Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

2007 és 2014 között az Európai Szociális Alap közel 10 millió európainak segített állást találni

Brüsszel, 2017. január 5.

Az Európai Bizottság a mai napon értékelő jelentést tett közzé azokról a beruházásokról, amelyek a 2007–2013-as időszakban az Európai Szociális Alap (ESZA) forrásaiból valósultak meg. Az átfogó értékelést országspecifikus ajánlások kísérik az egyes tagállamokra vonatkozóan.

Az értékelő jelentés rámutat arra, hogy 2014 végéig EU-szerte legalább 9,4 millió ember tudott elhelyezkedni az alap révén, 8,7 millióan pedig valamilyen képesítést vagy oklevelet szereztek. Az ESZA-finanszírozású projektek résztvevői közül 13,7 millióan számoltak be egyéb eredményekről, köztük például arról, hogy új készségekre tudtak szert tenni.

Az értékelés szerint 2007 és 2014 között az Európai Szociális Alap meghatározó szerepet játszott az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcsolatos tagállami és uniós prioritások megvalósításában, ideértve az Európa 2020 stratégiában meghatározott célértékek elérését és az európai szemeszter keretében kiadott országspecifikus ajánlásokban foglaltak végrehajtását.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök kijelentette: „A ma közzétett jelentés rávilágít arra, hogy az Európai Szociális Alap hét év leforgása alatt több millió európainak segített elhelyezkedni, valamint újabb készségekre és képesítésekre szert tenni. Az Európai Szociális Alap meghatározó szerepet játszott a tagállamok munkaerőpiacain, hozzájárult a foglalkoztatási szolgálatok korszerűsítéséhez, kedvező hatást gyakorolt az oktatási rendszerekre és a közigazgatásra, és segítséget nyújtott a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportoknak. Az elért eredményekre építve a feladatunk most az, hogy beruházzunk az európai humán erőforrás fejlesztésébe – a munkavállalók, a fiatalok és az álláskeresők jövőjébe.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „A ma közzétett értékelésből kiviláglik, hogy az Európai Szociális Alap EU-szerte rengeteg ember életében hozott pozitív változást. Az ESZA a humántőke-beruházás fő uniós eszköze. Az EU által nyújtott támogatásnak köszönhetően több millióan találtak állást, tettek szert új készségekre, illetve sikerült kitörniük a szegénységből és a társadalmi kirekesztettségből. Az alap a szolidaritás ékes példája.”

Az ESZA-programokban nagyjából egyenlő arányban vettek részt inaktív személyek (36%), foglalkoztatottak (33%) és munkanélküliek (30%). A fő célcsoportot az alacsony képzettségűek (40%), a fiatalok (30%) és a hátrányos helyzetű személyek (legalább 21%) képezték. Az alapból 51,2 millió nő részesült támogatásban.

A tagállamok jelentős többletforrásokhoz jutottak az ESZA révén, melyeket részben a foglalkoztatás terén jelentkező és a társadalmi kihívások kezelésére, részben az emberek megszólítását célzó kezdeményezésekre, részben pedig olyan szakpolitikai intézkedésekre fordítottak, amelyekre más forrásokból nehéz lett volna támogatást előteremteni. Szemléltetésképpen: több mint 70%-ban az ESZA biztosított forrásokat az aktív munkaerőpiaci intézkedésekhez Bulgáriában, Észtországban, Görögországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Romániában és Szlovákiában, az oktatásra és képzésre fordított kiadásoknak pedig több mint 5%-át finanszírozták az ESZA-ból a Cseh Köztársaságban és Portugáliában. Ezenfelül az alapnak köszönhetően új módszerekkel bővült az érdekelt felek közötti együttműködés, és országos szinten is meghonosodtak olyan innovatív eszközök, amelyeket korábban csak helyi vagy regionális szinten alkalmaztak.

Az ESZA kulcsszerepet játszott továbbá az állami foglalkoztatási szolgálatok és az aktív munkaerőpiaci intézkedések terén illetékes más intézmények korszerűsítésében. A kevésbé fejlett régiókban az ESZA segítségével reformok valósultak meg az oktatás, az igazságügy és az általános közigazgatás terén. Ily módon az alap ösztönzőleg hatott az üzleti környezetre, és elősegítette a társadalmi befogadást.

Makrogazdasági szimulációs modellek alapján az ESZA jótékony hatást gyakorolt a gazdaság teljesítményére is: 0,25%-os GDP-növekedést generált a 28 tagú Európai Unióban, és javította a termelékenységet.

Végezetül pedig a jelentés aláhúzza, hogy az ESZA hozzájárult a válság kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez. Rugalmasságának köszönhetően az alap könnyen és gyorsan felhasználható a felmerülő kihívások kezelésére: lehetővé teszi célzott, a válság által leginkább érintett csoportok megsegítésére irányuló intézkedések meghozatalát.

Háttér-információk

Az Európai Szociális Alap (ESZA) az EU legrégibb pénzalapja, melyet még a Római Szerződés hívott életre 1957-ben. Az emberi erőforrásba való beruházások legfőbb európai eszköze, mely előmozdítja a foglalkoztatást és a társadalmi befogadást. Az alap kiemelt céljai közé tartozik, hogy segítsen az embereknek állást (vagy jobb állást) találni, előmozdítsa a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációját, és méltányosabb életfeltételeket biztosítson mindenki számára.

A 2007–2013-as programozási időszakban az ESZA jóvoltából összesen 117 műveleti program működött a 28 uniós tagállamban. A programok különböző célterületekre irányultak: 59 közülük a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” ESZA-célkitűzés alá tartozott, 42 a „Konvergencia” célkitűzés alá, 16 program pedig egyszerre több célkitűzés megvalósítására irányult. A megosztott irányítás elvével összhangban a Bizottság és a tagállamok együtt határozzák meg a programok prioritásait és céljait, majd az érintett tagország választhatja és fejlesztheti ki a programhoz tartozó – az állampolgárainak szükségleteit leginkább kielégítő – konkrét projekteket.

2007 és 2013 között az ESZA által felhasználható költségvetés összesen 115,6 milliárd eurót tett ki. Ebből 76,8 milliárd euró az uniós költségvetésből származott, 35,1 milliárd eurót a tagállamok bocsátottak rendelkezésre, 3,7 milliárd euró pedig magánforrásokból gyűlt össze. A programok 2007. január és 2015. december között valósultak meg.

Egy sor fontos változás bevezetésére került sor az előző programozási időszakhoz képest. Ezek közül főképp a következők említendők meg: 2007 és 2013 között a programok a korábbiakkal összevetve szorosabb szálakkal fűződtek az uniós foglalkoztatáspolitikához, a foglalkoztatással kapcsolatos uniós célkitűzésekhez és az erre a szakterületre vonatkozóan kiadott országspecifikus ajánlásokhoz, valamint nőtt a rugalmasság a közös célok elérésének módjára vonatkozó döntések meghozatala tekintetében.

A függetlenség biztosítása érdekében az értékelést külső szakértők végezték. Az értékelő jelentést egy előkészítő tanulmány, öt – az ESZA összes célterületére kiterjedő – tematikus tanulmány és egy összefoglaló jelentés alkotja. A jelentés elkészítéséhez a Bizottság felhasználta egy, a témában korábban lefolytatott nyilvános konzultáció eredményét is.

További információk

Tájékoztató: Kérdések és válaszok: az Európai Szociális Alap a 2007–2013 közötti időszakban

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: az Európai Szociális Alap a 2007–2013 közötti időszakban

Tematikus értékelő jelentések, összefoglalás és országjelentések

További információk az egyes tagállamokban indított projektekről

IP/16/3984

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar