Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže nova porezna pravila radi poticanja elektroničke trgovine i internetskog poslovanja u Europskoj uniji

Bruxelles, 1. prosinca 2016.

Danas je Europska komisija predstavila niz mjera kojima će se unaprijediti sustav poreza na dodanu vrijednost za poduzeća koja se bave elektroničkom trgovinom u EU-u. Prijedlozi su usmjereni na to da se potrošačima i poslovnim subjektima, osobito novoosnovanim te malim i srednjim poduzećima, olakša i pojednostavni kupovina i prodaja robe i usluga putem interneta.

Pokretanjem europskog portala za online plaćanje PDV-a („sve na jednome mjestu”) znatno će se smanjiti troškovi izvršenja obveza PDV-a, a poduzeća diljem EU-a mogla bi uštedjeti 2,3 milijarde EUR godišnje. Novim je pravilima predviđeno plaćanje PDV-a u državi članici krajnjeg potrošača čime bi se ostvarila pravednija raspodjela poreznih prihoda među državama EU-a. Predloženim bi se mjerama pomoglo državama članicama da nadoknade izgubljeni PDV od internetske trgovine koji se trenutačno procjenjuje na 5 milijardi EUR godišnje. Prema procjenama, izgubljeni prihodi mogli bi dostići 7 milijardi EUR do 2020., stoga moramo odmah djelovati.

Nadalje, Komisija ostvaruje svoje obećanje da će državama članicama omogućiti primjenu jednake stope PDV-a za e-publikacije kao što su e-knjige i online novine koja vrijedi za tiskane publikacije. Ovo se ostvaruje ukidanjem odredbi prema kojima e-publikacije nisu mogle imati povlašteni porezni tretman odobren tradicionalnim tiskanim publikacijama.

Andrus Ansip, potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Ostvarujemo obećanje da ćemo potaknuti e-trgovinu u Europi. Već smo izradili prijedloge zakonodavstva za jeftiniju i učinkovitiju isporuku paketa, bolju zaštitu potrošača pri kupovini putem interneta i sprečavanje neopravdanog uskraćivanja pristupa na temelju lokacije. Sad pojednostavnjujemo pravila koja se odnose na PDV i to je zadnja kockica mozaika. Današnjim se prijedlogom potiče poslovanje, osobito najmanjih i novoosnovanih poduzeća. Usto, povećava se učinkovitost javnih usluga i jača prekogranična suradnja.

Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Poduzeća koja posluju putem interneta, a djeluju unutar EU-a, već neko vrijeme traže da pojednostavnimo uvjete njihova poslovanja. Sada smo to ostvarili. Velika i mala poduzeća koja prodaju stranim kupcima putem interneta sada će izvršavati svoje obveze u pogledu PDV-a na isti način kao i za prodaju u matičnoj zemlji. To znači manje izgubljenog vremena, manje administracije i manje troškova. Pojednostavnili smo i pravila za novoosnovana i mikropoduzeća što će im omogućiti lakši pristup novim tržištima. Naši prijedlozi znače da bi europske vlade mogle tjedno ostvarivati dodatnih 100 milijuna EUR dostupnih za trošenje na usluge građanima.

U današnje je prijedloge ugrađen novi pristup PDV-u za e-trgovinu. Time se ostvaruju obveze Europske komisije navedene u Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta (DSM) za Europu i Akcijskom planu o PDV-u – put k jedinstvenom europskom području PDV-a.

Konkretno, predlaže se sljedeće:

  • nova pravila za poduzeća koja prodaju robu putem interneta kojima im se omogućuje jednostavnije ispunjivanje svih obveza u pogledu PDV-a za cijeli EU na jednome mjestu;

  • kako bi se pojednostavnila pravila o PDV-u za novoosnovana i mikropoduzeća koja prodaju putem interneta, PDV za prekograničnu prodaju u vrijednosti do 10 000 EUR obračunavat će se u matičnoj zemlji. MSP-ovima se osiguravaju jednostavniji postupci za prekograničnu prodaju u vrijednosti do 100 000 EUR kako bi im se olakšalo poslovanje;

  • borba protiv prijevara povezanih s PDV-om koje potječu iz područja izvan EU-a i mogu dovesti do poremećaja na tržištu i nepoštenog tržišnog natjecanja;

  • mogućnost da države članice smanje stope PDV-a za e-publikacije kao što su e-knjige i online novine.

     

Ti će se zakonodavni prijedlozi sada podnijeti Europskom parlamentu na savjetovanje te Vijeću na donošenje.

Najvažnije novosti

Nova pravila o PDV-u za prodaju robe i usluga putem interneta: Trenutačno se poduzeća koja posluju putem interneta moraju registrirati za PDV u svakoj državi članici u koju isporučuju robu. Smatra se da su te obveze jedna od najvećih prepreka prekograničnoj e-trgovini; u prosjeku iznose 8000 EUR godišnje za svaku državu članicu EU-a u koju poduzeće isporučuje svoje proizvode i usluge. Predlažemo da poduzeća podnose jednu jednostavnu kvartalnu prijavu za PDV koji je potrebno platiti za prodaju u cijelom EU-u koristeći se internetskim portalom za PDV „sve na jednome mjestu”. Taj sustav već postoji za prodaju e-usluga kao što su aplikacije za mobilne telefone i pokazao se uspješnim: 2015. je s pomoću sustava naplaćeno više od 3 milijarde EUR PDV-a. Administrativno opterećenje za poslovne subjekte smanjit će se za nevjerojatnih 95%, čime će poduzeća u EU-u uštedjeti ukupno 2,3 milijarde EUR, a prihodi od PDV-a u državama članicama povećat će se za ukupno 7 milijardi EUR.

Pojednostavnjivanje pravila o PDV-u za novoosnovana i mikropoduzeća: Uvodi se novi godišnji prag od 10 000 EUR za prodaju putem interneta ispod kojeg poduzeća koja prodaju izvan granica matične zemlje mogu i dalje primjenjivati poznata pravila o PDV-u koja vrijede u njihovoj zemlji. Na taj će način 430 000 poduzeća diljem EU-a lakše ispunjavati obveze. To je 97 % svih mikropoduzeća koja prekogranično trguju. Drugi novi godišnji prag od 100 000 EUR namijenjen je MSP-ovima s pojednostavnjenim pravilima za utvrđivanje zemlje u kojoj se nalaze njihovi klijenti, što će im olakšati život kad je riječ o PDV-u. Ti bi se pragovi mogli primjenjivati već od 2018. za e-usluge te od 2021. za robu koja se prodaje putem interneta. Cilj je ostalih pojednostavnjenja omogućiti najmanjim poduzećima da primjenjuju poznata pravila o PDV-u koja vrijede u njihovoj zemlji, primjerice propise o izdavanju računa i vođenju evidencije. Prva kontaktna točka uvijek će biti porezna uprava zemlje gdje poduzeće ima sjedište, a poduzeća više neće prolaziti provjere u svakoj državi članici u kojoj ostvaruju prodaju.

Borba protiv prijevara povezanih s PDV-om koje potječu iz područja izvan EU-a: Male pošiljke koje se uvoze u EU čija je vrijednost manja od 22 EUR trenutačno su oslobođene PDV-a. Uzimajući u obzir da se u EU svake godine uveze oko 150 milijuna paketa, taj je sustav otvoreno lovište za prijevaru i zlouporabu velikih razmjera, zbog čega dolazi do ogromnih poremećaja na tržištu na štetu poduzeća iz EU-a. Prvo, poduzeća iz EU-a su u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente iz trećih zemalja jer moraju plaćati PDV od prvog eurocenta koji ostvare prodajom. Drugo, uvezena roba velike vrijednosti poput pametnih telefona ili tableta sustavno se deklarira s manjom cijenom ili se daje krivi opis u uvoznim dokumentima kako bi se prodavatelj okoristio oslobođenjem od PDV-a. Stoga je Komisija odlučila ukinuti to oslobođenje.

Jednaka pravila za oporezivanje e-knjiga, e-novina i istovrsnih tiskanih publikacija: Prema trenutačnim pravilima države članice mogu odrediti sniženu poreznu stopu na tiskane publikacije, a u nekim slučajevima drastično sniženu ili nultu stopu. U ta pravila nisu uključene e-publikacije, što znači da se za te proizvode plaća porez po standardnoj stopi. Kad ga prihvate sve države članice, novim će se sustavom omogućiti da države članice usklade stope za tiskane i e-publikacije, no to neće biti obveza.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja o PDV-u za e-trgovinu

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta

Akcijski plan o PDV-u – put k jedinstvenom europskom području PDV-a

IP/16/4010

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar