Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže nov pristup nesolventnosti poduzeća u Europi: promicanje ranog restrukturiranja radi podrške rastu i zaštiti radnih mjesta

Strasbourg, 22. studenoga 2016.

Europska Komisija danas prvi put predstavlja skup europskih pravila o nesolventnosti poduzeća.

Djelotvorni sustavi nesolventnosti i restrukturiranja ključni su za poticanje gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta. Tom će se inicijativom poduzećima u financijskim poteškoćama povećati mogućnosti za rano restrukturiranje kako bi se spriječio stečaj i izbjeglo otpuštanje zaposlenika. Njome će se osigurati da poduzetnici dobiju drugu priliku za poslovanje nakon stečaja, a dovest će i do učinkovitijih i djelotvornijih stečajnih postupaka diljem EU-a.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Želimo pomoći poduzećima da se na vrijeme restrukturiraju te tako spase radna mjesta i sačuvaju vrijednost. Isto tako želimo podržati poduzetnike koji dožive neuspjeh da se brže osove na noge i ponovno pokušaju izvukavši pouke iz prethodnog iskustva.

Europska povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová izjavila je: Svake godine 200 000 poduzeća u EU-u ode u stečaj, što dovodi do gubitka 1,7 milijuna radnih mjesta. To bi se često moglo izbjeći kad bismo imali učinkovitije postupke za nesolventnost i restrukturiranje. Krajnje je vrijeme da se poduzetnicima pruži druga prilika za ponovni poslovni početak omogućujući im potpuni otpust dugova u roku od najviše tri godine.

Inicijativa je glavni rezultat akcijskog plana za uniju tržišta kapitala i strategije jedinstvenog tržišta. Njome će se doprinijeti uklanjanju važnih prepreka razvoju tržišta kapitala u EU-u pružanjem pravne sigurnosti prekograničnim ulagačima i poduzećima koja posluju diljem EU-a. Novim će se pravilima privući ulagači, potaknuti stvaranje i očuvanje radnih mjesta te pomoći gospodarstvima da ublaže gospodarske šokove. Trenutačno se previše održivih poduzeća u financijskim poteškoćama usmjerava prema likvidaciji umjesto da se rano restrukturiraju, a premalo poduzetnika dobije drugu priliku.

Prijedlog će povoljno utjecati i na financijsku stabilnost jer će se učinkovitim postupcima restrukturiranja spriječiti da poduzeća ne otplaćuju zajmove bankama i pomoći rješavanju pitanja visokog udjela loših kredita u nekim dijelovima bankarskog sektora EU-a. Time će se bankama omogućiti da daju više kredita potrošačima i poduzećima.

Tri su ključna elementa u žarištu predložene Direktive:

  • zajednička načela za primjenu okvira za rano restrukturiranje, što će pomoći poduzećima da nastave s poslovanjem i očuvaju radna mjesta;
  • pravila kojima će se poduzetnicima pružiti druga prilika jer će im se nakon najviše tri godine u potpunosti otpustiti dugovi. Naime, danas polovina Europljana kaže da ne bi otvorili poduzeće zbog straha od neuspjeha;
  • ciljane mjere za države članice kojima se povećava učinkovitost postupaka nesolventnosti, restrukturiranja i otpusta dugova. Njima će se smanjiti prekomjerno trajanje i troškovi postupaka u mnogim državama članicama, što dovodi do pravne nesigurnosti za vjerovnike i ulagače te do niske stope naplate neplaćenih dugova.

Nova će pravila slijediti sljedeća ključna načela kako bi se osigurale dosljednost i učinkovitost okvira za stečaj i restrukturiranje diljem EU-a:

  • Poduzećima u financijskim poteškoćama, osobito MSP-ovima, omogućit će se pristup alatima za rano upozoravanje kako bi otkrili znakove pogoršanja poslovanja i osigurali restrukturiranje u ranoj fazi.
  • Fleksibilnim okvirima preventivnog restrukturiranja pojednostavit će se dugotrajni, složeni i skupi sudski postupci. Prema potrebi, nacionalni sudovi moraju biti uključeni radi zaštite interesa dionika.
  • Dužnik će moći iskoristiti vremenski ograničen „manevarski prostor” od najviše četiri mjeseca od provedbene mjere kako bi se olakšali pregovori i omogućilo uspješno restrukturiranje.
  • Nesuglasni manjinski vjerovnici i dioničari neće moći blokirati planove za restrukturiranje, no njihovi će se legitimni interesi zaštititi.
  • Novo financiranje bit će posebno zaštićeno, čime se povećavaju izgledi za uspješno restrukturiranje.
  • Tijekom postupaka preventivnog restrukturiranja radnici će biti u potpunosti zaštićeni u sklopu radnog prava u skladu s postojećim zakonodavstvom EU-a.
  • Osposobljavanjem, specijalizacijom stručnjaka i sudova te primjenom tehnologije (npr. podnošenjem potraživanja i obavješćivanjem vjerovnika putem interneta) povećat će se učinkovitost i skratiti postupci nesolventnosti, restrukturiranja i pružanja druge prilike.

Kontekst

Uredba o postupku u slučaju nesolventnosti iz 2015. usmjerena je na rješavanje sukoba nadležnosti i zakona u prekograničnim postupcima u slučaju nesolventnosti te se njome osigurava priznavanje presuda povezanih s nesolventnošću diljem EU-a. Njome se ne usklađuje materijalno zakonodavstvo država članica u području nesolventnosti.

Revizija provedbe preporuke iz 2014. o restrukturiranju i pružanju druge prilike pokazala je da se unatoč reformama u području nesolventnosti pravila još uvijek razlikuju i nisu učinkovita u nekim državama. U nekoliko država članica poduzeće se ne može restrukturirati prije no što postane nesolventno. Što se tiče pružanja druge prilike, i dalje postoje bitne razlike u pogledu trajanja razdoblja otpusta dugova.

Posljedice takvih razlika u pravnim okvirima država članica pravna su nesigurnost, dodatni troškovi za investitore u procjeni rizika, manje razvijena tržišta kapitala i trajne prepreke učinkovitom restrukturiranju održivih poduzeća u EU-u, uključujući prekogranične skupine poduzeća.

U tom je kontekstu u akcijskom planu za uniju tržišta kapitala iz 2015. najavljena zakonodavna inicijativa o nesolventnosti poduzeća, uključujući rano restrukturiranje i pružanje druge prilike. Cilj je inicijative ukloniti najvažnije prepreke slobodnom protoku kapitala, oslanjajući se na uspješne nacionalne sustave. U strategiji jedinstvenog tržišta najavljena je potpora poduzetnicima donošenjem zakonodavstva kojim se pruža regulatorno okruženje u kojem je moguće pogriješiti, a da se poduzetnici ne boje iskušati nove ideje.

U izvješću petorice predsjednika o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije iz lipnja 2015. područje stečajnog prava navodi se kao jedno od najvažnijih uskih grla koja onemogućuju integraciju tržištâ kapitala u europodručju i izvan njega. 

Dodatne informacije:

Prijedlog

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Informativni članci specifični za pojedine zemlje

Akcijski plan za uniju tržišta kapitala iz 2015.

Komunikacija iz 2016. o uniji tržišta kapitala – ubrzavanje reforme

Inicijativa Komisije za novoosnovana poduzeća

 

 

IP/16/3802

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar