Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Hoe digitaal is uw land? Nieuwe cijfers maken duidelijk dat maatregelen nodig zijn om het potentieel van Europa te benutten

Brussel, 25 februari 2016

Van connectiviteit en digitale vaardigheden tot overheidsdiensten: de EU-landen hebben op al die gebieden vooruitgang geboekt sinds de Europese Commissie vorig jaar de strategie voor de digitale eengemaakte markt heeft gelanceerd.

De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten van de editie van 2016 van de index van de digitale economie en maatschappij ("Digital Economy and Society Index" of "DESI") gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de lidstaten sinds de publicatie vorig jaar van de strategie voor de digitale eengemaakte markt vorderingen hebben gemaakt op gebieden zoals connectiviteit, digitale vaardigheden en overheidsdiensten.

Er is veel verbeterd, maar het tempo van de vorderingen neemt af. Er moeten op het niveau van de EU en de lidstaten maatregelen worden genomen om de belemmeringen weg te werken waardoor de EU-lidstaten digitale mogelijkheden niet ten volle kunnen benutten.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "Steeds meer burgers, bedrijven en overheidsdiensten gaan het digitale domein binnen. Maar zij worden nog te vaak geconfronteerd met problemen, bijvoorbeeld op het vlak van de dekking van snel internet, grensoverschrijdende e-overheid, en winkelen en verkoop over grenzen heen. Die problemen moeten worden opgelost. Met onze strategie voor de digitale eengemaakte markt streven we daarnaar. Met de eerste voorstellen in het kader van deze strategie worden de elektronische handel en de connectiviteit gestimuleerd. We zullen dit jaar nog met de overige voorstellen komen en ik moedig de EU-landen aan zich zo snel mogelijk achter alle voorstellen te scharen. Met behulp daarvan kunnen zij een impuls geven aan hun digitale prestaties en economie."

Günther H. Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving: "De EU boekt wel vooruitgang, maar te langzaam. We kunnen niet op onze lauweren rusten. We moeten actie ondernemen als we aansluiting willen vinden bij Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Naar aanleiding van de index die vandaag wordt bekendgemaakt, zullen we in mei met concrete aanbevelingen komen, waarmee de EU-lidstaten hun prestaties op nationaal vlak kunnen verbeteren. We werken ook aan een digitale eengemaakte markt. Ik weet zeker dat de EU als geheel en de afzonderlijke lidstaten daardoor de komende jaren veel beter zullen presteren".

Belangrijkste resultaten van de index van de digitale economie en maatschappij ("DESI")

De EU boekt vooruitgang, maar met een laag tempo: de EU als geheel behaalt een score van 0,52 bij een maximumscore van 1, een verbetering ten opzichte van de score van 0,5 van vorig jaar. De score van alle EU-landen, behalve Zweden, is verbeterd.

  • Denemarken, Nederland, Zweden en Finland staan nog steeds bovenaan in de DESI-ranglijsten.
  • In Nederland, Estland, Duitsland, Malta, Oostenrijk en Portugal stijgen de scores het snelst, en zij vormen de kopgroep. Meer informatie over de prestaties van de landen staat in de landenprofelen en het bijbehorende informatieblad.

AFiguur 1

  • Maatregelen nodig om de wereldtop te bereiken: Voor het eerst heeft de Commissie de EU ook vergeleken met een aantal van de meest gedigitaliseerde landen van de wereld (Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea). Het volledige rapport over een nieuwe internationale index betreffende digitale prestaties is pas midden maart 2016 beschikbaar, maar uit de voorlopige resultaten blijkt dat de op digitaal gebied hoogst genoteerde EU-landen wereldwijd ook tot de koplopers behoren. De EU als geheel heeft echter aanzienlijke verbeteringen nodig om tot de wereldtop te behoren. Meer details staan in dit informatieblad.
  • Betere, maar op lange termijn onvoldoende connectiviteit: 71 % van de Europese huishoudens heeft toegang tot snel breedbandinternet (ten minste 30 Mbps), ten opzichte van 62 % vorig jaar. De EU ligt op schema om in 2020 volledige dekking te bereiken. Het aantal mobiele-breedbandabonnementen neemt snel toe, van 64 abonnementen per 100 Europeanen in in 2014 tot momenteel 75. De EU moet erop voorbereid zijn aan toekomstige behoeften te voldoen en de volgende generatie communicatienetwerken (5G) ter beschikking te stellen. Om die reden zal de Commissie nog voor het einde van het jaar met een herziening van de EU-telecomregels komen, waarmee technologische en marktgerelateerde problemen worden aangepakt.
  • Digitale vaardigheden moeten worden verbeterd: Het aantal afgestudeerden in de richtingen exacte wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde is in de EU licht gestegen, maar bijna de helft van de Europeanen (45 %) beschikt niet over digitale basisvaardigheden (een mailbox of beeld- en tekstverwerkingstools gebruiken, of nieuwe apparaten installeren). De Commissie zal later dit jaar in het kader van de EU-agenda voor vaardigheden aandacht besteden aan digitale vaardigheden en opleidingen.
  • Elektronische handel, gemiste kansen voor kleinere bedrijven: 65 % van de Europese internetgebruikers winkelt op internet, maar slechts 16 % van het mkb verkoopt producten via internet – en minder dan de helft daarvan verkoopt producten in andere landen via internet (7,5 %). Om hier verbetering in te brengen, heeft de Commissie afgelopen december voorstellen met betrekking tot digitale overeenkomsten gedaan (persbericht). Daarmee worden consumenten die op internet winkelen beter beschermd en kunnen bedrijven de verkoop via internet uitbreiden. In mei komt de Commissie met een wetgevingspakket om de elektronische handel te stimuleren. Daartoe behoren maatregelen om ongerechtvaardigde geoblocking aan te pakken, de transparantie van grensoverschrijdende markten voor postpakketten te verbeteren en de handhaving van de EU-regelgeving betreffende consumenten over de grenzen heen te verbeteren.
  • Meer online-overheidsdiensten, maar gebruik ervan neemt niet toe: Uit indicatoren blijkt dat overheden een ruimere keuze aan onlinediensten aanbieden (bijvoorbeeld kunnen burgers via internet hun nieuwe adres, de geboorte van een kind of andere belangrijke gebeurtenissen doorgeven). Het aantal internetgebruikers dat online met overheden communiceert, stijgt echter niet (32 %).

 Achtergrond

 Wat is DESI?

De index van de digitale economie en maatschappij ("DESI") is een online-instrument waarmee de vooruitgang wordt gemeten die de EU-lidstaten boeken in de richting van een digitale economie en maatschappij. De index is een bundeling van een reeks relevante indicatoren die betrekking hebben op de huidige beleidsmix in Europa.

Commissaris Oettinger presenteert de DESI voor dit jaar vandaag om 9:45 uur op het forum Digital4EU in Brussel. Vervolgens wordt erover gediscussieerd tijdens de sessie "Delivering the Digital Single Market – from the DESI to action" (van 10:15 tot 11.25 uur). Alle sessies kunnen worden gevolgd via webstream (zie sessie over het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)/overige sessies).

Meer informatie

Website over de digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

Website van Andrus Ansip, vicevoorzitter en commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt (@Ansip_EU)

Website van Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving (@GOettingerEU)

IP/16/384

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar