Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport ajánlásokat terjeszt elő a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetére vonatkozóan

Brüsszel, 2016. november 14.

Az Európai Bizottság tekintetbe fogja venni a munkacsoport által megfogalmazott ajánlásokat, és mérlegelni fogja megfelelő szakpolitikai válaszintézkedések meghozatalát, összhangban azzal, hogy elkötelezetten támogatja a mezőgazdasági ágazat működését.

A munkacsoport Cees Veerman egyetemi tanár, volt holland mezőgazdasági miniszter elnöklete alatt állította össze az ajánlásokat tartalmazó jelentést, melyet a mai napon terjesztett elő Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős uniós biztosnak.

A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoportot tizenkét független szakértő alkotja. Létrejöttében meghatározó szerepet játszott, hogy az emberek növekvő aggodalommal figyelik az élelmiszerlánccal kapcsolatos globális fejleményeket, különösen a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetének alakulását. A munkacsoport tagjai ezért felkérést kaptak arra, hogy több fontos kérdést megvitassanak azt illetően, hogyan lehetne javítani a termelők élelmiszerláncon belüli helyzetén.

Phil Hogan biztos elfogadta a jelentést, mely tíz hónap munkájának eredményét foglalja össze. A biztos a következőket nyilatkozta a dokumentummal kapcsolatban: „Tekintettel az egyes ágazatokban a közelmúltban tapasztalt nehézségekre, arra a megállapításra jutottunk, hogy meg kell erősíteni a mezőgazdasági termelők élelmiszerláncban betöltött szerepét. A cél az, hogy termékeik után tisztességes jövedelemben részesüljenek. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a mezőgazdasági termelők pozíciója megerősödjön, és hogy erőteljesebben hangot tudjanak adni véleményüknek. A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport jelentése értékes hozzájárulás, mely segít eldönteni, hogyan érjük el ezt a célt. Azzal kell kezdenünk, hogy a megfelelő szakpolitikai válaszintézkedések meghozatala céljából áttekintjük a jelentést és az abban megfogalmazott ajánlásokat. A kérdés fontosságát a Bizottság már 2017. évi munkaprogramjában is elismerte, és a ma közzétett jelentés kulcsfontosságú szerepet fog játszani ennek a kötelezettségvállalásnak a teljesítésében.”

Tekintettel azokra az aggályokra, miszerint elsősorban a mezőgazdasági termelők viselik a terheit az áringadozásoknak és az alacsony értékesítési árak stagnálásának, a munkacsoport arra a következtetésre jut jelentésében, hogy az ellátási láncra vonatkozó szakpolitikai keretrendszert „tovább lehet és kell is javítani”. A jelentés más következtetéseket is megfogalmaz, többek között azt, hogy uniós szinten új szabályokat kell bevezetni egyes tisztességtelen kereskedelmi módszerek visszaszorítása érdekében, valamint hogy a tagállamokban hatékony mechanizmusokat kell életbe léptetni a szabályok érvényre juttatása céljából, pl. döntőbírók révén.

A dokumentum azt is szorgalmazza, hogy növelni kell a piaci átláthatóságot, el kell mélyíteni az együttműködést a mezőgazdasági termelők között, meg kell könnyíteni, hogy forrásokhoz jussanak, továbbá gondoskodni kell arról, hogy teret nyerjen a kockázatkezelési eszközök használata. A munkacsoport konkrétan a következő ajánlásokat fogalmazza meg jelentésében:

  • a piac átláthatóságának javításához kötelezővé kell tenni az árbejelentést, és biztosítani kell, hogy aktuálisabb, szabványosítottabb adatok álljanak rendelkezésre;
  • ami a tisztességtelen kereskedelmi módszereket illeti, noha az önkéntes kezdeményezések hasznosnak bizonyultak, nem sikerült a segítségükkel a szabályok hatékony és független érvényre juttatását elérni. Ezért keretszabályozást kell bevezetni uniós szinten, ezen túlmenően pedig támogatni kell, hogy a tagállamokban hatékony mechanizmusok lépjenek életbe a szabályok érvényre juttatása céljából, pl. döntőbírók révén. A munkacsoport kötelező írásbeli szerződésekre vonatkozó ajánlásokat is tartalmaz, amelyek a mezőgazdasági termelők számára is előnyösek;
  • a mezőgazdasági termelők együttműködésének elmélyítése tekintetében a kollektív szerveződésre vonatkozó szabályoknak és a versenyjogi szabályoknak egyértelműeknek és teljesíthetőeknek kell lenniük annak érdekében, hogy ténylegesen javítsák a mezőgazdasági termelők együttműködési lehetőségeit;
  • a mezőgazdasági termelők forráshoz jutásának megkönnyítése szempontjából lehetőségek rejlenek a pénzügyi eszközök használatának kibővítésében – ezzel kapcsolatban az Európai Beruházási Bankra (EBB) is szerep hárul, mely szintén részt vehet egy exporthitelgarancia-eszköz kifejlesztésében;
  • a kockázatkezelést illetően javítani kell a már rendelkezésünkre álló eszközök hatékonyságát. A határidős piacok további lehetőséget kínálnak e tekintetben a mezőgazdasági termelők számára, de további erőfeszítésekre van szükség a tudatosság növelése és a képzés terén.

2016 januárjában a mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport tagjai több olyan kérdést is áttekintettek, amelyek napirendre kerülnek majd a 2020 utáni időszakra szóló közös agrárpolitika (KAP) kialakításáról folytatott megbeszélések során, és kiemelték az éghajlatváltozás, a vízhiány és a fosszilis energiaforrások kimerülése jelentette kihívások jelentőségét. Jelentésében a munkacsoport felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a mezőgazdasági termelők javadalmazásban részesüljenek, amiért közjavakat és közszolgáltatásokat biztosítanak. A jelentés annak lehetőségét is felveti, hogy uniós szinten integrált kockázatkezelési szakpolitikai elemek bevezetésére kerüljön sor. Végezetül a dokumentum hangsúlyozza, mennyire fontos az előttünk álló kihívások kezelése szempontjából a kutatás és az innováció, valamint az, hogy a fiatalok körében vonzó karriert jelentsen a mezőgazdasági termelői munka.

További információk

IP/16/3658

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar