Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europeanen leven langer, maar zijn in die extra jaren vaak niet gezond

Brussel, 23 november 2016

Uit een gezamenlijk verslag van de Europese Commissie en de OESO, "Health at a Glance: Europe 2016", blijkt dat in de Europese Unie levens kunnen worden gered en miljarden euro's kunnen worden bespaard door de gezondheidszorg doeltreffender te maken en via beleidsmaatregelen een goede gezondheid te promoten en ziekten te voorkomen.

De levensverwachting ligt nu in de meeste EU-landen boven de 80. Dat blijkt uit "Health at a Glance: Europe 2016", een gezamenlijk verslag van de Europese Commissie en de OESO dat vandaag werd gepubliceerd. De levensverwachting is nog nooit zo hoog geweest, maar de extra jaren zijn niet altijd gezonde levensjaren. Ongeveer 50 miljoen mensen in de EU lijden aan een chronische ziekte. Elk jaar sterven meer dan een half miljoen mensen in de werkende leeftijd aan een dergelijke ziekte en dat kost de economieën in de EU jaarlijks zowat 115 miljard euro. Zie de infografiek voor nog andere belangrijke cijfers.

Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei hierover het volgende: "Het verslag "Health at a Glance" biedt de lidstaten nuttige informatie om bij het nemen van maatregelen op alle beleidsterreinen rekening te houden met het gezondheidsaspect. Het laat zien dat in de EU elk jaar veel mensen sterven aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. Die ziekten staan in verband met risicofactoren zoals roken of obesitas. Uit het verslag blijkt ook dat wij moeten blijven streven naar een beter toegankelijke gezondheidszorg. In het verslag wordt de kerndoelstelling van het partnerschap tussen de Commissie en de OESO voorgesteld: de ontwikkeling van landenspecifieke en grensoverschrijdende kennis over gezondheid en gezondheidsstelsels, als eerste stap in het kader van het initiatief "Gezondheidstoestand in de EU"."

Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), voegde hieraan toe: "We zouden veel méér levens kunnen redden als in alle EU-landen de kwaliteitsnormen voor de gezondheidszorg naar het hoogste niveau worden getild. Meer inspanningen zijn nodig om de ongelijkheden te verminderen op het gebied van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. De Europese gezondheidsstelsels moeten doeltreffender worden door de middelen in te zetten waar de resultaten voor de gezondheid het grootst zijn, onder meer via preventie."

Health at a Glance Europe: wat moeten wij onthouden?

Onze gezondheidsstelsels moeten doeltreffender worden: elk jaar sterven 550 000 mensen in de werkende leeftijd aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden. 16 % van de volwassenen lijdt momenteel aan obesitas (11 % in 2000) en nog steeds een vijfde is roker. We zouden veel levens kunnen redden: ten eerste door meer middelen uit te trekken voor gezondheidspromotie en ziektepreventie, gericht op deze en andere risicofactoren, en ten tweede door de zorg voor acute en chronische aandoeningen te verbeteren.

Onze gezondheidsstelsels moeten toegankelijker worden: 27 % van de patiënten gaat naar de spoedafdeling wegens het gebrek aan eerstelijnszorg; gemiddeld wordt 15 % van de zorguitgaven rechtstreeks door de patiënt zelf betaald, waarbij grote verschillen tussen de landen bestaan; en arme Europeanen hebben om financiële redenen gemiddeld tien keer meer kans om moeilijk aan goede gezondheidszorg te komen dan welgestelde medeburgers. In de lidstaten moet het beleid zich richten op het verminderen van financiële belemmeringen voor de toegang tot gezondheidszorg, het beter toegankelijk maken van de eerstelijnszorg en het terugdringen van buitensporige wachttijden.

Onze gezondheidsstelsels moeten veerkrachtiger worden: in de hele EU is het aandeel van de 65-plussers gestegen van minder dan 10 % in 1960 tot bijna 20 % in 2015. Naar verwachting zal dit aandeel in 2060 bijna 30 % bedragen. Wegens de vergrijzing, het stijgende aantal chronisch zieken en de budgettaire beperkingen moeten wij onze gezondheidszorg aanpassen. Daarom moeten wij eHealth ontwikkelen, de ziekenhuisverblijven verkorten door betere eerstelijns- en gemeenschapszorg en de uitgaven voor geneesmiddelen rationaliseren, onder meer door de mogelijkheden van generieke geneesmiddelen volop te benutten.

Het initiatief "Gezondheidstoestand in de EU"

Het initiatief "Gezondheidstoestand in de EU" helpt de lidstaten om een antwoord te bieden op de genoemde uitdagingen en ondersteunt hun inspanningen voor een betere kennis en voor krachtiger, empirisch onderbouwd beleid. Het omvat een reeks analytische producten, die tot stand is gebracht in samenwerking met de OESO en de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid.

Het verslag dat vandaag wordt gepubliceerd, vormt het eerste tastbaar resultaat van dit initiatief. De volgende stap is de uitwerking van landenprofielen over de gezondheidssituatie in de 28 EU-landen. Daarin worden de specifieke kenmerken en uitdagingen van elk land uiteengezet (uiterlijk in november 2017).

De 28 profielen zullen vergezeld gaan van een analysedocument van de Commissie waarin de bevindingen vanuit het perspectief van de bredere EU-agenda worden benaderd en waarin de specifieke omstandigheden van elke lidstaat bijzondere aandacht krijgen. Ten slotte krijgt elke lidstaat de mogelijkheid nog andere ideeën voor te stellen en uit te wisselen.

Hier vindt u een samenvatting van het initiatief "Gezondheidstoestand in de EU".

Meer informatie

http://ec.europa.eu/health/state/summary/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/state/glance/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3894_en.htm

http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

Volg ons op Twitter: @EU_Health

IP/16/3749

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar