Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Dezvoltare durabilă: UE își stabilește prioritățile

Strasbourg, 22 noiembrie 2016

Comisia Europeană prezintă astăzi o abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în întreaga lume.

Într-o primă Comunicare privind pașii următori pentru un viitor durabil al Europei, Comisia explică modul în care cele 10 priorități politice ale sale contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și modul în care UE își va atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) în viitor. O a doua Comunicare privind un nou Consens european privind dezvoltarea propune, pentru UE și statele sale membre, o viziune comună și un cadru pentru dezvoltarea cooperării aliniate la Agenda 2030. O a treia Comunicare privind un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP) propune elemente constitutive pentru o etapă nouă, durabilă, a relațiilor UE-ACP după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou în 2020.

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, a declarat: „Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei.”

La rândul său, Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte, dna Federica Mogherini, a afirmat: „În epoca noastră, suntem mai interconectați ca niciodată, așadar investind în popoarele de dincolo de frontierele noastre, investim totodată pentru Europa. Propunerile de astăzi au obiectivul comun de a consolida impactul cooperării cu partenerii noștri din întreaga lume, promovând astfel dezvoltarea durabilă atât acasă, cât și peste hotare. Acesta este un element central al Strategiei globale a UE, publicată în luna iunie. UE își va menține poziția de lider în acțiunea externă în favoarea păcii, a democrației și a bunei guvernanțe, care consolidează reziliența la toate nivelurile și promovează o prosperitate comună și durabilă pentru toți.”

Comisarul pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, a adăugat: „Propunerea privind un nou Consens european privind dezvoltarea reprezintă răspunsul UE la o lume din ce în ce mai interconectată și mai plină de provocări. Sunt în favoarea unui consens veritabil, sub responsabilitatea comună a instituțiilor europene și a tuturor statelor membre, care ne va permite să coordonăm acțiunea globală pentru a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă. Împreună cu propunerile noastre pentru parteneriatul viitor cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, acest lucru confirmă fără echivoc faptul că UE este pregătită să se angajeze, alături de partenerii noștri din întreaga lume, la construcția unui viitor comun mai bun.”

UE a făcut din dezvoltarea durabilă o marcă europeană. Uniunea pornește de pe o poziție solidă și are în urmă un istoric semnificativ, un nivel ridicat de dezvoltare economică și de coeziune socială, societăți democratice și un angajament în direcția dezvoltării durabile, puternic ancorat în tratatele europene. Cu toate acestea, pentru a se asigura viitorul, trebuie să fie făcute acum alegerile politice corecte.

Principalele elemente din noua abordare strategică a Comisiei, prezentată astăzi, sunt:

Pașii următori pentru un viitor durabil al Europei

  • Răspunsul UE la Agenda 2030 va include două direcții de lucru: prima este integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei; cea de a doua este lansarea reflecției privind dezvoltarea în continuare a viziunii noastre pe termen mai lung și privind focalizarea politicilor sectoriale după 2020.
  • Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune, inclusiv instrumentele pentru o mai bună legiferare, pentru a se asigura că atât politicile existente, cât și cele noi, vor lua în considerare cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic.
  • În vederea creării unui spațiu dinamic care să reunească diferitele părți interesate din sectorul public și din cel privat, Comisia va lansa o platformă multipartită al cărei rol va fi de a monitoriza și de a împărtăși cele mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele.
  • Începând din 2017, Comisia va prezenta periodic rapoarte cu privire la progresele înregistrate de UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030 și va lansa activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe termen mai lung cu o perspectivă pentru perioada post-2020.

Un nou Consens european privind dezvoltarea

  • Propunerea pentru un nou Consens european privind dezvoltarea reflectă o schimbare de paradigmă în domeniul cooperării pentru dezvoltare în contextul Agendei 2030, drept răspuns la provocările mai complexe și interconectate cu care se confruntă lumea în prezent.
  • Propunerea avansează o viziune comună și un cadru de acțiune pentru toate instituțiile europene și toate statele membre, cu un accent special pe forțele motrice ale dezvoltării, cum ar fi egalitatea de șanse între femei și bărbați, tineretul, energia din surse durabile și politicile climatice, investițiile, migrația și mobilitatea.
  • Obiectivul urmărit este creșterea credibilității, eficacității și impactului politicii de dezvoltare a UE pe baza unei analize comune, a unor strategii comune, a programării comune și a unei raportări îmbunătățite.
  • Noul Consens ar trebui să reprezinte cadrul pentru toate activitățile UE și ale statelor membre în domeniul politicii de dezvoltare. Un exemplu privind o astfel de abordare îl reprezintă propunerea de Plan european de acțiune externă care va utiliza asistența oficială pentru dezvoltare în scopul de a mobiliza finanțare din alte surse, astfel încât să se genereze o creștere economică durabilă în beneficiul celor mai săraci.

Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020

  • Un nou parteneriat ar trebui să contribuie la construirea, la frontierele noastre și dincolo de acestea, a unor state și societăți pașnice, stabile, bine guvernate, prospere și reziliente, precum și la atingerea obiectivului nostru legat de o ordine multilaterală bazată pe norme care să răspundă provocărilor globale.
  • Obiectivul vizat este convenirea unui acord-cadru cu țările partenere ACP care să se articuleze cu parteneriatele regionale specifice cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific, care să abordeze atât oportunitățile de care beneficiază acestea, cât și provocările regionale specifice cu care se confruntă.

Context

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională în septembrie 2015, reprezintă un nou proiect ambițios care răspunde tendințelor și provocărilor globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și țintele aferente, care se desfășoară până în 2030. Pe lângă celelalte summituri și conferințe internaționale desfășurate în 2015 la Addis Abeba și Paris, comunitatea internațională pune la dispoziția tuturor țărilor un cadru nou și ambițios în care să fie abordate în colaborare provocările comune. Pentru prima dată, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt universal aplicabile tuturor țărilor, iar UE se angajează să fie lider în punerea în aplicare a acestora.

Începând din 2000, Acordul de parteneriat de la Cotonou a fost cadrul relațiilor UE cu 78 de țări din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP). Relațiile se concentrează pe eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a țărilor ACP în economia mondială. Aceste relații urmăresc să intensifice pacea și securitatea și să consolideze mediul politic democratic. Acordul este reexaminat la fiecare cinci ani, iar propunerea adoptată astăzi este un pas înainte în pregătirea negocierilor pentru un nou parteneriat în perioada post-2020.

 

Pentru mai multe informații

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă:

MEMO/16/3886: Noi pași pentru un viitor durabil al Europei - Acțiunea europeană în direcția sustenabilității Întrebări și răspunsuri

MEMO/16/3885: Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020

MEMO/16/3884: Propunere pentru un nou Consens european privind dezvoltarea

Communication on the next steps for a sustainable European Future

Communication on A renewed partnership with African, Caribbean and Pacific (ACP) countries

Communication on a new European Consensus on development

Staff Working Document on European action for sustainability

Staff Working Document on A renewed partnership with ACP countries (Impact Assessment)

Summary report of the public consultation onA renewed partnership with ACP countries

Staff Working Document on European Consensus on Development (Assessing the 2005 Consensus)

Staff Working Document Synopsis Report on the consultation on the new European Consensus on Development)

Eurostat report on sustainability

EU's implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs)


IP/16/3883

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar