Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Consolidarea economiei și răspunsul la criza refugiaților - cele două axe ale bugetului UE pentru anul viitor

Bruxelles, 17 noiembrie 2016

La data de 17 noiembrie, instituțiile UE au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2017.

Urmând propunerea Comisiei de la începutul acestui an, UE va cheltui în 2017 mai mulți bani pentru a face Europa mai competitivă și mai sigură. De asemenea, se vor aloca mai mulți bani pentru primirea și integrarea refugiaților și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației în țările de origine și de tranzit.

Kristalina Georgieva, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil de buget și resurse umane, a declarat: „Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a obține resursele financiare necesare pentru constituirea unui buget care să servească cel mai bine interesele cetățenilor noștri. Bugetul UE pentru 2017 ne va oferi, prin urmare, protecție împotriva șocurilor, va stimula economia și ne va ajuta să găsim soluții la probleme precum criza refugiaților. Ca și până acum, alcătuim bugetul concentrându-ne pe rezultate, asigurându-ne că fiecare euro din bugetul UE este cheltuit cu folos.”

Bugetul UE pentru 2017 este de 157,9 miliarde EUR în credite de angajament și de 134,5 miliarde EUR în credite de plată. Câteva elemente importante privind bugetul:

  • Aproape jumătate din fonduri - 74,9 miliarde EUR în angajamente - sunt destinate stimulării creșterii economice, a locurilor de muncă și a competitivității. De exemplu, am alocat 21,3 miliarde EUR unor programe precum Orizont 2020, Erasmus+, COSME și Mecanismul pentru interconectarea Europei și 2,7 miliarde EUR Fondului european pentru investiții strategice, prin intermediul căruia se va realiza Planul de investiții pentru Europa. Alte 53,59 miliarde EUR vor fi folosite pentru promovarea convergenței între statele membre și între regiuni prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene.
  • Sprijinul pentru fermierii europeni se ridică la 42,6 miliarde EUR.
  • Aproape 6 miliarde EUR sunt dedicate consolidării protecției frontierelor noastre externe și abordării crizei migrației și a refugiaților. Jumătate din această sumă este destinată acțiunilor din interiorul UE, iar cealaltă jumătate - acțiunilor din afara UE de combatere a cauzelor profunde ale migrației. Ca parte a acestui proces, se vor aloca în total 200 de milioane EUR noului instrument prin care se acordă asistență umanitară pe teritoriul UE.

 

Bugetul UE pentru 2017 (în milioane EUR): 

CREDITE PE RUBRICI

Bugetul 2017 (modificări nominale în % față de 2016)

Angajamente

Plăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii:

74 899 (+7,2 %)

56 522 (-4,7 %)

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

21 312 (+12,1 %)

19 321 (+11 %)

Coeziune economică, socială și teritorială

53 587 (+5,4 %)


37 201 (-11,2 %)

2. Creștere economică durabilă: resurse naturale

58 584 (-6,2 %)


54 914 (-0,1 %)

Cheltuieli de piață și ajutoare directe

42 613 (+0,9 %)

42 563 (+0,8 %)

3. Securitate și cetățenie

4 284 (-0,2 %)

3 787 (+25,3 %)

4. Europa în lume

10 162 (+10,9 %)

9 483 (-6,6 %)

5. Administrație

9 395 (+5,0 %)

9 394 (+5,0 %)

Alte instrumente speciale*

534 (-4,0 %)

390 (+55,7 %)

Total credite

157 858 (+1,7 %)

134 490 (-1,6 %)

 

 

Context

În fiecare an, Comisia Europeană prezintă un proiect de buget al UE. Anul acesta, Comisia a prezentat propunerea inițială la 30 iunie 2016.

Ca în fiecare an, PE și Consiliul și-au exprimat poziția oficială pe baza propunerii Comisiei: Consiliul - la 12 septembrie 2016, iar PE - la 26 octombrie 2016.

În cazul în care există diferențe între pozițiile adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, acestea se angajează într-un proces de negociere, cunoscut sub numele de „procedura de conciliere”. În acest an, procedura de conciliere de 21 de zile s-a derulat în perioada 28 octombrie - 17 noiembrie.

Negocierile sunt conduse de un comitet de conciliere special convocat în acest scop, în cadrul căruia Parlamentul European și Consiliul trimit fiecare câte 28 de reprezentanți. Comisia Europeană, prin vicepreședintele responsabil de buget și prin experții din Direcția Generală Buget, are un rol de mediator imparțial.

Următoarele etape

Pentru a pecetlui compromisul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor bugetare, cele două instituții - Parlamentul European și Consiliul - trebuie să aprobe în mod formal textul.

Informații suplimentare

Proiectul de buget al UE pentru 2017: Comisia propune un buget axat pe priorități – creștere economică, locuri de muncă și un răspuns ferm la criza refugiaților

Proiectul de buget al UE pe 2017 - Întrebări și răspunsuri

IP/16/3743

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar