeket a termékeket általános héamértékkel kell adóztatni. Ha az összes tagállam elfogadja az új szabályozást, azzal a tagállamok – nem kötelesek ugyan, de – összehangolhatják az elektronikus és a nyomtatott kiadványokra vonatkozó adókulcsokat.

További információk

Kérdések és válaszok az elektronikus kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adóról

Digitális egységes piaci stratégia

A héára vonatkozó cselekvési terv: „Úton egy egységes uniós héaövezet felé”

IP/16/4010

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar