Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós bankreform: erős bankok a növekedés és a bizalom helyreállítására

Brüsszel, 2016. november 23.

A Bizottság a mai napon átfogó reformcsomagot terjeszt elő az uniós bankok ellenálló képességének további erősítésére.

A javaslat a hatályos uniós banki szabályozásra épül. Célja a válságot követő szabályozási menetrend kiegészítése a még megoldatlan pénzügyi stabilitási kihívások orvoslására irányuló intézkedésekkel, biztosítva, hogy a bankok továbbra is képesek legyenek a reálgazdaság támogatására.

A bankok központi szerepet játszanak a gazdaság finanszírozásában, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdításában. Kulcsfontosságú finanszírozási forrást jelentenek a háztartások és a vállalkozások számára. A pénzügyi válság után az EU a pénzügyi stabilitás és a piaci bizalom helyreállítása érdekében nagyszabású pénzügyi szabályozási reformokhoz látott. A mai javaslatok célja e reformmenetrend egyes, a bankok sokktűrő képességének megerősítéséhez elengedhetetlen, még hátralevő lépéseinek megtétele. A javaslatok emellett tovább finomítják az új szabályozási keret egyes aspektusait azokon a területeken, ahol a szabályozást növekedésbarátabbá, a bankok összetettségével, méretével és üzleti profiljával arányosabbá kell tenni. A javaslatcsomag a kkv-kat és az infrastrukturális beruházásokat támogató intézkedéseket is magában foglal.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos így nyilatkozott: „Európának a gazdaság finanszírozása érdekében erős és sokoldalú bankszektorra van szüksége. A banki hitelezés az, ami lehetővé teszi a vállalatok beruházásait, versenyképességük megőrzését és nagyobb piacokra való továbblépésüket, valamint a háztartások előrelátó tervezését. Ma olyan új kockázatcsökkentési javaslatokat terjesztettünk elő, amelyeket az elfogadott globális szabványokra építve, az európai bankszektor sajátosságainak figyelembevételével dolgoztunk ki.”

A ma előterjesztett intézkedések „A bankunió megvalósítása felé” című közlemény (2015. november) értelmében a bankszektor kockázatainak csökkentésére irányuló bizottsági munka részét is képezik. A javaslatok továbbá összhangban állnak az ECOFIN Tanács júniusi következtetéseivel, amelyekben a Tanács felszólította a Bizottságot javaslatainak legkésőbb 2016 végéig történő előterjesztésére.

A javaslatok az alábbi jogszabályokat módosítják:

A ma bejelentett intézkedések nemzetközi normákat hajtanak végre az uniós jogban, az európai sajátosságok figyelembevétele mellett és a reálgazdaság finanszírozására gyakorolt indokolatlan hatások elkerülésével. Az intézkedések kidolgozása során a Bizottság figyelembe vette a konzultációs felhívás eredményeit is.

A javaslatokról bővebben

A javaslatok főbb elemei a következők:

1. Az uniós intézmények ellenálló képességének növelésére és a pénzügyi stabilitás fokozására irányuló intézkedések.

A javaslatok beépítik az uniós jogba a nemrégiben a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság és a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) keretében elfogadott szabályozási keretrendszer fennmaradó elemeit. Ezek a következők:

 • kockázatérzékenyebb tőkekövetelmények, különösen a piaci kockázat, a partner-hitelkockázat és a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek területén,

 • a bankokat érintő tényleges kockázatokat pontosabban tükröző végrehajtási módszerek,

 • a tőkeáttétel intézmények általi túlzott alkalmazását megelőző kötelező tőkeáttételi mutató,

 • a túlzott mértékű rövid távú nagykereskedelmi finanszírozást és a hosszú távú finanszírozási kockázatot csökkentő kötelező nettó stabil finanszírozási ráta (NSFR),

 • a globálisan rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények (G-SII-k) számára minimális mennyiségű tőke és a szanálás során veszteséget viselő egyéb eszközök birtoklásának előírása. Ez az ún. „teljes veszteségelnyelő képesség” követelménye a valamennyi bankra alkalmazandó, a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó jelenlegi minimumkövetelmény-rendszerbe épül bele, és megerősíti a fizetésképtelenné vált G-SII-k uniós szanálásának lehetőségét, miközben védi a pénzügyi stabilitást és minimálisra csökkenti az adófizetőkre háruló kockázatot. Az előterjesztett jogszabály felállítja a fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok harmonizált nemzeti fizetésképtelenségi rangsorát, az ilyen veszteségelnyelő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bankok általi kibocsátásának megkönnyítése érdekében.

2. Az uniós gazdaságot támogató banki hitelezési kapacitás javítására irányuló intézkedések.

A javaslatban különösen a következő intézkedések szerepelnek:

 • a kkv-hitelezésre és az infrastrukturális projektek finanszírozására irányuló banki kapacitások bővítése,

 • a nem összetett, kis bankok számára egyes javadalmazási (halasztásra és instrumentumokkal, például részvényekkel történő javadalmazásra vonatkozó) szabályokhoz kapcsolódó, aránytalannak tűnő adminisztratív terhek csökkentése,

 • a tőkekövetelményekről szóló rendelet és a tőkekövetelményekről szóló irányelv szabályainak arányosabbá és kevésbé megterhelővé tétele a kisebb és kevésbé összetett intézmények számára, amelyek esetében a prudenciális megfontolások a jelek szerint nem indokolják a jelenlegi közzétételi, beszámolási és összetett, kereskedési könyvvel kapcsolatos követelmények némelyikét. A véleményezési felhívás és a Bizottság által elvégzett vizsgálat is rámutatott arra, hogy a jelenlegi keret ezen intézmények sajátos helyzetére való figyelemmel arányosabb módon is alkalmazható lehetne.

3. A tőkepiaci unió létrehozását támogató mélyebb és likvidebb uniós tőkepiacok elérésében játszott banki szerepkör megkönnyítésére irányuló intézkedések.

A javaslatban a javasolt intézkedések következő kiigazításai szerepelnek:

 • a többek között árjegyzési tevékenységekhez kapcsolódó kereskedési könyvi pozíciókra vonatkozó aránytalan tőkekövetelmények elkerülése,

 • egyes eszközök (fedezett kötvények, magas minőségű értékpapírosított eszközök, állampapírok, fedezeti célú derivatívák) kibocsátási/tartási költségeinek csökkentése,

 • az ügyfelek közvetítőiként eljáró intézményeket a központi szerződő felek által elszámolt ügyletektől visszatartó potenciális tényezők elkerülése.

Következő lépésként ezek a jogalkotási javaslatok megfontolás és elfogadás céljából az Európai Parlament és a Tanács elé kerülnek.

Háttér-információk

2015. november 24-i közleményében[1] az Európai Bizottság nemzetközi megállapodások alapján jogalkotási javaslatok előterjesztését vállalta a hatályos prudenciális keretrendszer meghatározott hiányosságainak orvoslása érdekében. Ez a kötelezettségvállalás a bankunió további kiteljesítését célzó kockázatcsökkentési intézkedéscsomag részét képezte.

További információk

Lásd a Kérdések és válaszok oldalon

A tőkekövetelményekről szóló rendelet és a tőkekövetelményekről szóló irányelv

A bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv

Egységes Szanálási Mechanizmus

 

[1] „A bankunió megvalósítása felé” című közlemény, 2015.11.24., COM(2015) 587 final.

IP/16/3731

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Documents


CRR_factsheet.pdf