Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jak je na tom Česká republika s digitální transformací? Údaje za rok 2016 odhalují, co je třeba ještě učinit

Brusel 25. února 2016

Od minulého roku, kdy Evropská komise zahájila strategii pro jednotný digitální trh, dosáhly země EU v oblasti sahající od internetového připojení a digitálních dovedností až po veřejné služby určitého pokroku.

Evropská Komise dnes zveřejnila výsledky letošního indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), podle kterých členské státy od zahájení strategie pro jednotný digitální trh v minulém roce dosáhly pokroku v oblasti internetového připojení, digitálních dovedností, ale i veřejných služeb.

Tyto výsledky poukazují na určitá zlepšení, ale zároveň z nich vyplývá, že tempo pokroku se zpomaluje. Proto je třeba přijmout opatření na úrovni EU i na vnitrostátních úrovních, aby se odstranily překážky, které brání členským státům EU plně využít příležitosti digitální éry.

„Stále více lidí, podniků a veřejných služeb se digitalizuje. Příliš mnoho z nich se však stále potýká s problémy, které představuje nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem, nefungující přeshraniční služby elektronické veřejné správy či problematický přeshraniční on-line nákup a prodej. Tyto problémy musí být odstraněny, což je také cílem strategie pro jednotný digitální trh. První návrhy v rámci této strategie podpoří elektronický obchod a internetové připojení. Všechny návrhy v této oblasti budou na stole ještě letos a já vyzývám země EU, aby je urychleně podpořily, neboť tak zlepší své výsledky v digitální oblasti a podpoří své ekonomiky,“ uvedl Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh.

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, dodal: „Evropská unie se v této oblasti zlepšuje, ale příliš pomalu. Nemáme důvod ke spokojenosti. Pokud se chceme vyrovnat Japonsku, USA a Jižní Koreji, musíme podniknout další kroky. Na základě dnešních výsledků indexu předložíme v květnu konkrétní doporučení, která členským státům EU pomohou se zlepšit. Jsem si jist, že díky zmíněným krokům v kombinaci s úsilím o vytvoření jednotného digitálního trhu EU i její členské státy zvlášť dosáhnou v nadcházejících letech mnohem lepších výsledků.“

Hlavní závěry indexu digitální ekonomiky a společnosti:

  • EU se v digitální oblasti zlepšuje, ale pomalu: EU jako celek obdržela 0,52 bodu z 1 možného, což je zlepšení o 0,02 bodu oproti minulému roku. Výsledky všech zemí EU kromě Švédska se zlepšily.
  • Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Finsko obsadily i letos první místa v žebříčku DESI.
  • Nizozemsko, Estonsko, Německo, Malta, Rakousko a Portugalsko jsou nejrychleji digitálně rostoucí země. Více informací o výsledcích jednotlivých zemí lze nalézt v tomto informativním přehledu pod profily jednotlivých zemí.

AObrázek 1

  • Je třeba učinit konkrétní opatření, abychom dostihli světovou špičku: Poprvé v historii Komise srovnává EU také s některými nejvíce digitalizovanými zeměmi světa (s Japonskem, USA a Jižní Koreou). Přestože úplné znění zprávy o novém mezinárodním indexu výsledků v digitální oblasti bude k dispozici až v polovině března 2016, podle předběžných výsledků je již jisté, že země EU, které stojí na horních příčkách žebříčku v digitální oblasti, patří také mezi světovou špičku. EU jako celek se však musí výrazně zlepšit, aby se dostala mezi nejlepší aktéry světové scény. Podrobnější informace naleznete v tomto informativním přehledu.
  • Kvalita internetového připojení se zlepšila, v dlouhodobém horizontu je však nedostačující: 71 % evropských domácností (ve srovnání s 62 % v minulém roce) má přístup k vysokorychlostnímu připojení (alespoň 30 Mbps). EU je na správné cestě k plnému pokrytí do roku 2020. Počet mobilních širokopásmových připojení rychle roste: zatímco v roce 2014 jím disponovalo 64 Evropanů ze 100, v současnosti počet uživatelů vzrostl na 75. EU musí být schopna uspokojit budoucí poptávku a nabídnout další generaci komunikačních sítí (5G). Proto Komise do konce tohoto roku předloží přezkum telekomunikačních pravidel EU s cílem zohlednit technologické a tržní problémy.
  • Digitální dovednosti se musí zlepšit: Zatímco počet absolventů vědeckých, technologických a matematických oborů v EU se mírně zvýšil, téměř polovina Evropanů (45 %) nemá ani základní digitální dovednosti (používání elektronické pošty, editačních nástrojů nebo instalace nového zařízení). Komise se bude zabývat digitálními dovednostmi a odbornou přípravou v rámci nadcházející agendy dovedností pro Evropu ještě letos.
  • Elektronický obchod představuje zatím promarněnou příležitost malých a středních podniků: Zatímco 65 % evropských uživatelů internetu nakupuje on-line, pouze 16 % malých a středních podniků on-line prodává. Z toho méně než polovina prodává on-line přes hranice (7,5 %). Proto Komise v prosinci předložila návrhy týkající se digitálních smluv (viz tisková zpráva), které mají lépe chránit spotřebitele nakupující on-line, a pomáhat podnikům s expanzí prodeje po internetu. V květnu Komise představí legislativní balíček, který má elektronický obchod dále posílit. Bude obsahovat opatření zaměřená na řešení neodůvodněného zeměpisného blokování, na zvýšení transparentnosti na trzích s přeshraničním doručováním balíků a na lepší přeshraniční prosazování předpisů EU na ochranu spotřebitelů.
  • Existuje více on-line veřejných služeb, ale nejsou plně využívány: Z ukazatelů vyplývá, že orgány veřejné správy poskytují širší škálu on-line služeb (umožňujících lidem používat internet k informování úřadů o novém bydlišti, narození dítěte a dalších významných událostech). Avšak počet uživatelů internetu, kteří kontaktují orgány veřejné správy elektronicky, neroste (32 %).

Souvislosti

Co je DESI?

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) je internetový nástroj pro měření pokroku členských států EU na cestě k digitální ekonomice a společnosti. Jako takový sdružuje soubor relevantních indikátorů o aktuální podobě evropských politik v digitální oblasti.

Dnes v 9:45 SEČ představil komisař Oettinger letošní výsledky indexu DESI na bruselském fóru Digital4EU. Dále se o nich bude diskutovat během zasedání s názvem „Realizace jednotného digitálního trhu – od čísel k praxi“ (10:15–11:25 SEČ). Všechna zasedání budou přenášena po internetu (viz zasedání týkající se Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) / jiná zasedání).

Další informace

Internetové stránky o jednotném digitálním trhu (#DigitalSingleMarket)

Internetové stránky Andruse Ansipa, místopředsedy Komise pro jednotný digitální trh (@Ansip_EU)

Internetové stránky Günthera H. Oettingera, komisaře pro digitální ekonomiku a společnost (@GOettingerEU)

IP/16/384

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar