Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Fondul social european a ajutat aproape 10 milioane de europeni să își găsească un loc de muncă în perioada 2007-2014

Bruxelles, 5 ianuarie 2017

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport de evaluare a investițiilor realizate în cadrul Fondului social european (FSE) în perioada 2007-2013, cu rapoarte specifice pentru fiecare stat membru.

În raport se arată că, până la sfârșitul anului 2014, cel puțin 9,4 milioane de rezidenți europeni și-au găsit un loc de muncă cu ajutorul fondului. 8,7 milioane au dobândit o calificare sau un certificat, iar 13,7 milioane de participanți au raportat alte rezultate pozitive, precum creșterea nivelurilor de competențe.

Conform evaluării, în perioada 2007-2014, Fondul social european a acordat un sprijin esențial pentru implementarea priorităților UE și naționale în materie de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, printre care se numără obiectivele Strategiei Europa 2020 și recomandările specifice fiecărei țări emise în cadrul semestrului european.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: Raportul de astăzi arată că, într-un interval de 7 ani, Fondul social european a ajutat milioane de europeni să își găsească locuri de muncă și să dobândească competențe și calificări suplimentare. Fondul social european a jucat un rol esențial în funcționarea piețelor forței de muncă din toate statele membre, a contribuit la modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă, a susținut sistemele educaționale și administrația publică și a sprijinit grupurile sociale cele mai dezavantajate. Ar trebui să valorificăm această experiență pentru a investi în capitalul uman al Europei - lucrătorii, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Evaluarea de astăzi demonstrează că Fondul social european are un impact real asupra vieților cetățenilor europeni. El reprezintă principalul instrument de care dispunem pentru a investi în capitalul uman. Grație sprijinului la nivel european, milioane de oameni au găsit locuri de muncă, și-au ameliorat competențele sau au reușit să se elibereze de sărăcie și de excluziunea socială. Aceasta este adevărata solidaritate."

Participanții la acțiunile FSE au fost repartizați în mod uniform la nivelul societății între persoane inactive (36 %), persoane care au un loc de muncă (33 %) și șomeri (30 %). Principalele grupuri țintă au inclus persoane cu nivel redus de competențe (40 %), tineri (30 %) și persoane defavorizate (cel puțin 21 %). În plus, 51,2 milioane dintre participanți au fost femei.

Statele membre au beneficiat de importante resurse financiare suplimentare în cadrul FSE pentru a face față provocărilor sociale și celor legate de ocuparea forței de muncă, pentru a ajuta cetățenii și pentru a institui politici pentru care, în alte condiții, le-ar fi fost greu să găsească sprijin financiar. De exemplu, FSE a furnizat peste 70 % dintre resursele destinate politicilor active în domeniul pieței forței de muncă în Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, România și Slovacia și peste 5 % din cheltuielile pentru educație și formare profesională în Portugalia și Republica Cehă. De asemenea, FSE a creat noi modalități de colaborare între părțile interesate și a sprijinit inovații la nivel local și regional care, mai apoi, au fost aplicate la nivel național.

FSE a jucat un rol esențial în susținerea modernizării serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și a altor instituții responsabile cu politicile active în domeniul pieței forței de muncă. În regiunile mai puțin dezvoltate, FSE a sprijinit reforme în domeniul educației, al justiției și al administrației publice, dând astfel un impuls pozitiv mediului de afaceri și creând societăți mai favorabile incluziunii.

De asemenea, potrivit simulărilor macroeconomice, FSE a avut un impact pozitiv asupra PIB-ului UE-28 (o creștere de 0,25 %) și asupra productivității.

În fine, raportul evidențiază rolul FSE în atenuarea efectelor negative ale crizei. Grație flexibilității sale, FSE a fost în măsură să reacționeze cu ușurință și rapiditate la provocările emergente, prin reorientarea acțiunilor asupra persoanelor cel mai afectate de criză.

Context

Fondul social european (FSE) este cel mai vechi fond al UE, fiind creat prin Tratatul de la Roma în 1957, și reprezintă principalul instrument de care dispune Europa pentru a investi în capitalul uman, prin promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale. Prioritățile fondului sunt să ajute cetățenii să își găsească un loc de muncă (sau un loc de muncă mai bun), să integreze în societate persoanele defavorizate și să asigure șanse egale în viață pentru toți.

În perioada de programare 2007-2013, FSE a fost activ în toate cele 28 de state membre, cu un total de 117 programe operaționale (PO). Aceste programe răspund unor obiective diferite: obiectivul „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” (59 de programe), obiectivul „Convergență” (42 de programe) și obiective multiple (16 programe). În conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia și statele membre stabilesc împreună prioritățile și obiectivele acestor programe, în cadrul cărora statele membre pot mai apoi să selecționeze și să dezvolte proiecte concrete în modul cel mai potrivit pentru a răspunde nevoilor cetățenilor lor.

Suma totală alocată pentru FSE în perioada 2007-2013 a fost de 115,6 miliarde EUR, dintre care 76,8 miliarde EUR de la bugetul UE, 35,1 miliarde EUR din contribuții publice naționale și 3,7 miliarde EUR din fonduri private. Operațiunile au fost efectuate în perioada cuprinsă între ianuarie 2007 și decembrie 2015.

Au fost introduse o serie de modificări esențiale față de perioada de programare anterioară, în special crearea unor legături mai strânse cu politicile și obiectivele UE în domeniul ocupării forței de muncă și cu recomandările relevante specifice fiecărei țări, precum și a unui nivel mai mare de flexibilitate în a decide modul de atingere a obiectivelor comune.

Pentru a se asigura independența, evaluarea a fost realizată de experți externi. Ea a constat într-un studiu pregătitor, cinci studii tematice acoperind întreaga gamă de intervenții ale FSE și un raport de sinteză, beneficiind și de rezultatele unei consultări publice deschise.

Informații suplimentare

Notă de informare: Întrebări și răspunsuri: evaluarea Fondului social european în perioada 2007-2013.

Document de lucru al serviciilor Comisiei: evaluarea Fondului social european în perioada 2007-2013.

Rapoarte de evaluare tematice, sinteze și rapoarte privind fiecare țară

Informații suplimentare privind proiectele din țara dumneavoastră

IP/16/3984

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar