Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Ekvador se je pridružil trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem

Bruselj, 11. novembra 2016

Komisarka Malmström bo danes na podpisni slovesnosti v Bruslju ob 13. uri podpisala protokol o pristopu Ekvadorja k sporazumu.

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström bo danes podpisala protokol o pristopu Ekvadorja k prostotrgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem. Ta sporazum, ki podpira razvoj, bo odprl trga na obeh straneh, povečal stabilnost in predvidljivost za trgovino in naložbe v obe smeri ter spodbujal vključujoč in trajnosten razvoj.

Komisarka Malmström je dejala: „Sporazum predstavlja mejnik v odnosih med Ekvadorjem in EU ter vzpostavlja primeren okvir za spodbujanje trgovine in naložb na obeh straneh. Dobro bi bilo, da bi kmalu stopil v veljavo, tako da bi izvozniki, delavci in državljani lahko začeli uživati s tem povezane koristi. Vzpostaviti bi bilo treba več medsebojnega trgovanja, saj je le-to ključni dejavnik za rast in ustvarjanje delovnih mest v EU, pa tudi za diverzifikacijo in vključitev takih gospodarstev, kot je ekvadorsko, v globalne vrednostne verige. S sprejetjem tega sporazuma bodo omogočeniuveljavljanje evropskih podjetij in reforme v Ekvadorju.

Komisarka bo protokol o pristopu podpisala danes ob 13. uri na slovesnosti slovaškega predsedstva EU, ki se je bodo udeležili tudi minister za gospodarstvo Peter Žiga, podpredsednik Ekvadorja Jorge Glas, veleposlanik Kolumbije Rodrigo Rivera in veleposlanica Peruja Cristina Ronquillo De Blödorn. Sporazum mora pred začetkom njegove začasne uporabe odobriti še Evropski parlament.

S tem sporazumom se bodo odpravile tarife za vse industrijske in ribiške proizvode, povečal dostop do trga za kmetijske proizvode, izboljšal dostop do javnih naročil in storitev ter dodatno zmanjšale tehnične ovire v trgovini. Ko se bo začel v celoti izvajati, bodo prihranki pri tarifah za izvoznike EU letno dosegli najmanj 106 milijonov evrov, Ekvador pa bo pri izvozu zaradi odpravljenih dajatev letno prihranil do 248 milijonov evrov.

Ta asimetrični sporazum je usmerjen k razvojnim potrebam Ekvadorja. Tarife se bodo zniževale postopoma v obdobju 17 let, pri čemer bo EU ob začetku veljavnosti sporazuma liberalizirala skoraj 95 % tarifnih postavk, Ekvador pa približno 60 %. Po ocenah Komisije bo imel sporazum velik učinek na BDP Ekvadorja. Ekvadorju bo zagotovil koristi z boljšim dostopom do trga EU za njegove glavne izvozne artikle, na primer ribiške proizvode, rezano cvetje, kavo, kakav, sadje in oreške. Tudi za banane se bo uporabljala preferencialna stopnja, vendar bo vzpostavljen stabilizacijski mehanizem, ki bo Komisiji omogočil, da prouči začasno opustitev preferencialov, če bo dosežen letni prag. Tak mehanizem se že uporablja pri trgovinskih sporazumih s Kolumbijo, Perujem in Srednjo Ameriko.

Pomembne bodo tudi koristi za EU. Kmetijskemu sektorju EU bo na primer koristil večji dostop do trga za kmetijske proizvode, prav tako pa bo na ekvadorskem trgu zaščitenih tudi okrog 100 geografskih označb EU. Koristi za EU lahko pričakujemo tudi v nekaterih drugih sektorjih, vključno z dostopom do novega trga za avtomobile in stroje.

Predlagani dogovor vključuje tudi zaveze za uspešno izvajanje mednarodnih konvencij o pravicah delavcev in varstvu okolja. Pri spremljanju izvajanja teh zavez bo sistematično sodelovala tudi civilna družba.

Sporazum bo okrepil regionalno povezovanje, saj je Ekvador poleg Kolumbije in Peruja tretja država Andske skupnosti, ki bo vključena v trgovinski sporazum, odprta pa ostaja tudi možnost, da se mu pridruži še četrta država te skupnosti, Bolivija. S tem trgovinskim sporazumom EU še naprej krepi odnose z Latinsko Ameriko in izpolnjuje svoje ambiciozne trgovinske načrte za to regijo.

Ozadje

Dvostranska blagovna menjava med EU in Ekvadorjem je leta 2015 znašala 4,6 milijarde evrov; EU je v Ekvador izvozila za 2 milijarde evrov blaga, iz njega pa uvozila blago v vrednosti 2,6 milijarde evrov.

Pogajanja o trgovinskem sporazumu so se začela januarja 2009 med EU ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem. Julija 2009 je Ekvador začasno prenehal sodelovati v pogajanjih. Marca 2010 so bila pogajanja o trgovinskem sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem zaključena in sporazum se od marca 2013 začasno uporablja za Peru, od avgusta 2013 pa tudi za Kolumbijo. Koristi sporazuma za Kolumbijo in Peru so že opazne; od začetka njegove veljavnosti je na primer začelo v EU izvažati več kot 500 kolumbijskih in 1100 perujskih podjetij, večinoma malih in srednjih.

Ekvador je maja 2013 izrazil pripravljenost za nadaljevanje pogovorov in pridružitev sporazumu. Formalno so se pogajanja ponovno začela januarja 2014, končala pa julija 2014.

Več informacij

IP/16/3615

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar