Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Kako digitalna je vaša država? Novi podatki kažejo, da so potrebni ukrepi za sprostitev potenciala Evrope

Bruselj, 25. februarja 2016

Lani je Evropska komisija začela izvajati strategijo za enotni digitalni trg in od takrat so države EU dosegle napredek na številnih področjih, med katerimi so na primer povezljivost, digitalne spretnosti in znanja ali javne storitve.

Evropska komisija je danes objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2016. Glavne ugotovitve kažejo, da so države članice od lani, ko je Komisija objavila strategijo za enotni digitalni trg, napredovale na področjih, kot so povezljivost, digitalne spretnosti in znanja ter javne storitve.

Danes objavljeni rezultati so sicer pokazali izboljšave, vendar je iz njih razvidno tudi, da se napredek upočasnjuje. Potrebno je ukrepanje tako na ravni EU kot v državah članicah, da se odpravijo ovire, ki državam članicam EU preprečujejo, da bi v celoti izkoristile digitalne priložnosti.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Vedno več ljudi, podjetij in javnih storitev se digitalizira.Vendar se številni med njimi še vedno soočajo s težavami, kot so pomanjkanje pokritosti s hitrimi internetnimi povezavami ali storitvami čezmejne e-uprave ter težave pri čezmejnih nakupih in prodaji.To moramo spremeniti,kar je tudi cilj naše strategije za enotni digitalni trg. Prvi predlogi v okviru strategije bodo spodbudili e-trgovanje in povezljivost.Vsi naši predlogi bodo predstavljeni letos in države članice pozivam, naj jih čim prej podprejo.Ti predlogi jim bodo pomagali okrepiti njihovo digitalno uspešnost in gospodarstvo.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je povedal: „EU napreduje, toda prepočasiin ne smemo se zadovoljiti s tem.Treba bo ukrepati, če želimo dohiteti Japonsko, ZDA in Južno Korejo.Na podlagi današnjega indeksa bomo maja predstavili konkretna priporočila za države članice, da bodo postale uspešnejše.Prepričan sem, da bo to skupaj z našimi prizadevanji za oblikovanje enotnega digitalnega trga pripomoglo k uspešnosti EU kot celote in njenih držav članic v prihodnjih letih.“

Glavne ugotovitve indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)

  • EU napreduje, toda počasi: EU kot celota dosega rezultat 0,52 od 1, kar je 0,5 več kot lani. Vse države članice EU razen Švedske so izboljšale svoje rezultate.
  • Danska, Nizozemska, Švedska in Finska še naprej vodijo na lestvici DESI.
  • Nizozemska, Estonija, Nemčija, Malta, Avstrija in Portugalska so najhitreje rastoče države in se vzpenjajo na lestvici. Več informacij o uspešnosti posamezne države je na voljo v profilih držav in tem informativnem pregledu.

ASlika 1

  • Ukrepi, potrebni za doseganje svetovnega vrha: Komisija je EU prvič primerjala tudi z nekaterimi najbolj digitaliziranimi državami na svetu (Japonsko, ZDA in Južno Korejo). Celotno poročilo o novem mednarodnem indeksu digitalne uspešnosti bo na voljo sredi marca 2016, toda predhodni rezultati kažejo, da so vodilne države EU na digitalnem področju vodilne tudi v svetovnem merilu. EU kot celota pa se mora bistveno izboljšati, da bo prevzela vodilno vlogo na svetovni ravni. Več podrobnosti je na voljo v tem informativnem pregledu.
  • Boljša, toda dolgoročno nezadostna povezljivost: 71 % evropskih gospodinjstev ima dostop do hitrih širokopasovnih omrežij (vsaj 30 Mb/s) v primerjavi z 62 % lani. EU je na pravi poti, da bo do leta 2020 zagotovila 100-odstotno pokritost. Število mobilnih naročniških razmerij za dostop do širokopasovnih povezav se hitro povečuje – leta 2014 je bilo takih naročnin na 100 Evropejcev 64, danes pa jih je že 75. EU mora biti pripravljena na zadovoljitev prihodnjega povpraševanja in zagotovitev naslednje generacije komunikacijskih omrežij (5G). Zato bo Komisija do konca leta predstavila pregled telekomunikacijskih pravil Unije za obravnavanje tehnoloških in tržnih izzivov.
  • Digitalne spretnosti in znanja, ki jih je treba izboljšati: Število diplomantov na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike se je v EU sicer nekoliko povečalo, vendar skoraj polovica Evropejcev (45 %) nima osnovnih digitalnih spretnosti in znanj (uporaba elektronskega poštnega predala, orodij za urejanje ali nameščanje novih naprav). Komisija bo proti koncu leta obravnavala digitalne spretnosti in znanja ter usposabljanje v okviru programa EU za nova znanja in spretnosti.
  • E-trgovanje, zamujena priložnost za manjša podjetja: 65 % evropskih uporabnikov interneta nakupuje prek spleta, vendar le 16 % malih in srednjih podjetij prodaja prek spleta in od tega jih manj kot pol zagotavlja čezmejno spletno prodajo (7,5 %). S tem v zvezi je Komisija decembra predstavila predloge o digitalnih pogodbah (sporočilo za medije), da bi izboljšala varstvo potrošnikov, ki kupujejo prek spleta, in pomagala podjetjem pri širitvi njihove spletne prodaje. Komisija bo maja predstavila zakonodajni sveženj za nadaljnje spodbujanje e-trgovanja. Vključeval bo ukrepe za odpravo neupravičenega geografskega blokiranja, izboljšanje preglednosti trgov čezmejne dostave paketov in boljše izvrševanje pravil EU o varstvu potrošnikov prek meja.
  • Več javnih storitev na spletu, ki pa se premalo uporabljajo:Kazalniki kažejo, da javne uprave zagotavljajo široko paleto spletnih storitev (ljudem omogočajo spletno obveščanje o novem prebivališču, rojstvu otroka in drugih pomembnih dogodkih). Toda število internetnih uporabnikov, ki prek spleta komunicirajo s svojo upravo, se z 32 % ne povečuje.

Ozadje

Kaj je DESI?

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je spletno orodje, ki meri napredek držav članic EU na področju digitalnega gospodarstva in družbe. Združuje vrsto zadevnih kazalnikov o trenutni kombinaciji digitalnih politik v Evropi.

Komisar Oettinger bo letošnji indeks DESI predstavil na današnjem forumu Digital4EU v Bruslju (ob 9:45 po srednjeevropskem času). Nato bo o njem potekala razprava na zasedanju „Uresničitev enotnega digitalnega trga – od indeksa DESI k dejanjem“ (od 10:15 do 11:25 po srednjeevropskem času). Vsa zasedanja bo mogoče spremljati v živo prek spleta (gl. zasedanje o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI)/druga zasedanja)

 

Več informacij

Spletna stran o enotnem digitalnem trgu (#DigitalSingleMarket)

Spletna stran podpredsednika za enotni digitalni trg Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Spletna stran komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo Güntherja H. Oettingerja (@GOettingerEU)

IP/16/384

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar