Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια: δεύτερη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη δεύτερη μηνιαία της έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, έγιναν σημαντικά βήματα προόδου τον περασμένο μήνα, όπως η έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στις 6 Οκτωβρίου, διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με τις ενέργειες του δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, ιδίως όσον αφορά τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και η σημερινή πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS), μετά την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ο αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας επίτροπος Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε: «Πριν από λίγες ημέρες, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις δολοφονικές επιθέσεις στο Παρίσι, κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολεμικά όπλα με καταστροφικές συνέπειες. Είναι πλέον καιρός να ολοκληρωθούν οι νομοθετικές εργασίες για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα και να απαγορευτεί η ευρύτερη κυκλοφορία πολεμικών όπλων τύπου Kalachnikov. Στη σχετική έκθεση γίνεται επίσης έκκληση προς τους συννομοθέτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες σχετικά με δύο ακόμη νομοθετικές πράξεις πριν από το τέλος του έτους: τη νέα οδηγία κατά της τρομοκρατίας και την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Οι κανόνες αυτοί, στο σύνολό τους, μπορούν πραγματικά να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα αυτόν, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι ξένοι τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν, και θα βοηθήσουν τις αρχές να προστατεύουν πιο αποτελεσματικά τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Όσον αφορά το μέλλον, η έκθεση τονίζει ειδικότερα ότι είναι αναγκαίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του πρόσφατου οδικού χάρτη της Μπρατισλάβας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, και να συμφωνήσουν σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα, την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καθιέρωση συστηματικών ελέγχων των προσώπων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Υπογραμμίζονται κυρίως τα παρακάτω σημεία:

Ενίσχυση του αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

  • Νομικό πλαίσιο: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι συννομοθέτες θα πρέπει επίσης, μέχρι το τέλος του 2016, να συμφωνήσουν σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την τελική δέσμη προτάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένων προτάσεων σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Πρόληψη και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης: στο πλαίσιο της διάσκεψης υψηλού επιπέδου του δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN), εγκαινιάστηκε η νέα πλατφόρμα «RAN Young» με στόχο την ενθάρρυνση των νέων να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης νεαρών ατόμων που διατρέχουν σχετικό κίνδυνο και αποτελούν σημαντική ομάδα-στόχο όσων στρατολογούν τρομοκράτες. Η δεύτερη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, στις 8 Δεκεμβρίου 2016, θα δώσει νέα ώθηση στις εργασίες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας μέσω του διαδικτύου. Θα δημιουργηθεί μια νέα κοινή πλατφόρμα αναφορών και θα καταρτιστεί ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών.

Ενίσχυση της άμυνας και της ανθεκτικότητάς μας

  • Ενίσχυση των συστημάτων πληροφοριών και κάλυψη των κενών πληροφόρησης: η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS), το οποίο θα ενισχύσει τους ελέγχους ασφαλείας σε ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Το ETIAS θα συλλέγει πληροφορίες για όσους ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρέχει τη δυνατότητα για προληπτικούς ελέγχους ασφαλείας και ελέγχους για την παράτυπη μετανάστευση. Η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να αρχίσουν επειγόντως την εξέταση της πρότασής της για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) - σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας.
  • Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών: η Επιτροπή προωθεί ενεργά την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), ώστε αυτή να αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι τον Μάιο του 2018.
  • Ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα: μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τον Οκτώβριο, είναι πλέον ανάγκη τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη διάθεση του προσωπικού και του εξοπλισμού που χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθεί η πλήρης ικανότητα ταχείας αντίδρασης έως το τέλος του έτους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου ζήτησε επίσης την ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για την επιβολή συστηματικών ελέγχων όλων των ταξιδιωτών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ -ένα βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό των ξένων μαχητών που επιστρέφουν. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρώτη δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης, πριν από το τέλος του έτους, σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων.
  • Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη δημιουργία ενιαίας διεπαφής αναζήτησης για τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και για τις συνοριακές και τις μεταναστευτικές αρχές των κρατών μελών. Επιπλέον, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα (ΟΕΥΕ) θα παρουσιάσει ενδιάμεση έκθεση στο τέλος του έτους.

Ιστορικό

Η ασφάλεια αποτελεί πάγιο ζήτημα για την Επιτροπή Γιούνκερ από την έναρξη της θητείας της - από τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του προέδρου Γιούνκερ, τον Ιούλιο 2014, ως την πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια στις 28 Απριλίου 2015, στο οποίο παρουσιάζονται οι κύριες δράσεις για μια αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία και τις απειλές κατά της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2015-2020.

Από την έγκριση του θεματολογίου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του. Τον Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα και στη συνέχεια ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τα πυροβόλα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, τον Δεκέμβριο του 2015. Όσον αφορά την τρομοκρατία, στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015 εγκρίθηκε από την Επιτροπή μια νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2016. Τον Απρίλιο, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και παρουσίασε ανακοίνωση που ανοίγει τον δρόμο προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Τον Σεπτέμβριο εγκρίθηκε επίσης ενιαία πιστοποίηση της ΕΕ για τον εξοπλισμό ασφάλειας των αερομεταφορών.

Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα», η οποία επιβεβαίωσε την ανάγκη να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξασφάλιση της κινητικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας, με παράλληλη διευκόλυνση της νόμιμης εισόδου στον χώρο Σένγκεν χωρίς να χρειάζεται θεώρηση. Επίσης, στις 6 Οκτωβρίου άρχισε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, μόνο 9 μήνες μετά τη σχετική πρόταση της Επιτροπής τον Δεκέμβριο, αποδεικνύοντας τη σαφή αποφασιστικότητα για ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η δημιουργία από τον πρόεδρο Γιούνκερ ενός ειδικού χαρτοφυλακίου για την Ένωση Ασφάλειας, τον Αύγουστο του 2016, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίσπευση της αντίδρασης κατά της τρομοκρατικής απειλής.

Η πρώτη μηνιαία έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας υποβλήθηκε στις 12 Οκτωβρίου και κάλυψε την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2016, ενώ η δεύτερη έκθεση, που υποβάλλεται σήμερα, εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τότε και περιγράφει τις προοπτικές για μετά τον Δεκέμβριο του 2016.

Περισσότερες πληροφορίες

Δεύτερη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας

Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου

Δελτίο Τύπου: Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης - Έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας

Ανακοίνωση: Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια ώστε να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και να προετοιμαστεί μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια

Ενημερωτικό δελτίο: Ένωση Ασφάλειας

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Προετοιμασία της Ένωσης Ασφάλειας

Επιστολή ανάθεσης αποστολής προς τον Sir Τζούλιαν Κινγκ, επίτροπο αρμόδιο για την Ένωση Ασφάλειας

IP/16/3681

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar