Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia sprijină start-up-urile din Europa

Strasbourg, 22 noiembrie 2016

Inițiativa Comisiei privind înființarea și extinderea întreprinderilor are ca scop să ofere numeroșilor întreprinzători din Europa oportunitatea de a deveni întreprinderi de elită la nivel mondial. Inițiativa reunește toate posibilitățile pe care UE le oferă deja, cu un nou accent asupra investițiilor cu capital de risc, asupra legislației în materie de insolvență și asupra fiscalității.

Europa nu duce lipsă de idei inovatoare și nici de spirit antreprenorial. Totuși, multe firme noi nu reușesc să treacă de perioada critică din primii ani sau își încearcă norocul într-o țară terță în loc să profite de clienții potențiali reprezentați de cei 500 de milioane de cetățeni ai UE. Comisia Europeană este hotărâtă să schimbe acest lucru și să ajute start-up-urile să-și valorifice întregul potențial în materie de inovare și de creare de locuri de muncă.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locurile de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Start-up-urile locale de astăzi ar putea deveni poveștile de succes mondial de mâine. Pentru că dorim să le ajutăm să rămână și să se dezvolte în Europa, le vom ajuta să se orienteze printre reglementările percepute adesea ca obstacole, pentru a beneficia pe deplin de piața unică, le vom oferi posibilitatea de a beneficia de o a doua șansă, fără a fi stigmatizate dacă nu reușesc din prima încercare și vom îmbunătăți accesul la finanțare prin stimularea investițiilor private cu capital de risc.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „În prezent, start-up-urile nu profită pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică. Înființarea și extinderea unei întreprinderi în Europa trebuie să devină mai simple. Europa trebuie să devină prima alegere pentru întreprinzători atunci când doresc să-și concretizeze ideile de afaceri în întreprinderi de succes. Acest lucru va stimula crearea de noi locuri de muncă, inovarea și competitivitatea în Europa.”

Inițiativa reunește o serie de măsuri noi și existente în scopul creării unui cadru mai coerent, pentru a permite start-up-urilor să se dezvolte și să-și desfășoare activitatea în întreaga Europă, în special:

  • Îmbunătățirea accesului la finanțare: Comisia și Grupul BEI lansează un fond de fonduri paneuropean de capital de risc. UE va oferi investițiile esențiale, în valoare de până la 400 de milioane EUR, iar administratorul (administratorii) de fonduri trebuie să strângă cel puțin triplul acestei sume din surse private, generând astfel un fond de capital de risc în valoare de minimum 1,6 miliarde EUR. Acest fond va fi gestionat de unul sau mai mulți administratori de fonduri competenți și experimentați, pentru a garanta o abordare conformă cu realitățile pieței. El vine în completarea instrumentelor de finanțare existente ale UE, precum Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), Programul european pentru competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) și Orizont 2020, programul UE de finanțare a cercetării și inovării.
  • A doua șansă pentru întreprinzători: Comisia a prezentat o propunere legislativă privind legislația în materie de insolvență. Aceasta va permite restructurarea din timp a întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare, pentru a preveni falimentul și a evita concedierea personalului. De asemenea, propunerea respectivă va permite întreprinzătorilor cinstiți să beneficieze de o a doua șansă, fără a fi penalizați pentru eșecurile lor anterioare în afaceri, întrucât vor fi scutiți de toate datoriile după o perioadă maximă de 3 ani.
  • Declarații fiscale mai simple: Comisia lucrează, de asemenea, la o serie de simplificări în materie de fiscalitate, inclusiv recenta propunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB), care oferă sprijin întreprinderilor mici și inovatoare care doresc să își extindă activitățile la nivel transfrontalier. Printre alte inițiative se numără planurile de simplificare a sistemului UE privind TVA și extinderea orientărilor viitoare cu privire la cele mai bune practici privind regimurile fiscale din statele membre pentru capitalul de risc.

Inițiativa pune, de asemenea, accentul pe necesitatea de a ajuta aceste întreprinderi să se orienteze printre cerințele în materie de reglementare, pe îmbunătățirea sprijinului pentru inovare prin reformarea programului Orizont 2020 și pe promovarea unor ecosisteme în care start-up-urile să poată intra în legătură cu parteneri potențiali, precum investitori, parteneri de afaceri, universități și centre de cercetare. Modificările aduse programului Orizont 2020 vor pregăti terenul pentru crearea unui consiliu european al inovării și includ cerința de a utiliza 1,6 miliarde EUR în perioada 2018-2020 pentru a furniza un sprijin de jos în sus pentru proiectele de inovare revoluționare realizate de start-up-uri cu potențial de creștere. Rețeaua Startup Europe va fi consolidată pentru a conecta grupurile și ecosistemele din întreaga Europă. În 2017, Comisia va prezenta propuneri privind un portal digital unic, care să faciliteze accesul online la informații privind piața unică, la proceduri, la asistență și la consultanță pentru cetățeni și întreprinderi. Rețeaua întreprinderilor europene (EEN) oferă servicii de consultanță specifice pentru start-up-uri - prin intermediul consultanților în domeniul extinderii întreprinderilor - inclusiv cu privire la oportunitățile de finanțare, la crearea de parteneriate și la modalitățile de participare la achizițiile publice transfrontaliere. Comisia va adopta un set de măsuri menite să sprijine utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală de către IMM-uri și va acționa în vederea facilitării accesului start-up-urilor la piața europeană a achizițiilor publice în valoare de 2 mii de miliarde EUR.

Context:

În ultimii ani, Comisia a propus o serie de politici în favoarea start-up-urilor din Europa, cum ar fi uniunea piețelor de capital, strategia privind piața unică și piață unică digitală. Alături de acțiunile statelor membre, aceste propuneri au dus la crearea mai multor lideri de piață, precum Spotify, Klarna, Adyen, Blockchain, Jobandtalent, N26, Algolia, Intercom, Cabify sau Deliveroo.

Inițiativa abordează trei obstacole principale care afectează înființarea și dezvoltarea de întreprinderi în Europa, identificate în contextul unei consultări publice recente:

  • accesul la finanțare reprezintă problema cea mai mare pentru întreprinzători, indiferent dacă doresc să înființeze sau să extindă o întreprindere;
  • respectarea cerințelor normative și administrative necesită un consum prea mare de energie, care ar putea fi utilizată pentru dezvoltarea întreprinderilor, în special la nivel transfrontalier;
  • crearea de legături cu partenerii de afaceri, cu piețele și cu lucrătorii calificați potriviți este încă dificilă, în pofida disponibilității unei piețe unice europene de 500 de milioane de oameni.

Pentru mai multe informații:

 

IP/16/3882

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar