Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga nov pristop k insolventnosti podjetij v Evropi: spodbujanje zgodnjega prestrukturiranja za podporo rasti in zaščito delovnih mest

Strasbourg, 22. novembra 2016

Evropska komisija danes prvič predstavlja niz evropskih pravil o insolventnosti podjetij.

Dobro delujoči sistemi insolventnosti in prestrukturiranja so ključni za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. Ta pobuda bo za družbe v finančnih težavah povečala možnosti, da se že zgodaj prestrukturirajo ter se tako izognejo stečaju in odpuščanju zaposlenih. Zagotovila bo, da bodo podjetniki po stečaju dobili drugo priložnost za poslovanje. Prav tako bo povečala uspešnost in učinkovitost postopkov insolventnosti v EU.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Podjetjem bi radi pomagali, da se pravočasno prestrukturirajo, da bo mogoče ohraniti delovna mesta in vrednost. Podprli pa bi radi tudi podjetnike, ki jim spodleti, tako da se bodo hitreje spet postavili na noge in s pridobljenimi izkušnjami poskusili znova.“

Today's proposal aims at providing viable businesses the ability to restructure early, preserving value and jobs and allowing entrepreneurs to benefit from a second chance after overcoming bankruptcy.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dejala: „V EU gre vsako leto v stečaj 200 000 podjetij, zaradi česar izgubimo 1,7 milijona delovnih mest. To bi lahko preprečili, če bi imeli učinkovitejše postopke insolventnosti in prestrukturiranja. Skrajni čas je, da podjetnikom omogočimo drugo priložnost za nov začetek poslovanja s popolnim odpustom dolgov v največ treh letih.“

Pobuda je eden najpomembnejših ciljev akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov in strategije za enotni trg. Prispevala bo k odpravi pomembnih ovir za razvoj kapitalskih trgov v EU, saj bo zagotovila pravno varnost za čezmejne vlagatelje in družbe, ki poslujejo v EU. Nova pravila bodo pomagala pri privabljanju vlagateljev ter ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, gospodarstvom pa bodo olajšala blaženje gospodarskih pretresov. Trenutno se preveč uspešnih podjetij, ki so kljub finančnim težavam sposobna preživetja, usmerja v likvidacijo, namesto da bi jih že zgodaj prestrukturirali, poleg tega pa premalo poštenih podjetnikov dobi drugo priložnost.

Predlog bo koristil tudi finančni stabilnosti, saj bodo podjetja zaradi učinkovitih postopkov prestrukturiranja lahko odplačevala svoja posojila pri bankah, s čimer se bo zmanjšal delež slabih posojil, ki je v nekaterih delih bančnega sektorja EU trenutno zelo velik. Banke bodo tako lahko povečale posojila potrošnikom in podjetjem.

Predlagana direktiva se osredotoča na tri glavne elemente:

  • skupna načela za uporabo okvirov zgodnjega prestrukturiranja, ki bodo družbam omogočila, da nadaljujejo z dejavnostjo in ohranijo delovna mesta;
  • pravila, na podlagi katerih bodo lahko podjetniki dobili drugo priložnost, saj se jim bodo po največ treh letih dolgovi v celoti odpisali. Trenutno polovica Evropejcev pravi, da ne bi ustanovili podjetja, ker se bojijo neuspeha;
  • ukrepi za države članice, usmerjeni v povečanje učinkovitosti postopkov insolventnosti, prestrukturiranja in odpisa dolga. Tako se bodo skrajšali in pocenili postopki v številnih državah članicah, zaradi katerih sedaj nastaja pravna negotovost za upnike in vlagatelje, stopnja izterjave neplačanih dolgov pa je nizka.

Nova pravila bodo upoštevala naslednja ključna načela za zagotovitev, da bodo okviri insolventnosti in prestrukturiranja skladni in učinkoviti po vsej EU:

  • Družbe v finančnih težavah, zlasti mala in srednja podjetja, bodo imele dostop do orodij za zgodnje opozarjanje za odkrivanje slabih poslovnih razmer in prestrukturiranje v zgodnji fazi.
  • Okviri prožnega preventivnega prestrukturiranja bodo poenostavili dolgotrajne, zapletene in drage sodne postopke. Po potrebi morajo biti vključena nacionalna sodišča, da ščitijo interese zainteresiranih strani.
  • Dolžnik bo imel na voljo „manevrski prostor“, omejen na največ štiri mesece od začetka izvršilnih ukrepov, da bi olajšali pogajanja in uspešno prestrukturiranje.
  • Manjšinski upniki in delničarji, ki se ne bodo strinjali z načrti, ne bodo mogli preprečiti prestrukturiranja, vendar bodo njihovi legitimni interesi zaščiteni.
  • Posebej bo zaščiteno novo financiranje, s čimer se bodo povečale možnosti za uspešno prestrukturiranje.
  • V postopkih preventivnega prestrukturiranja bodo delavci uživali popolno delovnopravno zaščito v skladu z obstoječo zakonodajo EU.
  • Z usposabljanjem in specializacijo stečajnih upraviteljev in sodišč ter uporabo tehnologije (npr. z vlaganjem zahtevkov in obveščanjem upnikov prek spleta) bodo postopki insolventnosti, prestrukturiranja in zagotavljanja druge priložnosti učinkovitejši in krajši.

Ozadje

Uredba o insolventnosti iz leta 2015 se osredotoča na reševanje sporov glede pristojnosti in zakonov v čezmejnih postopkih insolventnosti ter zagotavlja priznavanje sodb v zvezi z insolventnostjo v vsej EU. Materialnega prava držav članic na področju insolventnosti ne usklajuje.

Pregledi izvajanja priporočila iz leta 2014 o prestrukturiranju in drugi priložnosti so pokazali, da se pravila kljub reformam na področju insolventnosti še vedno razlikujejo in v nekaterih državah ostajajo neučinkovita. V več državah članicah ni mogoče prestrukturirati podjetja, dokler ni insolventno. Kar zadeva drugo priložnost, so še vedno velike razlike glede dolžine obdobja, po katerem se dolgovi odpišejo.

Take razlike v pravnih okvirih držav članic vodijo k pravni negotovosti, dodatnim stroškom za vlagatelje pri ocenjevanju tveganja, manj razvitim kapitalskim trgom in trdoživim oviram za učinkovito prestrukturiranje podjetij v EU, ki so sposobna preživetja, vključno z mednarodnimi skupinami podjetij.

V tem okviru je akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov iz leta 2015 napovedal zakonodajno pobudo v zvezi z insolventnostjo podjetij, vključno z zgodnjim prestrukturiranjem in drugo priložnostjo. Namen te pobude je odpraviti najpomembnejše ovire za prosti pretok kapitala in graditi na dobro delujočih nacionalnih režimih. Strategija za enotni trg je napovedala podporo podjetnikom z zakonodajo, ki bo zagotovila regulativno okolje, v katerem neuspeh podjetnikom ne bo preprečeval, da bi spet preskušali nove ideje.

Poročilo petih predsednikov“ o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije iz junija 2015 navaja zakonodajo na področju insolventnosti kot eno najpomembnejših ozkih grl za povezovanje kapitalskih trgov v območju evra in zunaj njega. 

Dodatne informacije:

Predlog

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled za EU

Informativni pregledi za posamezne države

Akcijski načrt za unijo kapitalskih trgov iz leta 2015

Sporočilo o uniji kapitalskih trgov – pospešitvi reform iz leta 2016

Pobuda Komisije za zagonska podjetja

 

 

IP/16/3802

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar