Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Mikä on digitaalisen kehityksen taso omassa maassasi? Euroopan potentiaali käyttöön uusilla toimilla

Bryssel 25. helmikuuta 2016

EU-maat ovat edistyneet niin liitettävyyden, tietoteknisten taitojen kuin julkisten palvelujenkin alalla viime vuodesta, jolloin Euroopan komissio käynnisti digitaalisten sisämarkkinoiden strategian.

Euroopan komissio julkisti tänään digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehittyneisyyttä kuvaavan indeksin (DESI 2016) tulokset. Tulokset osoittavat, että jäsenvaltiot ovat edistyneet liitettävyyden ja digitaalisten taitojen samoin kuin julkisten palvelujen aloilla sen jälkeen, kun komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia julkaistiin viime vuonna.

Tänään julkistetut tulokset osoittavat kuitenkin myös edistymistahdin hiipumista. Toimia tarvitaan niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla, jotta saadaan poistettua tekijöitä, jotka estävät jäsenvaltioita hyödyntämästä digitaalisia mahdollisuuksia täysimittaisesti.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi, että yhä useammat ihmiset, yritykset ja julkiset palvelut siirtyvät digitaaliaikaan,mutta ongelmia on edelleen liikaa, esimerkiksi nopeiden internetyhteyksien ja valtioiden rajat ylittävän sähköisen hallinnon puute tai vaikeudet valtioiden rajat ylittävässä kaupassa. ”Nämä ongelmat on korjattava. Ja juuri tähän digitaalisten sisämarkkinoiden strategialla tähdätään. Strategiaan liittyvillä ensimmäisillä ehdotuksilla edistetään sähköistä kaupankäyntiä ja liitettävyyttä. Kaikki komission ehdotukset tuodaan käsiteltäväksi tänä vuonna, ja kannustan EU:n jäsenvaltioita tukemaan niitä ripeästi. Näiden ehdotusten avulla ne voivat kohentaa digitaalista suorituskykyään ja talouselämäänsä”, komissaari Ansip jatkoi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Günther H. Oettingerin mukaan EU:n edistyminen on liian hidasta,eikä itsetyytyväisyyteen ole varaa. ”Meidän on toimittava, jos haluamme saavuttaa Japanin, Yhdysvallat ja Etelä-Korean. Tämänpäiväisen indeksin perusteella esitämme toukokuussa EU:n jäsenvaltioille konkreettisia suosituksia, joiden avulla ne voivat parantaa kansallista suorituskykyään. Olen varma, että kun tämä yhdistetään digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen, EU kokonaisuudessaan ja kukin sen jäsenvaltioista selviytyy huomattavasti paremmin tulevina vuosina”, Oettinger vielä totesi.

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehittyneisyyttä kuvaavan indeksin (DESI) keskeiset tulokset

  • EU edistyy mutta hitaasti: Kokonaisuudessaan EU:n pistemäärä oli 0,52 1:stä, mikä oli parannusta viime vuoden 0,5:een verrattuna. Kaikki EU-maat Ruotsia lukuun ottamatta ovat parantaneet pisteitään.
  • Tanska, Alankomaat, Ruotsi ja Suomi ovat edelleen DESI-pisteytyksen kärjessä.
  • Nopeinta kasvu on ollut Alankomaissa, Virossa, Saksassa, Maltalla, Itävallassa ja Portugalissa, ja ne ovat muiden edellä. Lisätietoja kunkin maan suorituskyvystä löytyy maakohtaisista tiedoista ja tästä tiedotteesta.

AKuva 1

  • On toimittava, jotta päästään maailman huipulle: Komissio vertaa nyt ensimmäistä kertaa EU:n digitaalista kehitystä joihinkin maailman parhaiten suoriutuneisiin maihin (Japaniin, Yhdysvaltoihin ja Etelä-Koreaan). Koko raportti digitaalista suorituskykyä koskevasta uudesta kansainvälisestä indeksistä on saatavilla maaliskuun puolivälissä 2016, mutta alustavat tulokset osoittavat, että digitaalisessa kehityksessä EU:n parhaat maat suoriutuvat huipputasoisesti myös maailmanlaajuisesti mitattuna. EU:n kokonaisuudessaan on kuitenkin parannettava tulostaan merkittävästi, jotta se saavuttaisi johtoaseman globaalisti. Tarkempia tietoja löytyy tästä tiedotteesta.
  • Liitettävyys parantunut muttei riittävästi pitkällä aikavälillä: Eurooppalaisista talouksista 71 %:lla on nopea laajakaistayhteys (vähintään 30 Mbps), kun osuus viime vuonna oli 62 %. EU on oikealla tiellä, kun tavoitteena on täydellinen kattavuus vuoteen 2020 mennessä. Mobiililaajakaistaliittymien määrä on nopeassa kasvussa: vuonna 2014 liittymiä oli 64 kutakin 100:aa eurooppalaista kohti, tänään luku on 75/100. EU:n on oltava valmiina vastaamaan tulevaan kysyntään ja tarjoamaan seuraavan sukupolven viestintäverkkoja (5G). Tämän vuoksi komissio esittää vuoden loppuun mennessä EU:n televiestintäsääntöjen tarkistuksen, jossa puututaan teknisiin ja markkinoiden aiheuttamiin haasteisiin.
  • Digitaalitaitoja on parannettava: Luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-aineiden) aloilla tutkinnon suorittaneiden määrä on kasvanut hieman EU:ssa, mutta lähes puolilla eurooppalaisista (45 %) ei ole digitaalisia perustaitoja (sähköpostin tai editointivälineiden käyttö taikka uusien laitteiden asentaminen). Komissio käsittelee digitaalisia taitoja ja koulutusta osana tulevaa EU:n osaamisen ohjelmaa myöhemmin tänä vuonna.
  • Sähköinen kaupankäynti – pienten yritysten menetetyt mahdollisuudet: Eurooppalaisista internetin käyttäjistä 65 % tekee verkko-ostoksia, mutta pk-yrityksistä vain 16 % myy verkossa ja niistä alle puolet harjoittaa verkkomyyntiä oman maan ulkopuolelle (7,5 %). Tämän ongelman ratkaisemiseksi komissio esitti joulukuussa ehdotuksia digitaalisista sopimuksista (lehdistötiedote), joilla voitaisiin suojata paremmin verkko-ostoksia tekeviä kuluttajia ja auttaa yrityksiä laajentamaan verkkomyyntiään. Komissio esittää toukokuussa lainsäädäntöpaketin, jolla edistetään sähköistä kaupankäyntiä. Siihen sisältyy toimenpiteitä, joilla puututaan perusteettomiin maakohtaisiin estoihin, parannetaan rajatylittävien pakettimarkkinoiden avoimuutta ja valvotaan paremmin EU:n kuluttajasääntöjen täytäntöönpanoa valtioiden rajojen yli.
  • Julkisia palveluja enemmän verkossa, mutta niiden käyttö vähäistä: Indikaattoreiden mukaan julkishallinnon palveluja on yhä enemmän verkossa (ihmiset voivat ilmoittaa internetin kautta esimerkiksi uudesta asuinpaikasta, lapsen syntymästä tai muista tärkeistä tapahtumista). Hallinnon palveluja verkossa käyttävien kansalaisten määrä ei kuitenkaan ole kasvanut (32 %).

 Taustaa

Mitä DESI tarkoittaa?

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan kehittyneisyyttä kuvaava indeksi (DESI) on verkkosovellus, jolla voidaan mitata, miten EU:n jäsenvaltioissa on edistytty digitaalitalouden ja -yhteiskunnan toteuttamisessa. Siinä tuodaan yhteen joukko indikaattoreita, jotka liittyvät Euroopan digitaalipolitiikan piiriin.

Komissaari Oettinger esittelee tämän vuoden DESI-tulokset Digital4EU-foorumissa Brysselissä (klo 9.45 CET). Tämän jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus (”Delivering the Digital Single Market - from the DESI to action” – klo 10.15–11.25 CET). Kaikki tilaisuudet esitetään suoratoistona (ks. Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) käsittelevä keskustelu / muut keskustelut)

 

Lisätietoja

Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivut (#DigitalSingleMarket)

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan Andrus Ansipin verkkosivut (@Ansip_EU)

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaari Günther H. Oettingerin verkkosivut (@GOettingerEU)

IP/16/384

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar