Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Milline on teie riigi digiarengu tase? Uutest arvandmetest selgub, et Euroopa võimete avaldumiseks on vaja meetmeid

Brüssel, 25. veebruar 2016

Alates digitaalse ühtse turu strateegia käivitamisest Euroopa Komisjoni poolt eelmisel aastal on Euroopa Liidu riigid saavutanud edu mitmesugustes valdkondades, ühenduvusest ja digitaaloskustest kuni avalike teenusteni.

Täna avaldas Euroopa Komisjon 2016. aasta digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) järeldused. Tulemustest selgub, et liikmesriigid on pärast seda, kui komisjon avaldas eelmisel aastal digitaalse ühtse turu strateegia, teinud edusamme ühenduvuse ja digitaaloskuste valdkonnas, samuti avalikes teenustes.

Ehkki tulemustes on näha edusamme, osutavad nad ühtlasi sellele, et arengutempo on aeglustumas. Kõrvaldamaks takistusi, mis ei luba ELi liikmesriikidel digitaalseid võimalusi täiel määral kasutada, on vaja meetmeid nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikul tasandil.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Üha rohkem inimesi, ettevõtteid ja avalikke teenuseid on liikumas digitaalsesse sfääri. Kuid liiga paljudel neist on endiselt probleeme näiteks kiire internetiühenduse, piiriüleste e-valitsuse teenuste või piiriülese ostu ja müügiga. Peame need probleemid lahendama. See ongi meie digitaalse ühtse turu strateegia eesmärk. Strateegia esimesed ettepanekud käsitlevad e-kaubanduse ja ühenduvuse arendamist. Kõik meie ettepanekud esitatakse käesoleval aastal ja ma kutsun Euroopa Liidu liikmesriike üles neid kiiruga toetama. Ettepanekud aitavad neil tunduvalt parandada oma digitaalset suutlikkust ja majandust.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Euroopa Liit teeb edusamme, kuid need on liiga aeglased. Rahuloluks ei ole veel põhjust. Jaapanile, USAle ja Lõuna-Koreale järele jõudmiseks on vaja võtta meetmeid. Tänase indeksi põhjal esitame maikuus ELi liikmesriikidele konkreetsed soovitused nende suutlikkuse parandamiseks. Kui lisada siia töö digitaalse ühtse turu loomise nimel, siis olen kindel, et mõne aasta pärast on nii EL tervikuna kui ka tema liikmesriigid märksa paremas seisus.”

Peamised järeldused digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksist (DESI)

  • Euroopa Liit areneb, kuid aeglaselt ELi üldindeks skaalal 0st 1ni on 0,52, mis on edasiminek võrreldes aastataguse tulemusega 0,5. Kõik ELi riigid peale Rootsi on oma tulemust parandanud.
  • Jätkuvalt juhivad DESI indeksit Taani, Madalmaad, Rootsi ja Soome.
  • Taani, Eesti, Saksamaa, Malta, Austria ja Portugal on kõige kiiremini arenenud ja teistest ette jõudnud. Lisateavet riikide suutlikkuse kohta võib leida riikide profiilidest ja sellelt andmelehelt.

AJoonis 1

  • Maailma tippu jõudmiseks vajalikud meetmed. Esimest korda võrdles komisjon Euroopa Liitu maailma mõne kõige digitaliseerituma riigiga (Jaapan, USA ja Lõuna-Korea). Ehkki lõplik aruanne uue rahvusvahelise digitaalse suutlikkuse indeksi kohta avaldatakse 2016. aasta märtsi keskel, näitavad esialgsed tulemused, et ELi edukaimad riigid on tipus ka ülemaailmsel digitaalsel areenil. Siiski peab Euroopa Liit tervikuna tunduvalt arenema, et maailmas juhtivale kohale tõusta. Täpsemat teavet võib leida sellelt andmelehelt.
  • Parem, kuid pikas perspektiivis ebapiisav ühenduvus. 71% Euroopa kodudest omab juurdepääsu kiirele lairibaühendusele (vähemalt 30 Mbps). Eelmisel aastal oli see osakaal 62%. Sellise tempoga jõuab Euroopa Liit 2020. aastaks sajaprotsendilise levialani. Mobiilse lairibateenuse klientide arv kasvab kiiresti; kui 2014. aastal oli neid saja eurooplase kohta 64, siis tänaseks juba 75. EL peab olema valmis edasiseks nõudluseks ja suutma pakkuda järgmise põlvkonna sidevõrku (5G). Seepärast vaatab komisjon läbi ELi telekommunikatsioonieeskirjad, et lahendada aasta lõpuks tehnoloogia ja turuga seotud probleemid.
  • Digitaalsed oskused, mida arendada. Ehkki loodusteaduste, tehnoloogia ja matemaatika eriala lõpetanute arv on ELis mõnevõrra suurenenud, puuduvad ligi pooltel (45%) eurooplastest esmased digitaalsed oskused (e-posti kasutamine, tekstitöötlus või uue riistvara installimine). Komisjon käsitleb digitaalseid oskusi ja koolitusi eelseisva ELi oskuste tegevuskava raames käesoleval aastal.
  • e-kaubandus, väikeettevõtjate käestlastud võimalus. 65% Euroopa internetikasutajatest teevad oste internetis, kuid ainult 16% VKEdest tegelevad internetimüügiga ja vähem kui pooled neist (7,5%) müüvad veebis piiriüleselt. Selle probleemiga tegelemiseks esitas komisjon detsembris ettepanekud digitaalsete lepingute kohta (vt pressiteade), et paremini kaitsta veebis oste sooritavaid tarbijaid ning aidata ettevõtjatel veebis toimuvat müüki laiendada. Mais esitab komisjon õigusaktide paketi, et e-kaubandust veelgi hoogustada. See hõlmab meetmeid põhjendamatute asukohapõhiste piirangute kõrvaldamiseks, piiriüleste pakiveoteenuste läbipaistvuse suurendamiseks ning ELi tarbijaõiguste paremaks piiriüleseks jõustamiseks.
  • Veebis on rohkem avalikke teenuseid, kuid need on alakasutatud. Näitajatest ilmneb, et haldusasutused pakuvad veebis senisest laiemat teenustevalikut (võimaldades inimestel anda interneti teel teada elukohavahetusest, lapse sünnist ja muudest tähtsatest sündmustest). Ometi ei ole haldusasutustega veebis suhtlevate internetikasutajate arv suurenenud (32%).

Taust

Mis on DESI?

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) on veebipõhine töövahend, millega mõõta ELi liikmesriikide edusamme digitaalmajanduse ja -ühiskonna suunas liikumisel. Indeks hõlmab tervet rida asjakohaseid näitajaid, mis käsitlevad Euroopa praegusi digitaalpoliitika meetmeid.

Tänavust digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksit tutvustab volinik Oettinger tänasel Digital4EU foorumil Brüsselis (kell 9.45 Kesk-Euroopa aja järgi). Seejärel arutatakse teemat istungil „Digitaalse ühtse turu loomine – DESIst meetmeteni” (kell 10.15–11.25 Kesk-Euroopa aja järgi). Kõik istungid striimitakse veebis (vt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) istung/muud istungid).

Lisateave

Digitaalse ühtse turu veebileht (#DigitalSingleMarket)

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi veebileht (@Ansip_EU)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Günther H. Oettingeri veebileht (@GOettingerEU)

IP/16/384

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar