Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski program sigurnosti: drugo izvješće o napretku prema učinkovitoj i održivoj sigurnosnoj uniji

Bruxelles, 16. studenoga 2016.

Europska komisija danas je predstavila drugo u nizu mjesečnih izvješća o postignutom napretku prema učinkovitoj i održivoj sigurnosnoj uniji.

U skladu s pozivima upućenima u okviru Plana iz Bratislave i zaključcima Europskog vijeća iz listopada, napredak postignut tijekom proteklog mjeseca ogleda se u sljedećim važnim koracima: Europska granična i obalna straža pokrenuta je 6. listopada, detaljno se raspravljalo o aktivnostima Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji, posebno u pogledu mladih kojima prijeti radikalizacija, a danas je podnesen prijedlog za uspostavu Sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), prema najavi predsjednika Junckera iz njegova govora o stanju Unije iz rujna 2016.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Europa je nedavno obilježila godišnjicu stravičnih napada u Parizu, tijekom kojih je vojno jurišno oružje ponovno aktivirano i iskorišteno kako bi se postigao razoran učinak. Krajnje je vrijeme da se dovrše zakonodavne aktivnosti u vezi s revizijom Direktive o vatrenom oružju te da se automatsko oružje tipa kalašnjikov ukloni iz širokog optjecaja. U izvješću se suzakonodavce poziva da do kraja godine dovrše još dva paketa: novu direktivu o suzbijanju terorizma i reviziju Zakonika o schengenskim granicama. Ukupno gledajući time se može postići znatna razlika na terenu, uključujući slučajeve suočavanja s prijetnjom koju uzrokuju strani teroristički borci, a tijelima vlasti omogućit će se učinkovitija zaštita građana u cijeloj Europi.

U pogledu daljnjih aktivnosti u izvješću se posebno ističe kako je nužno da Europski parlament i Vijeće hitno ispune svoje obveze – najnovije se odnose na Plan iz Bratislave i sastanak Europskog vijeća iz listopada – te postignu sporazum u vezi s prijedlozima Komisije o reviziji Direktive o vatrenom oružju, Direktive o suzbijanju terorizma te uspostavi sustavnih provjera svih osoba koje prelaze vanjske granice EU-a.

Istaknute su sljedeće glavne točke:

jačanje borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala

  • Pravni okvir: Europski parlament i Vijeće trebali bi se do kraja studenoga usuglasiti o prijedlogu Direktive o suzbijanju terorizma. Suzakonodavci bi se do kraja 2016. trebali usuglasiti i u pogledu revizije Direktive o vatrenom oružju. Komisija će u prosincu predstaviti konačni paket prijedloga u okviru akcijskog plana za suzbijanje financiranja terorizma, uključujući prijedloge za kriminalizaciju pranja novca.
  • Sprječavanje i borba protiv radikalizacije: na konferenciji na visokoj razini Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji (RAN) pokrenuta je nova platforma „RAN Young” kako bi se mlade potaklo da se uključe u preventivni rad s mladima kojima prijeti radikalizacija i koji čine ključnu ciljnu skupinu kada je riječ o regrutiranju terorista. Na drugom sastanku na visokoj razini internetskog foruma EU-a 8. prosinca 2016. osigurat će se nastavak tih aktivnosti kako bi se spriječila radikalizacija putem interneta i suzbila teroristička propaganda na internetu. U okviru sastanka će se uspostaviti nova platforma za zajedničko prijavljivanje sadržaja i program za osnaživanje civilnog društva.

jačanje zajedničke obrane i otpornosti

  • Jačanje informacijskih sustava i unošenje informacija koje nedostaju: Komisija je danas predložila uspostavu Sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) kako bi se ojačale sigurnosne provjere putnika bez vize. U okviru tog sustava prikupljat će se informacije o svim osobama koje putuju u Europsku uniju bez viza kako bi se omogućile napredne provjere nezakonitih migranata i sigurnosne provjere. Komisija poziva suzakonodavce da hitno počnu raditi na prijedlogu uspostave Sustava EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), prema pozivu u okviru Plana iz Bratislave.
  • Poboljšanje razmjene informacija: Komisija aktivno potiče provedbu Direktive EU-a o evidenciji podataka o putnicima (PNR) kako bi se osiguralo pridržavanje roka za punu provedbu – svibanj 2018. – u svim državama članicama.
  • Poboljšanje sigurnosti na vanjskim granicama: Nakon pokretanja Europske granične i obalne straže u listopadu, ključno je da države članice ispune svoje obveze u pogledu slanja osoblja i opreme kako bi se do kraja godine dosegao puni kapacitet za brzo djelovanje. Na sastanku Europskog vijeća u listopadu pozvalo se na brzo donošenje prijedloga Komisije za provedbu sustavnih kontrola svih putnika koji prelaze vanjske granice EU-a, što je ključan instrument za otkrivanje povratka stranih boraca. Nadalje, Komisija će u prosincu predstaviti prvi skup prijedloga za poboljšanje funkcionalnosti Schengenskog informacijskog sustava (SIS). Komisija će prije kraja godine predstaviti i akcijski plan za poboljšanje sigurnosnih značajki putnih isprava.
  • Komisija radi i na uspostavi jedinstvenog sučelja za pretraživanje namijenjenog tijelima kaznenog progona u državama članicama, kao i graničnoj policiji te tijelima nadležnima za useljavanje. K tomu, stručna skupina na visokoj razini o informacijskim sustavima i interoperabilnosti predstavit će prijelazno izvješće do kraja godine.

Kontekst

Sigurnost je stalna tema od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije iz rujna 2016.

Europska komisija donijela je 28. travnja 2015. Europski program sigurnosti u kojem je utvrdila glavne mjere za osiguravanje djelotvornog odgovora EU-a na terorizam i prijetnje sigurnosti u Europskoj uniji u razdoblju od 2015. do 2020.

Od donošenja tog programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi. Komisija je u studenom 2015. predložila reviziju Direktive o vatrenom oružju, a potom i Akcijski plan o vatrenom oružju i eksplozivima. U prosincu 2015. Komisija je donijela novu Direktivu o suzbijanju terorizma, a u veljači 2016. specifični Akcijski plan o financiranju terorizma. Komisija je u travnju predložila uspostavu sustava ulaska/izlaska (EES) i predstavila Komunikaciju kojom se stvaraju uvjeti za učinkovitu i istinsku sigurnosnu uniju. Uz to, u rujnu je prihvaćen jedinstveni certifikacijski sustav EU-a za sigurnosnu opremu u zrakoplovstvu.

Komisija je nedavno predstavila Komunikaciju od 14. rujna 2016. pod naslovom Povećanje sigurnosti u svijetu mobilnosti, u kojoj je potvrđena potreba za uspostavom pravilne ravnoteže između mobilnosti i poboljšanja sigurnosti, a istovremeno za osiguravanjem zakonitog ulaska u schengenski prostor bez potrebe za vizom. K tomu, Europska granična i obalna straža započela je rad 6. listopada, samo 9 mjeseci nakon prijedloga Komisije iz prosinca, iz čega je vidljiva jasna predanost učvršćivanju sigurnosti vanjskih granica EU-a i upravljanja njima.

Predsjednik Juncker u kolovozu 2016. uspostavio je poseban portfelj povjerenika za sigurnosnu uniju, što pokazuje važnost koju Komisija pridaje unaprjeđenju odgovora na terorističke prijetnje.

Prvo mjesečno izvješće o sigurnosnoj uniji predstavljeno je 12. listopada, a njime je obuhvaćeno razdoblje od travnja do listopada 2016., dok se u drugom izvješću razmatra napredak ostvaren otada te buduće aktivnosti do prosinca 2016.

Dodatne informacije

Drugo izvješće o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

Priopćenje za tisak: Komisija predlaže Sustav EU-a za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju

Priopćenje za tisak: Zaštita europskih vanjskih granica – uspostavljanje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

Komunikacija o napretku prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji

Komunikacija: Provedba Europskog programa sigurnosti za suzbijanje terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije

Europski program sigurnosti

Informativni članak: Sigurnosna unija

Pitanja i odgovori: Stvaranje uvjeta za uspostavu istinske i učinkovite sigurnosne unije

Mandatno pismo Sir Julianu Kingu, povjereniku za sigurnosnu uniju

IP/16/3681

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar