Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija spodbuja zagonska podjetja v Evropi

Strasbourg, 22. novembra 2016

Cilj pobude Evropske komisije za zagon in razširitev podjetij je številnim inovativnim podjetnikom v Evropi zagotoviti vse možnosti, da postanejo vodilni na svetovni ravni. Pobuda združuje vse možnosti, ki jih EU že ponuja, in dodaja v ospredje naložbe tveganega kapitala, insolvenčno pravo in obdavčenje.

V Evropi ne primanjkuje inovativnih idej in podjetniškega duha. Vendar številna podjetja po prvih nekaj kritičnih letih podležejo ali pa poskusijo srečo v tretji državi, namesto da bi izkoristila prednosti trga EU s 500 milijoni potencialnih strank. Komisija je odločena to spremeniti, saj želi zagonskim podjetjem pomagati, da v celoti pokažejo svoj potencial za inovacije in ustvarjanje delovnih mest.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Današnja lokalna zagonska podjetja bi lahko postala zgodbe o uspehu na svetovni ravni. Želimo, da zagonska podjetja ostanejo in rastejo v Evropi. Zato jim bomo pomagali, da prebrodijo pogosto navidezne regulativne ovire in v celoti izkoristijo prednosti enotnega trga. Podprli jih bomo, da lažje dobijo drugo priložnost in da jih neuspeh njihovih zamisli v prvem poskusu ne bi zaznamoval. Hkrati bomo izboljšali dostop do financiranja in spodbujali zasebne naložbe tveganega kapitala.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska pa je dodala: „Zagonska podjetja trenutno ne izkoriščajo vseh prednosti enotnega trga. Zagon in razširitev dejavnosti podjetja v Evropi mora postati enostavnejše. Evropa mora postati prva izbira pri izbiri lokacije, kjer se bodo izvrstne poslovne zamisli razvile v uspešna podjetja. Gre za nova delovna mesta, inovacije in konkurenčnost v Evropi.“

Ta pobuda združuje številne obstoječe in nove ukrepe, da se vzpostavi skladnejši okvir, s katerim lahko nova podjetja rastejo in poslujejo po vsej Evropi, zlasti:

  • Izboljšan dostop do financiranja: Komisija in skupina Evropske investicijske banke bosta vzpostavili vseevropski sklad tveganega kapitala. EU bo zagotovila temeljne naložbe s proračunom do 400 milijonov evrov, upravljavec skladov pa mora zbrati še vsaj trikrat toliko sredstev iz zasebnih virov ter tako privabiti naložbe tveganega kapitala v vrednosti vsaj 1,6 milijarde evrov. Sklad bodo upravljali poklicni in izkušeni upravljavci skladov, ki bodo zagotovili dejanski tržni pristop. Z njim se dopolnjujejo obstoječi instrumenti financiranja EU, kot so Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), evropski program COSME za mala in srednja podjetja ter program EU za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020.
  • Druga priložnost za podjetnike: Komisija je predložila zakonodajni predlog o insolvenčnem pravu. Ta bo podjetjem v finančnih težavah omogočil, da se bodo lahko hitro prestrukturirala ter se izognila stečaju in odpuščanju zaposlenih. Prav tako bodo pošteni podjetniki s tem predlogom lažje izkoristili nove priložnosti in se izognili kazni zaradi predhodnega poslovnega neuspeha, saj bo njihov dolg najpozneje po treh letih v celoti odpisan.
  • Poenostavitev davčnih napovedi: Komisija pripravlja tudi številne davčne poenostavitve, vključno z nedavnim predlogom za skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), s katerim bi se podprla mala in inovativna podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje v tujino. Druge pobude vključujejo načrte za poenostavitev sistema DDV v EU in razširitev prihodnjih smernic za dobre prakse na področju davčnih režimov držav članic za tvegani kapital.

Pobuda prav tako daje večji poudarek pomoči pri obvladovanju regulativnih zahtev, izboljšanju podpore inovacijam prek reform programa Obzorje 2020 ter krepitvi ekosistemov, v katerih se zagonska podjetja lahko povežejo s potencialnimi partnerji, kot so vlagatelji, poslovni partnerji, univerze in raziskovalni centri. Spremembe programa Obzorje 2020 bodo utrle pot k evropskemu svetu za inovacije in vključujejo porabo 1,6 milijarde evrov v obdobju 2018–2020 za podporo „od spodaj navzgor“ za prodorne inovacijske projekte podjetij s potencialom za rast. Mreža Startup Europe bo okrepljena, da se povežejo grozdi in ekosistemi po vsej Evropi. Komisija bo leta 2017 predstavila predloge za enotni digitalni portal za preprost spletni dostop do informacij o enotnem trgu, postopkov, pomoči in svetovanja za državljane in podjetja. Evropska podjetniška mreža (Enterprise Europe Network – EEN) s svetovalci za razširitev poslovanja zagonskih podjetij zagotavlja posebne svetovalne storitve. Te med drugim vključujejo svetovanje o možnostih financiranja, partnerstvih in načinih dostopa do čezmejnih javnih naročil. Komisija bo sprejela vrsto ukrepov, da bi malim in srednjim podjetjem pomagala izkoristiti pravice intelektualne lastnine in zagonskim podjetjem olajšala dostop do evropskega trga javnih naročil v vrednosti 2 bilijona evrov.

Ozadje:

V zadnjih letih je Komisija v podporo evropskih zagonskih podjetij predlagala več politik, kot so unija kapitalskih trgov, strategija enotnega trga in enotni digitalni trg. Skupaj z ukrepi držav članic so bila tako ustanovljena številna vodilna podjetja na trgu, kot so Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify ali Deliveroo.

Pobuda obravnava tri glavne ovire pri zagonu podjetij in razširitvi njihovega delovanja v Evropi, ki so bile opredeljene v okviru nedavnega javnega posvetovanja:

  • največja težava, s katero se soočajo podjetja v zagonski in razširitveni fazi, je dostop do financiranja;
  • izpolnjevanje regulativnih in administrativnih zahtev zahteva preveč energije, ki bi jo bilo bolj koristno vložiti v širitev podjetja, zlasti čez mejo;
  • čeprav je na evropskem enotnem trgu 500 milijonov ljudi, je povezovanje s pravimi poslovnimi partnerji, trgi in kvalificiranimi delavci še vedno preveč težavno.

Več informacij:

 

IP/16/3882

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar