Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kokie Jūsų šalies skaitmeniniai laimėjimai? Nauji duomenys rodo: reikia imtis veiksmų, kad būtų išnaudojamas Europos potencialas

Briuselis, 2016 m. vasario 25 d.

Nuo praėjusių metų, kuriais Europos Komisija paskelbė bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, ES šalys padarė pažangą gerindamos prisijungimo galimybes, skaitmeninius įgūdžius, viešąsias paslaugas ir kt.

Šiandien Europos Komisija paskelbė 2016 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus. Rezultatai rodo, kad nuo pernai, kai Komisija paskelbė bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, valstybės narės padarė pažangą prisijungimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių, taip pat viešųjų paslaugų srityse.

Iš šiandien paskelbtų rezultatų taip pat matyti, kad padėtis gerėja, bet pažangos tempas lėtėja. Kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios ES valstybėms narėms visapusiškai naudotis skaitmeninėmis galimybėmis, būtina imtis ES ir nacionalinio lygmens veiksmų.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Vis daugiau ir daugiau gyventojų, įmonių ir viešųjų tarnybų pereina prie skaitmeninės aplinkos. Tačiau pernelyg didelei jų daliai vis dar kyla tokių problemų, kaip nepakankama sparčiojo interneto aprėptis arba tarpvalstybinių e. valdžios paslaugų stoka, taip pat yra sunkumų pirkti ir parduoti prekes ir paslaugas kitose šalyse. Turime ištaisyti padėtį. Tai yra mūsų bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslas. Pirmaisiais pagal strategiją parengtais pasiūlymais bus skatinama e. prekyba ir gerinamos prisijungimo galimybės. Visus savo pasiūlymus pateiksime dar šiais metais, tad ES valstybes nares raginu negaišti laiko ir jas patvirtinti. Šie pasiūlymai joms padės gerinti skaitmeninės veiklos rezultatus ir skatinti ekonomiką.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „ES pažangą daro, tačiau per lėtai. Džiūgauti dar anksti. Turime imtis veiksmų, kad pasivytume Japoniją, JAV ir Pietų Korėją. Remdamiesi šiandienos indeksu, gegužės mėn. pateiksime konkrečių rekomendacijų, kaip ES valstybės narės galėtų pagerinti savo veiklos rezultatus. Esu įsitikinęs, kad šios rekomendacijos kartu su mūsų veikla siekiant sukurti bendrąją skaitmeninę rinką padės visai ES ir jos valstybėms narėms artimiausiais metais pasiekti geresnių rezultatų.“

Pagrindiniai skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatai

  • ES pažangą daro, tačiau lėtai. Visos ES rezultatas, palyginti su praėjusiais metais, pagerėjo – nuo 0,5 iki 0,52 (iš 1). Rezultatus pagerino visos ES šalys, išskyrus Švediją.
  • DESI reitinguose pirmąsias vietas ir toliau užima Danija, Nyderlandai, Švedija ir Suomija.
  • Nyderlandai, Estija, Vokietija, Malta, Austrija ir Portugalija auga greičiausiai ir yra priekyje. Daugiau informacijos apie šalių rezultatus galima rasti šalių apžvalgose ir šioje informacijos suvestinėje.

A1 pav.

  • Būtina imtis veiksmų, kad pasivytume pirmaujančias pasaulio šalis. Komisija pirmą kartą palygino ES su kai kuriomis didžiausių skaitmeninių laimėjimų pasiekusiomis pasaulio šalimis (Japonija, JAV ir Pietų Korėja). Nors išsami ataskaita dėl naujojo tarptautinio skaitmeninės veiklos rezultatų indekso bus pateikta 2016 m. kovo mėn. viduryje, preliminarūs rezultatai rodo, kad pirmaujančios ES šalys yra ir pasaulinės skaitmeninės veiklos lyderės. Tačiau tam, kad pasauline lydere taptų visa ES, būtina padaryti nemažą pažangą. Daugiau informacijos pateikiama šioje informacijos suvestinėje.
  • Geresnės, tačiau ilguoju laikotarpiu nepakankamos prisijungimo galimybės. 71 proc. (palyginti su 62 proc. praėjusiais metais) Europos namų ūkių turi prieigą prie sparčiojo (bent 30 Mbps) plačiajuosčio ryšio. ES eina teisingu keliu ir iki 2020 m. ryšys turėtų būti teikiamas visoje jos teritorijoje. Judriojo plačiajuosčio ryšio abonentų skaičius sparčiai auga: 2014 m. judriojo plačiajuosčio ryšio abonementą turėjo 64 iš 100 Europos gyventojų, šiandien – 75. ES turi būti pasirengusi patenkinti būsimą paklausą ir diegti naujos kartos ryšio tinklus (5G). Todėl Komisija, norėdama išspręsti technologinius ir rinkos uždavinius, iki metų pabaigos pateiks persvarstytas ES telekomunikacijų taisykles.
  • Būtina gerinti skaitmeninius įgūdžius. Nors mokslo, technologijos ir matematikos absolventų ES šiek tiek padaugėjo, beveik pusė Europos gyventojų (45 proc.) neturi pagrindinių skaitmeninių įgūdžių (nemoka naudotis e. paštu ir redagavimo priemonėmis arba įdiegti naujų prietaisų). Komisija dar šiais metais spręs skaitmeninių įgūdžių ir mokymo problemą – tai būsimos ES įgūdžių darbotvarkės dalis.
  • E. prekyba – neišnaudota smulkesnio verslo galimybė. 65 proc. Europos interneto vartotojų prekes ir paslaugas perka internetu, tačiau jas internetu parduoda tik 16 proc. MVĮ, iš jų mažiau nei pusė (7,5 proc.) – kitose šalyse. Siekdama išspręsti šią problemą, Komisija gruodžio mėn. pateikė skaitmeninių sutarčių pasiūlymų (pranešimas spaudai), kuriais siekiama labiau apsaugoti internetu perkančius vartotojus ir padėti įmonėms plėsti internetinę prekybą. Gegužės mėn. Komisija pateiks e. prekybai skatinti skirtą teisės aktų rinkinį. Į jį bus įtraukta priemonių, kuriomis siekiama išspręsti nepagrįsto geografinio blokavimo problemą, didinti skaidrumą tarpvalstybinių siuntinių rinkose ir geriau užtikrinti, kad būtų tarpvalstybiniu mastu laikomasi ES vartotojų apsaugos taisyklių.
  • Internetu teikiama daugiau viešųjų paslaugų, tačiau jomis naudojamasi nepakankamai. Iš rodiklių matyti, kad viešojo administravimo institucijos internetu teikia vis įvairesnes paslaugas (gyventojai gali internetu pranešti apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, vaiko gimimą ir kitus svarbius įvykius). Tačiau interneto vartotojų, bendraujančių su administravimo institucijomis internetu, nedaugėja (32 proc.).

Pagrindiniai faktai

Kas yra DESI?

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) – internetinė priemonė, skirta ES valstybių narių pažangai, daromai kuriant skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę, įvertinti. Jį sudaro įvairūs šiuo metu taikomų Europos skaitmeninės politikos priemonių rodikliai.

Šių metų skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI) šiandien (9.45 val. Vidurio Europos laiku) Briuselyje vykstančiame forume Digital4EU pristato Komisijos narys G. Oettingeris. Paskui jis bus aptartas posėdyje „Bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas – nuo DESI iki veiksmų“ (10.15–11.25 val. Vidurio Europos laiku). Visi posėdžiai transliuojami internetu (žr. posėdį dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) / kitus posėdžius).

Daugiau informacijos

Bendrosios skaitmeninės rinkos svetainė (#DigitalSingleMarket)

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo svetainė (@Ansip_EU)

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingo Komisijos nario Güntherio H. Oettingerio svetainė

IP/16/384

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar