Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Guvernanța internațională a oceanelor: Contribuția UE la siguranța securitatea, curățenia și gestionarea sustenabilă a oceanelor

Bruxelles, 10 noiembrie 2016

Economia maritimă mondială este estimată la 1,3 miliarde EUR. Schimbările climatice, sărăcia și securitatea alimentară constituie unele dintre provocările mondiale care pot fi abordate eficient în condițiile unei mai bune protecții și ale gestionării sustenabile a oceanelor.

Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au adoptat astăzi o Comunicare comună, propunând acțiuni ce vizează siguranța, securitatea, curățenia și gestionarea sustenabilă a oceanelor. În calitatea sa de actor mondial puternic, Uniunea Europeană prezintă o agendă pentru o mai bună guvernanță a oceanelor, bazată pe un demers internațional transsectorial, bazat pe reguli.

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte al Comisiei Europene, a afirmat: „Prin Comunicarea comună de față, ne confirmăm angajamentul că ne vom afla în prima linie în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în beneficiul cetățenilor UE și al întregii lumi. Crimele, pirateria și jafurile armate constituie amenințări pentru oceanele noastre. Încercările de afirmare a pretențiilor teritoriale sau maritime afectează stabilitatea regională și economia mondială. Trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem pentru a contura guvernanța oceanelor și a o integra mai mult în acțiunea externă a Uniunii Europene. Totodată, acest demers este și un exemplu concret al modului în care este pusă în practică strategia globală a UE pentru afaceri externe și politica de securitate ”.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu locurile de muncă, creșterea, investițiile și competitivitatea a afirmat: „Oceanele oferă un potențial imens pentru stimularea creșterii, a locurilor de muncă și a inovării, ele fiind totodată în centrul unora dintre cele mai presante preocupări globale, cum ar fi schimbările climatice, deșeurile marine și creșterea demografică la nivel mondial. Această comunicare subliniază rolul puternic al UE´ de promotor al dezvoltării durabile, de actor global în cadrul guvernanței oceanelor și de utilizator al resurselor oceanelor.”

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Oceanele acoperă 70 % din suprafața planetei. Lumea a ajuns să conștientizeze faptul că trebuie să aibă mai multă grijă de oceane. Acest lucru se poate realiza doar printr-o cooperare internațională puternică. UE preia conducerea în crearea unui sistem mai puternic de guvernanță a oceanelor în întreaga lume. Anunțăm un program care vizează îmbunătățirea modului în care sunt gestionate oceanele, reducerea presiunii omului asupra oceanelor și realizarea de investiții în știință. Acest program va garanta utilizarea resurselor marine într-un mod sustenabil, pentru a avea ecosisteme marine sănătoase și o economie maritimă prosperă”.

Propunerea de astăzi prezintă 14 seturi de acțiuni în 3 domenii prioritare: 1) îmbunătățirea cadrului internațional de guvernanță a oceanelor; 2) reducerea presiunii omului asupra oceanelor și crearea condițiilor propice unei economii albastre; 3) consolidarea cercetării și a datelor privind oceanele la nivel internațional.

1. Îmbunătățirea cadrului internațional de guvernanță a oceanelor:

Normele actuale referitoare la oceane trebuie dezvoltate în continuare și puse în aplicare mai bine, de exemplu pentru a aborda zonele din afara jurisdicției naționale sau a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă convenite la nivel internațional, cum ar fi cel privind crearea, până în 2020, a 10 % din zonele marine protejate. UE va colabora cu partenerii internaționali pentru a asigura punerea în aplicare și va găzdui în octombrie 2017 conferința „Oceanele noastre” pentru valorifica aceste angajamente. Până în 2018, Comisia va prezenta, de asemenea, și orientări privind exploatarea resurselor naturale din zonele aflate sub jurisdicție națională.

Pe baza strategiei sale în materie de securitate maritimă, Uniunea Europeană va colabora cu țările partenere pentru a reduce riscurile și amenințările la adresa securității maritime, cum ar fi pirateria, traficul de persoane, arme și stupefiante, utilizând totodată la maximum capacitatea noii Agenții Europene pentru Paza de Frontieră și de Coastă, a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) și a Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA). În plus, UE este puternic implicată prin misiunile și operațiunile sale din cadrul politicii de securitate și apărare comune, desfășurate în Marea Mediterană și în Oceanul Indian. EUNAVFOR Atalanta este activă în combaterea pirateriei în largul coastei Somaliei, iar EUNAVFOR Med operația Sophia depune eforturi pentru anihilarea rețelelor de traficanți și a salvat peste 28 000 de vieți omenești până în prezent în zona central-sudică a Mediteranei.

2. Reducerea presiunii omului asupra oceanelor și crearea condițiilor propice unei economii albastre

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris, Comisia va depune eforturi pentru a consolida acțiunile în privința oceanelor în vederea implementării angajamentelor naționale și internaționale, începând cu Ziua oceanelor la COP22, care va avea loc în Marrakech la 12 noiembrie 2016. Deoarece absorb 25 % din emisiile de CO2, oceanele reprezintă importanți regulatori ai climei. Dacă nu se iau măsuri pentru a limita încălzirea și acidifierea oceanelor, acestea riscă să deregleze clima.

Combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) reprezintă o prioritate pentru UE. Cel puțin 15 % din capturile la nivel mondial, în valoare de 8-19 miliarde EUR pe an, sunt ilegale. În calitate de lider în lupta împotriva pescuitului INN, UE va promova acțiuni multilaterale și va consolida rolul Interpolului în combaterea pescuitului INN. Comisia va lansa un proiect-pilot de monitorizare a pescuitului ilegal la nivel mondial cu ajutorul comunicațiilor prin satelit.

O altă amenințare majoră la adresa oceanelor o constituie deșeurile marine. În cadrul „Planului de acțiune privind economia circulară”, UE va propune până în 2017 o strategie privind materialele plastice care va contribui la reducerea deșeurilor marine cu cel puțin 30 % până în 2020.

Comisia va depune eforturi în vederea elaborării unor orientări internaționale privind amenajarea spațiului maritim până în 2025 și va contribui la extinderea zonelor marine protejate din întreaga lume cu fonduri din programele Orizont 2020 și LIFE.

3. Consolidarea cercetării și a datelor privind oceanele la nivel internațional

Estimările arată că fundul mărilor și oceanelor rămâne neexplorat în proporție de 90 %. Mai puțin de 3 % este utilizat pentru activitatea economică. Este esențial să înțelegem mai bine și să deținem mai multe cunoștințe științifice solide pentru a gestiona sustenabil resursele oceanelor și a reduce presiunea omului asupra lor. Rețeaua „Blue data” a UE – Rețeaua europeană de observare și date privind mediul marin – furnizează date de la peste 100 de organisme de cercetare marină și este accesibilă tuturor. Comisia va propune modalități de a dezvolta această bază de date pentru a o transforma într-o rețea de date maritime la nivel mondial.

Acțiunile propuse vor fi discutate cu statele membre ale UE în cadrul Consiliului și al Parlamentului European.

Context

Inițiativa de astăzi face parte integrantă din răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă, în special în ceea ce privește obiectivul de dezvoltare durabilă 14 „de a conserva și utiliza sustenabil oceanele, mările și resursele marine”. Ea se bazează pe mandatul politic acordat comisarului Vella de către președintele Juncker „de a participa la conturarea guvernanței internaționale a oceanelor în cadrul ONU, în alte foruri multilaterale și bilaterale cu parteneri mondiali-cheie”.

Rolul UE în promovarea siguranței și a securității, a creșterii maritime mondiale și a guvernanței mondiale prin parteneriate bilaterale, regionale și multilaterale se bazează pe Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Strategia globală, prezentată de Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini în iunie 2016, solicită elaborarea mai multor politici interne și externe comune. Comunicarea comună de astăzi are drept scop crearea unor legături între dimensiunea internă și cea externă de securitate ale bunei guvernanțe a oceanelor. Ea ține seama de strategiile existente, în special de Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și de strategiile regionale, cum ar fi cele privind Golful Guineei și Oceanul Indian, inclusiv de politica integrată pentru regiunea arctică. Aceste eforturi urmăresc să sporească responsabilitatea comună la nivel internațional pentru oceanele noastre.

Pentru informații suplimentare

Comunicarea comună și fișa informativă sunt disponibile pe site-ul consacrat guvernanței internaționale a oceanelor.

Infografic privind guvernanța internațională a oceanelor

Infografic privind guvernanța UE și internațională a oceanelor

Operațiunile UE în Marea Mediterană

IP/16/3619

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar