Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska agenda za varnost: drugo poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in trajnostne varnostne unije

Bruselj, 16. novembra 2016

Evropska komisija je danes predstavila drugo v vrsti mesečnih poročil o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in trajnostne varnostne unije.

V skladu s pozivi iz časovnega načrta iz Bratislave in sklepi oktobrskega zasedanja Evropskega sveta so med pomembni dosežki, doseženimi v zadnjem mesecu, ustanovitev evropske mejne in obalne straže 6. oktobra, poglobljene razprave o ukrepih mreže za ozaveščanje o radikalizaciji, zlasti v zvezi z mladimi, ki so izpostavljeni radikalizaciji, in današnji predlog sistema EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), ki ga je septembra napovedal predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016.

Komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: „Evropa je pred nekaj dnevi obeležila prvo obletnico grozovitih napadov v Parizu, v katerih je bilo uporabljeno reaktivno vojaško napadalno orožje z uničujočimi posledicami. Skrajni čas je, da se zaključi zakonodajno delo o reviziji direktive o strelnem orožju in se vojaško avtomatično orožje tipa kalašnikov odstrani iz širšega obtoka. Poročilo tudi poziva sozakonodajalca, da pred koncem leta zaključita druga dva svežnja: novo direktivo o boju proti terorizmu in revizijo zakonika o schengenskih mejah. Ta pravila lahko skupaj v praksi omogočijo otipljive rezultate, tudi pri soočanju z grožnjo, ki jo pomenijo tuji teroristični bojevniki povratniki, pristojnim organom pa bodo pomagala zaščititi državljane po vsej Evropi.“

Glede prihodnosti to poročilo zlasti poudarja, da morata Evropski parlament in Svet nujno izpolniti svoje zaveze iz nedavnega časovnega načrta iz Bratislave in z oktobrskega Evropskega sveta ter doseči dogovor o predlogih Komisije o reviziji direktive o strelnem orožju, direktivi o boju proti terorizmu ter vzpostavitvi sistematičnih kontrol vseh oseb, ki prečkajo zunanje meje EU.

Glavne poudarjene točke so:

Okrepitev boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu

  • Pravni okvir: Evropski parlament in Svet bi morala do konca novembra sprejeti dogovor o predlogu direktive o boju proti terorizmu. Sozakonodajalca bi se morala do konca leta 2016 dogovoriti tudi o revidirani direktivi o strelnem orožju. Komisija bo decembra predstavila končni sveženj predlogov v okviru akcijskega načrta o financiranju terorizma, vključno s predlogi o inkriminaciji pranja denarja.
  • Preprečevanje radikalizacije in boj proti njej: Na konferenci na visoki ravni mreže za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN) je bila ustanovljena nova platforma „RAN Young“ (RAN za mlade), ki spodbuja mlade k sodelovanju pri preprečevanju radikalizacije mladih, tj. glavne ciljne skupine za novačenje teroristov. Namen drugega srečanja na visoki ravni internetnega foruma EU 8. decembra 2016 bo nadaljevanje tega dela za preprečevanje spletne radikalizacije in boja proti teroristični propagandi na internetu. Vzpostavljena bosta nova skupna platforma za prijave in program za krepitev vloge civilne družbe.

Krepitev obrambe in odpornosti

  • Krepitev informacijskih sistemov in zapiranje informacijskih vrzeli: Komisija je danes predlagala vzpostavitev sistema EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), da bi okrepili varnostno preverjanje potnikov, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti. V sistemu EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) se bodo zbirale informacije o vseh, ki potujejo v Evropsko unijo brez vizuma, da bi omogočili vnaprejšnje varnostno preverjanje in preprečili nezakonito migracijo. Komisija poziva sozakonodajalca, da se nujno lotita njenega predloga za vzpostavitev sistema EU za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), kakor je bilo pozvano v časovnem načrtu iz Bratislave.
  • Izboljšanje izmenjave informacij: Komisija si aktivno prizadeva za izvajanje direktive EU o evidenci podatkov o potnikih(PNR), da zagotovi njeno popolno izvajanje do maja 2018 v vseh državah članicah EU.
  • Povečanje varnosti na zunanji meji: Po ustanovitvi evropske mejne in obalne straže oktobra, je zdaj bistveno, da države članice izpolnijo svoje zaveze za napotitev osebja in opreme, da se doseže polna zmogljivost za hitro ukrepanje še pred koncem leta. Evropski svet je oktobra pozval tudi k hitremu sprejetju predloga Komisije za okrepitev sistematičnih kontrol vseh potnikov, ki prečkajo zunanje meje EU, kar je ključni instrument za odkrivanje tujih bojevnikov povratnikov. Poleg tega bo Komisija decembra predstavila prvi sveženj predlogov za izboljšanje funkcionalnosti schengenskega informacijskega sistema (SIS). Komisija bo pred koncem leta predstavila tudi akcijski načrt za izboljšanje zaščitnih elementov v potnih listinah.
  • Komisija si prizadeva tudi za vzpostavitev enotnega vmesnika za iskanje, namenjenega organom kazenskega pregona, mejni policiji in organom, pristojnim za priseljevanje, držav članic. Poleg tega bo skupina strokovnjakov na visoki ravni za informacijske sisteme in interoperabilnost do konca leta predstavila vmesno poročilo.

Ozadje

Varnost je ponavljajoča se tema že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do nedavnega govora o stanju v Uniji septembra 2016.

Evropska komisija je 28. aprila 2015 sprejela evropsko agendo za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje v Evropski uniji v obdobju 2015–2020.

Od takrat je bil dosežen znaten napredek pri izvajanju agende. Komisija je novembra 2015 predlagala revizijo direktive o strelnem orožju, ki ji je decembra 2015 sledil akcijski načrt o strelnem orožju in eksplozivih. V zvezi s terorizmom je Komisija decembra 2015 sprejela novo direktivo o boju proti terorizmu, februarja 2016 pa poseben akcijski načrt o financiranju terorizma. Komisija je aprila predlagala vzpostavitev sistema vstopa/izstopa in predstavila sporočilo, ki bo utrlo pot za učinkovito in pravo varnostno unijo. Poleg tega je bil septembra sprejet evropski sistem certificiranja za varnostno opremo na letališčih.

Komisija je nedavno predstavila sporočilo z dne 14. septembra 2016 „Krepitev varnosti v svetu mobilnosti“, v katerem je bila potrjena potreba po vzpostavitvi pravega ravnotežja med zagotavljanjem mobilnosti in krepitvijo varnosti, ob hkratnem poenostavljanju zakonitega vstopa na schengensko območje brez vizumske obveznosti. Poleg tega je 6. oktobra, tj. samo 9 mesecev po predlogu Komisije decembra lani, evropska mejna in obalna straža postala operativna, kar kaže na jasno zavezo, da se okrepita upravljanje in varnost zunanjih meja EU.

Predsednik Juncker je avgusta 2016 ustanovil posebni resor s komisarjem za varnostno unijo. Iz tega je razvidno, da Komisija pripisuje velik pomen krepitvi svojega odziva na teroristične grožnje.

Prvo mesečno poročilo o napredku glede varnostne unije je bilo predstavljeno 12. oktobra in je zajelo obdobje od aprila do oktobra 2016, medtem ko današnje drugo poročilo predstavlja od tedaj dosežen napredek s predvidenimi načrti do decembra 2016.

Več informacij

Drugo poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Sporočilo za medije: Komisija predlaga uvedbo evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve

Sporočilo za medije: Varovanje zunanjih meja Evrope: začetek delovanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo

Sporočilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Sporočilo: Izvajanje evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji

Evropska agenda za varnost

Informativni pregled: varnostna unija

Vprašanja in odgovori: utiranje poti k pravi in učinkoviti varnostni uniji

Poslanica Siru Julianu Kingu, komisarju za varnostno unijo

IP/16/3681

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar