Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai biztonsági stratégia: a hatékony és fenntartható biztonsági unió megvalósításáról szóló második jelentés

Brüsszel, 2016. november 16.

Az Európai Bizottság a mai napon előterjesztette a hatékony és fenntartható biztonsági unió megvalósításáról szóló második havi jelentését.

A pozsonyi ütemtervben és az októberi Európai Tanácson megfogalmazott felhívásoknak megfelelően fontos előrelépések történtek az elmúlt hónap folyamán, ideértve az Európai Határ- és Parti Őrség október 6-i elindítását, az uniós radikalizálódástudatossági hálózat által – különösen a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalok vonatkozásában – tett fellépésekkel kapcsolatos elmélyült vitákat, valamint a Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében tett szeptemberi bejelentést követően a mai napon megszületett, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre (ETIAS) vonatkozó javaslatot.

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Európa néhány nappal ezelőtt emlékezett meg a rettenetes párizsi támadások egyéves évfordulójáról, amelyek során pusztító hatású reaktivált katonai támadó fegyvereket használtak. Eljött az ideje, hogy lezárjuk a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló jogalkotási munkát, és kivonjuk a Kalasnyikov típusú, katonai szintű automata fegyvereket a szélesebb körű kereskedelmi forgalomból. A jelentés felszólítja továbbá a társjogalkotókat, hogy az év végéig zárjanak le két másik csomagot: a terrorizmus elleni küzdelemről szóló új irányelvet és a Schengeni határ-ellenőrzési kódex felülvizsgálatát. E szabályok együttvéve tényleges gyakorlati változást hozhatnak, többek között a visszatérő külföldi terrorista harcosok jelentette fenyegetéssel szembeni fellépés tekintetében, valamint elősegítik, hogy a hatóságok egész Európában eredményesebben védelmezzék a polgárokat”.

A jelentés a jövőre nézve kiemeli, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak sürgősen eleget kell tennie a legutóbb a pozsonyi ütemtervben és az októberi Európai Tanácson tett kötelezettségvállalásainak, és megállapodásra kell jutnia a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatára, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre, valamint az Unió külső határait átlépő valamennyi személy rendszeres ellenőrzésének kialakítására vonatkozó bizottsági javaslatokról.

A kiemelt legfontosabb pontok a következők:

A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem erősítése

  • Jogi keret: Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak november végéig meg kell állapodnia a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre vonatkozó javaslatról. A társjogalkotóknak 2016 végéig a tűzfegyverekről szóló felülvizsgált irányelvről is meg kell állapodniuk. A Bizottság decemberben fogja előterjeszteni a terrorizmus finanszírozásáról szóló cselekvési terv keretébe illeszkedő utolsó javaslatcsomagot, amely felöleli a pénzmosás bűncselekménnyé nyilvánítására irányuló javaslatokat.
  • A radikalizálódás megelőzése és az ellene folytatott küzdelem: Az uniós radikalizálódástudatossági hálózat (RAN) magas szintű konferenciáján elindították az új „RAN Ifjúság” platformot, amelynek célja a fiatalok bátorítása a terrorista toborzók legfontosabb célcsoportját jelentő ifjúság radikalizálódási kockázatának megelőzésére irányuló munkában való részvételre. Az uniós internetes fórum 2016. december 8-i második magas szintű ülésén tovább fogják folytatni ezt a munkát az online radikalizálódás megelőzése és a terrorista propaganda internetes terjedésének megakadályozása céljából. A RAN új közös bejelentési platformot és a civil társadalom szerepvállalását támogató programot hoz majd létre.

Védelmünk és rezilienciánk megerősítése

  • Az információs rendszerek megerősítése és az információs hézagok kiküszöbölése: A Bizottság a mai napon javaslatot tett az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására a vízummentes utazók biztonsági ellenőrzéseinek megerősítése érdekében. Az ETIAS információkat fog gyűjteni minden, vízummentesen az Európai Unióba utazó személyről, hogy lehetővé váljanak az előzetes, irreguláris migrációra vonatkozó és biztonsági ellenőrzések. A Bizottság felszólítja a társjogalkotókat, hogy – a pozsonyi ütemtervben szereplő felhívásnak megfelelően – sürgősséggel kezdjék meg az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására vonatkozó javaslatára irányuló munkát.
  • Az információcsere javítása: A Bizottság aktívan törekszik az uniós utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelv végrehajtására annak érdekében, hogy a 2018. májusi határidőre minden uniós tagállam elérje annak teljes körű végrehajtását.
  • A külső határok biztonságának fokozása: Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség októberi elindítását követően most kiemelten fontos, hogy a tagállamok eleget tegyenek kötelezettségvállalásuknak, miszerint év végéig rendelkezésre bocsátják a gyorsreagálás teljes kapacitásának eléréséhez szükséges személyzetet és a felszerelést. Az októberi Európai Tanács emellett sürgette az Unió külső határait átlépő valamennyi utazóra vonatkozó rendszeres ellenőrzések megvalósítására irányuló bizottsági javaslat gyors elfogadását – amely alapvető eszköz a visszatérő külföldi harcosok felderítése tekintetében. Ezenfelül a Bizottság decemberben előterjeszti a Schengeni Információs Rendszer funkcióinak fejlesztésére irányuló első javaslatcsomagot. A Bizottság emellett az év végéig előterjeszti majd az úti okmányok biztonsági jellemzőinek javítására vonatkozó cselekvési tervet.
  • A Bizottság azon is dolgozik, hogy a tagállami bűnüldöző, határőrizeti és bevándorlási hatóságok számára egységes keresőfelületet hozzon létre. Továbbá az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport az év végéig időközi jelentést terjeszt elő.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta folyamatosan napirenden van: Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2016. szeptemberi beszédig.

Az Európai Bizottság 2015. április 28-án elfogadta az európai biztonsági stratégiát, amely meghatározza a fő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Unió a 2015–2020 közötti időszakban hatékony választ adhasson az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetésekre.

A stratégia elfogadása óta jelentős előrelépés történt annak végrehajtása terén. A Bizottság 2015 novemberében javaslatot tett a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatára, 2015 decemberében ezt követte a tűzfegyverekre és robbanóanyagokra vonatkozó cselekvési terv. A terrorizmus tekintetében a Bizottság 2015 decemberében elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemről szóló új irányelvet, 2016 februárjában pedig egy külön cselekvési tervet a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről. A Bizottság áprilisban javaslatot tett a határregisztrációs rendszer létrehozására, és előterjesztett egy, a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítéséről szóló közleményt. Ezenfelül szeptemberben elfogadásra került a repülőtéri átvizsgáló berendezésekre vonatkozó egységes uniós minősítési rendszer.

A Bizottság legutóbb előterjesztette a „Fokozott biztonság a mobilitás korában” című 2016. szeptember 14-i közleményét, amely megerősítette annak szükségességét, hogy helyes egyensúlyt teremtsenek a mobilitás biztosítása és a biztonság erősítése között, mindeközben pedig megkönnyítsék a schengeni térségbe vízumkötelezettség nélkül való legális belépést. Ezenfelül október 6-án – mindössze 9 hónappal a Bizottság decemberi javaslatát követően – megkezdte működését az Európai Határ- és Parti Őrség, ami jelzi az egyértelmű elkötelezettséget az uniós külső határok igazgatásának és biztonságának megerősítése iránt.

Juncker elnök 2016 augusztusában külön biztosi tárcát hozott létre a biztonsági unió kezelésére, ami jól mutatja, hogy a Bizottság milyen nagy jelentőséget tulajdonít a terrorista veszély elleni fellépés megerősítésének.

A biztonsági unióról szóló első havi eredményjelentést, amely a 2016. április és október közötti időszakra terjedt ki, október 12-én terjesztették elő, a mai második jelentés pedig az azóta elért eredményeket vizsgálja, és 2016 decemberéig tekint előre.

További információk

A hatékony és fenntartható biztonsági unió megvalósításáról szóló második eredményjelentés

Sajtóközlemény: A Bizottság javaslatot tesz az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre

Sajtóközlemény: Európa külső határainak biztosítása: működésbe lépett az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Közlemény a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról

Közlemény: Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében

Európai biztonsági stratégia

Tájékoztató: Biztonsági unió

Kérdések és válaszok: A valódi és hatékony biztonsági unió előkészítése

Sir Julian King biztonsági unióért felelős biztos megbízólevele

IP/16/3681

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar