Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europljani žive dulje, ali dodatne godine života ne znače i zdravu starost

Bruxelles, 23. studenoga 2016.

Zajedničko izvješće Europske komisije i OECD-a o zdravlju u Europi, „Health at a Glance: Europe 2016”, ukazuje na to da se politikama usmjerenima na promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti te učinkovitijom zdravstvenom skrbi mogu spasiti ljudski životi i uštedjeti milijarde eura u Europskoj uniji.

Prema danas objavljenom zajedničkom izvješću Europske komisije i OECD-a o zdravlju u Europi, „Health at a Glance:Europe 2016”, očekivani životni vijek u većini država EU-a prelazi 80 godina. Međutim, takav rekordno visok očekivani životni vijek ne znači uvijek i zdrave godine života. Oko 50 milijuna stanovnika EU-a boluje od kroničnih bolesti od kojih svake godine umre više od pola milijuna ljudi radne dobi, što gospodarstva EU-a godišnje košta oko 115 milijardi EUR. Drugi ključni pokazatelji prikazani su na sljedećoj infografici.

Vytenis Andriukaitis, europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, kazao je: Izvješće o zdravlju u Europi državama članicama pruža korisne informacije za osmišljavanje djelovanja u području zdravlja u svim područjima politike. Iz izvješća je vidljivo da u EU-u svake godine velik broj ljudi umire od bolesti koje bi se mogle spriječiti, a povezane su s čimbenicima rizika kao što su pušenje ili pretilost. Naglašava se i potreba da se nastave napori na osiguravanju veće dostupnosti zdravstvene skrbi. Ovo je izvješće najvažniji rezultat partnerstva uspostavljenog između Komisije i OECD-a s ciljem da se prikupi znanje o zdravlju i zdravstvenim sustavima u državama članicama te napravi usporedba na razini Unije. Njime je završena prva faza ciklusa o stanju zdravlja u EU-u.

Angel Gurría, glavni tajnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), dodao je: Podizanjem standarda skrbi na najvišu razinu u svim državama EU-a moglo bi se spasiti još više života. Moraju se uložiti veći napori kako bi se smanjile nejednakosti u dostupnosti i kvaliteti skrbi te je nužno da europski zdravstveni sustavi budu učinkovitiji u usmjeravanju resursa u područja u kojima će njihov učinak na zdravlje biti najveći, što uključuje prevenciju.

Najvažniji zaključci izvješća o zdravlju

Zdravstveni sustavi moraju postati učinkovitiji: svake godine 550 000 ljudi radne dobi umire od bolesti koje bi se mogle spriječiti. Pretilost među odraslima porasla je na 16 % (u odnosu na 11 % u 2000.), a svaki peti stanovnik još uvijek puši. Mogli bi se spasiti mnogi životi, u prvom redu tako da se više resursa usmjeri na strategije za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti radi suzbijanja spomenutih i drugih čimbenika rizika, te tako da se poboljša kvaliteta akutne i kronične skrbi.

Zdravstveni sustavi moraju postati dostupniji: 27 % pacijenata traži pomoć u hitnoj službi zbog nedostupnosti primarne skrbi; u prosjeku 15 % zdravstvenih troškova plaćaju izravno pacijenti, s vidljivim znatnim razlikama među državama članicama, a siromašni Europljani se u prosjeku deset puta češće nego dobrostojeći Europljani suočavaju s problemom neodgovarajuće zdravstvene skrbi zbog financijskih razloga. Države članice moraju usmjeriti svoje politike na smanjenje financijskih prepreka za pristup zdravstvenoj skrbi, jačanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite te skraćivanje dugačkih lista čekanja.

Zdravstveni sustavi moraju biti prilagodljiviji: udio stanovništva starijeg od 65 u EU-u povećao se s manje od 10 % u 1960. na gotovo 20 % u 2015. te se predviđa da će do 2060. porasti na gotovo 30 %. Zbog starenja stanovništva, porasta učestalosti kroničnih bolesti i proračunskih ograničenja potrebno je promijeniti način na koji se pruža zdravstvena skrb, među ostalim uspostavom sustava e-zdravlja, smanjenjem duljine bolničkog boravka putem bolje organizacije usluga u primarnoj i socijalnoj skrbi te razboritijim trošenjem na farmaceutske proizvode, među ostalim potpunim iskorištavanjem mogućnosti uporabe generičkih zamjena.

Ciklus o stanju zdravlja u EU-a

Ciklusom o stanju zdravlja u EU-u nastoji se pomoći državama članicama u rješavanju navedenih problema podupiranjem njihovih napora na poboljšanju znanja i donošenju činjenično utemeljenih politika. Ciklus obuhvaća nekoliko analitičkih dokumenata izrađenih u suradnji s OECD-om i Europskim opservatorijem za zdravstvene sustave i politike.

Danas objavljeno izvješće prvi je dokument iz tog ciklusa. Sljedeći je korak do studenoga 2017. izraditi profil zdravlja za svih 28 država članica EU-a u kojem će se istaknuti posebnosti i problemi svake države.

Profili 28 država bit će popraćeni analitičkim dokumentom Komisije u kojem će se nalazi staviti u širi kontekst programa EU-a te naglasiti situacija svake države članice. Ciklus će biti zaključen neobveznom razmjenom koju mogu predložiti države članice.

Sažeti prikaz ciklusa o stanju zdravlja u EU-u dostupan je ovdje.

Dodatne informacije

http://ec.europa.eu/health/state/summary/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/state/glance/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3894_en.htm

http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm

Pratite nas na Twitteru: @EU_Health

IP/16/3749

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar