Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Promowanie pluralizmu mediów i demokracji: Komisja organizuje drugie doroczne kolokwium dotyczące praw podstawowych

Bruksela, 17 listopada 2016 r.

W dniach 17 i 18 listopada Komisja Europejska organizuje drugie doroczne kolokwium dotyczące praw podstawowych. Uczestnicy będą dyskutować na temat „Pluralizmu mediów i demokracji”.

Badanie Eurobarometru opublikowane w dniu 17 listopada wskazuje, że obywatele europejscy niepokoją się o niezależność mediów, ich zaufanie do mediów jest niskie oraz są zaniepokojeni wpływem mowy nienawiści w internecie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz Günther Oettinger i komisarz Věra Jourová poprowadzą dyskusje z przedstawicielami wysokiego szczebla z sektora mediów, państw członkowskich, instytucji europejskich, organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego na temat sposobów zagwarantowania i wspierania wolności i pluralizmu mediów w UE.

W związku ze zbliżającym się kolokwium pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Wolne i pluralistyczne media są podporą naszych demokratycznych społeczeństw. Bez wysokiej jakości środków przekazu debaty publiczne nie mogą się rozwijać. Dlatego musimy zadbać o to, by dziennikarze mogli swobodnie wykonywać swoją pracę. Obywatele europejscy muszą wierzyć w niezależność prasy, jeśli nasze demokracje mają właściwe funkcjonować.

Günther Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodał: Wysokiej jakości dziennikarstwo opierające się na faktach stanowi kluczowy element naszych demokracji. Potrzebujemy właściwego otoczenia, by media mogły funkcjonować sprawnie. Zaproponowaliśmy ostatnio wzmocnienie niezależności organów regulacji mediów w ramach nowych przepisów audiowizualnych UE. Liczę, że Parlament Europejski i państwa członkowskie poprą tę propozycję.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, podkreśliła: Często występujące zjawisko mowy nienawiści w internecie, które odnotowano w badaniu Eurobarometru, uwydatnia kwestię nadużyć i gróźb pod adresem dziennikarzy i nowych podmiotów działających w obszarze mediów. Problemem tym należy się pilnie zająć. Obywatele muszą czuć się bezpieczni, wypowiadając się w internecie, a dziennikarze muszą mieć możliwość kontynuowania pracy bez zakłóceń. Komisja zbada kwestię ochrony dziennikarskich źródeł i zasad informowania o nieprawidłowościach w UE.

Publiczne i dziennikarskie obawy dotyczące niezależności prasy

Przed kolejnym kolokwium Komisja skonsultowała się ze społeczeństwem i przeprowadziła badanie Eurobarometru na temat pluralizmu mediów i demokracji. Wyniki są dostępne w internecie i będą przyczynkiem do dyskusji. Dane Eurobarometru zwracają uwagę na następujące kwestie:

  • większość respondentów (57 %) nie wierzy, by ich krajowe media były wolne od nacisków politycznych lub komercyjnych;
  • tylko nieco ponad połowa respondentów (53 %) uważa, że ich krajowe media przedstawiają wiarygodne informacje;
  • 75 % respondentów, którzy angażują się w dyskusje w mediach społecznościowych, było świadkiem lub doznało nadużyć w internecie, mowy nienawiści lub gróźb; a prawie połowa z nich (48 %) twierdzi, że w konsekwencji zostali zniechęcani do udziału w debatach;
  • tylko 37 % respondentów postrzega krajowe organy kontroli mediów audiowizualnych jako wolne i niezależne od nacisków;
  • poziom zaufania do mediów jest najniższy wśród osób najbiedniejszych i najmniej wykształconych.

Kolokwium będzie poświęcone kilku zagadnieniom:

  • ochrona i propagowanie wolności mediów i niezależności od nacisków politycznych lub finansowych;
  • wzmocnienie pozycji dziennikarzy i ich ochrony przed zagrożeniami, przemocą i mową nienawiści;
  • znaczenie umiejętności korzystania z mediów i etyki mediów w kontekście debaty politycznej i uczestnictwa;
  • szanse i wyzwania związane z nowym środowiskiem medialnym, platformami internetowymi i mediami społecznościowymi.

Kolokwium będzie można śledzić na żywo w internecie. Wnioski i proponowane działania wynikające z dyskusji zostaną następnie sfinalizowane i opublikowane na stronie internetowej Komisji dotyczącej praw podstawowych.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji dotyczących badania Eurobarometru na temat pluralizmu mediów z 2016 r.

Badanie Eurobarometru dotyczące pluralizmu mediów i demokracji z 2016 r.

Program kolokwium

„Pluralizm mediów i demokracja” - konsultacje społeczne - sprawozdanie podsumowujące

Nowe unijne przepisy audiowizualne zaproponowane przez Komisję w maju 2016 r.

Monitor pluralizmu mediów

Projekty wspierane przez UE w obszarze wolności mediów

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych pt. „Przemoc, groźby i naciski pod adresem dziennikarzy i innych osób związanych z mediami w Unii Europejskiej”

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych pt. „Podżeganie w treściach medialnych i dyskursie politycznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej”

 

 

IP/16/3690

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar