Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ecuador går med i handelsavtalet mellan EU och Colombia/Peru

Bryssel den 11 november 2016

EU-kommissionär Cecilia Malmström undertecknar protokollet om Ecuadors anslutning till avtalet vid en ceremoni i Bryssel kl. 13:00 i dag.

I dag undertecknar handelskommissionär Cecilia Malmström protokollet om Ecuadors anslutning till EU:s handelsavtal med Colombia och Peru. Detta utvecklingsinriktade avtal kommer att öppna marknader på båda sidor, öka stabiliteten och förutsebarheten för handel och investeringar i båda riktningar och främja en inkluderande och hållbar utveckling.

– Det här avtalet är en milstolpe i förbindelserna mellan Ecuador och EU och ger en ram som gynnar handel och investeringar på bägge sidor, sade Cecilia Malmström. Det är viktigt att avtalet snabbt träder i kraft så att exportörer, arbetstagare och medborgare kan börja dra nytta av fördelarna. Vi behöver skapa mer handel mellan oss eftersom handel är en nyckelfaktor för tillväxt och sysselsättning för oss i EU, men även för en ekonomi som Ecuador som vill diversifiera och integreras i de globala värdekedjorna. Avtalet ger europeiska företag fotfäste i Ecuador och stöder reformer i landet.

Klockan ett i dag undertecknar EU-kommissionen undertecknar anslutningsprotokollet vid en ceremoni tillsammans med det slovakiska EU-ordförandeskapet, som företräddes av ekonomiminister Peter Žiga, och Ecuadors vicepresident Jorge Glas, Colombias ambassadör Rodrigo Rivera och Perus ambassadör Cristina Ronquillo De Blödorn. Avtalet måste nu godkännas av Europaparlamentet innan man kan börja tillämpa det provisoriskt.

Avtalet avskaffar tullarna på alla industriprodukter och fiskeriprodukter, förbättrar marknadstillträdet för jordbruksprodukter, förbättrar tillgången till offentlig upphandling och tjänster och minskar de tekniska handelshindren ytterligare. När avtalet helt genomförts kommer det att innebära besparingar för EU-exportörer på minst 106 miljoner euro; i tariffer årligen och Ecuadors exportörer kommer att spara upp till 248 miljoner euro;.

Detta asymmetriska avtal är anpassat till Ecuadors utvecklingsbehov. Sänkningen av tullar kommer att genomföras stegvis under 17 år. EU kommer att liberalisera nästan 95 % av tullpositionerna vid ikraftträdandet och Ecuador omkring 60 %. Enligt EU-kommissionens beräkningar kommer avtalet att ha betydande effekter på Ecuadors BNP. Det kommer att ge ökad tillgång till EU för Ecuadors viktigaste exportprodukter, som fiskeriprodukter, snittblommor, kaffe, kakao, frukt och nötter. Bananer kommer att omfattas av en förmånstullsats, men det kommer att finnas en stabiliseringsmekanism så att EU-kommissionen kan granska och överväga att tillfälligt upphäva tullförmånerna om en årströskel uppnås, precis som i våra handelsavtal med Colombia, Peru och Centralamerika.

Avtalet kommer också att ha stora positiva effekter för EU. Exempelvis kommer EU:s jordbrukssektor att få ökat marknadstillträde för sina produkter, och 100 skyddade geografiska EU-beteckningar kommer att vara skyddade i Ecuador. EU-vinster kan också förväntas inom enskilda sektorer, t.ex. tillträde till nya marknader för bilar och maskiner.

Det föreslagna avtalet omfattar också åtaganden om att effektivt genomföra internationella konventioner om arbetstagares rättigheter och miljöskydd, som kommer att övervakas med systematiskt deltagande av det civila samhället.

Handelsavtalet kommer att stärka den regionala integrationen och Ecuador blir det tredje landet i Andinska gemenskapen som ansluter sig till det (efter Colombia och Peru). Avtalet håller också möjligheten öppen för Andinska gemenskapens fjärde medlem, Bolivia, att ansöka om att gå med, om landet så önskar. Med detta handelsavtal fortsätter EU att stärka sina förbindelser och främja sin ambitiösa handelsagenda med Latinamerika.

Bakgrund

Den bilaterala handeln med varor mellan EU och Ecuador uppgick till 4,6 miljarder euro; 2015: EU-exporten till Ecuador uppgick till 2 miljarder euro; och importen till 2,6 miljarder euro;.

Samtalen om ett handelsavtal inleddes i januari 2009 mellan EU och Colombia, Ecuador och Peru. I juli 2009 slutade Ecuador delta i samtalen. Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Colombia/Peru avslutades i mars 2010. Avtalet började tillämpas provisoriskt från och med mars 2013 med Peru, och från och med augusti 2013 med Colombia. De positiva effekterna av avtalet är redan tydliga i Colombia och Peru. Exempelvis har fler än 500 colombiska och 1 100 peruanska företag, framför allt små och medelstora företag, för första gången exporterat till EU efter avtalets ikraftträdande.

I maj 2013 signalerade Ecuador sin vilja att återuppta samtalen och ansluta sig till avtalet med Colombia och Peru. Förhandlingarna återupptogs formellt i januari 2014 och slutfördes den 17 juli 2014.

Mer information

IP/16/3615

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar