Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Ecuador treedt toe tot de handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru

Brussel, 11 november 2016

Commissaris Malmström ondertekent het Protocol van toetreding van Ecuador tot de Overeenkomst tijdens een plechtigheid vandaag om 13 uur in Brussel.

EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström ondertekent vandaag het Protocol van toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst van de EU met Colombia en Peru. Deze op ontwikkeling gerichte overeenkomst zal aan beide kanten markten openen, de handel en investeringen in beide richtingen stabieler en beter voorspelbaar maken en inclusieve en duurzame ontwikkeling bevorderen.

. "Deze overeenkomst vormt een mijlpaal in de betrekkingen tussen Ecuador en de EU en creëert voor beide partijen het juiste kader voor meer handel en investeringen. Het is van belang dat de overeenkomst snel van kracht wordt, zodat exporteurs, werknemers en burgers er de voordelen van kunnen plukken. Wij moeten voor meer onderlinge handel zorgen omdat handel heel belangrijk is voor groei en banen in de EU, maar ook voor een economie zoals de Ecuadoraanse, die wil diversifiëren en in de wereldwijde waardeketens wil integreren. Hiermee ontstaat een steunpunt voor Europese bedrijven en een anker voor hervormingen in Ecuador", aldus commissaris Malmström.

De commissaris ondertekent vandaag om 13 uur het toetredingsprotocol tijdens een ceremonie met het Slowaakse voorzitterschap van de EU, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken Peter Žiga, vice-president Jorge Glas van Ecuador, ambassadeur Rodrigo Rivera van Colombia en ambassadeur Cristina Ronquillo De Blödorn van Peru. De overeenkomst moet nu door het Europees Parlement worden goedgekeurd, voorafgaand aan de voorlopige toepassing ervan.

De overeenkomst zorgt voor de afschaffing van de heffingen op alle industriële en visserijproducten, een grotere markttoegang voor landbouwproducten, een betere toegang tot overheidsopdrachten en diensten en een verdere afbouw van technische handelsbelemmeringen. Na de volledige inwerkingtreding profiteren de Europese exporteurs van besparingen aan heffingen van minstens 106 miljoen euro per jaar en de Ecuadoriaanse exporteurs besparen tot 248 miljoen euro aan afgeschafte invoerrechten.

De asymmetrische overeenkomst is toegesneden op de ontwikkelingsbehoeften van Ecuador. De heffingen worden de komende 17 jaar geleidelijk afgebouwd, waarbij de EU op het moment van de inwerkingtreding bijna 95% van de tarieflijnen liberaliseert en Ecuador ongeveer 60%. Volgens ramingen van de Commissie zal dit een aanzienlijke impact op het bbp van Ecuador hebben. De overeenkomst biedt Ecuador het voordeel van betere toegang tot de EU voor zijn belangrijke exportproducten, zoals vis, snijbloemen, koffie, cacao, fruit en noten. Bananen vallen ook onder een preferentieel tarief, maar er komt een stabilisatiemechanisme zodat de Commissie het preferentiële tarief kan beoordelen en eventueel schorsen als jaarlijkse drempelwaarden worden bereikt, zoals momenteel al op onze handelsovereenkomsten met Colombia, Peru en Centraal-Amerika van toepassing is.

De voordelen voor de EU zijn ook belangrijk. Zo profiteert de Europese landbouwsector van een grotere markttoegang voor zijn producten en van de bescherming van ongeveer 100 geografische aanduidingen van de EU op de Ecuadoriaanse markt. Er zijn ook voordelen voor de EU te verwachten in specifieke sectoren, zoals nieuwe markttoegang voor auto's en machines.

De voorgestelde overeenkomst omvat tevens het engagement om internationale verdragen inzake arbeidsrechten en milieubescherming doeltreffend te implementeren en die te monitoren, waarbij het maatschappelijk middenveld stelselmatig zal worden betrokken.

De overeenkomst zal de regionale integratie versterken, met Ecuador nu als derde lid van de Andesgemeenschap (naast Colombia en Peru) aangesloten bij de handelsovereenkomst. De deal houdt ook de mogelijkheid open voor toetreding tot de overeenkomst van Bolivia, het vierde lid van deze gemeenschap, mocht het land dat willen. Met deze handelsovereenkomst versterkt de EU de betrekkingen verder en ontwikkelt zij haar ambitieuze handelsagenda met Latijns-Amerika.

Achtergrond

De bilaterale handel in goederen tussen de EU en Ecuador bedroeg 4,6 miljard euro in 2015: de EU voerde voor 2 miljard euro uit naar Ecuador en voerde voor 2,6 miljard euro in.

De besprekingen voor een handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru zijn in januari 2009 gestart. In juli 2009 heeft Ecuador zijn deelname aan de besprekingen opgeschort. De onderhandelingen voor een Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru zijn in maart 2010 afgerond; de overeenkomst werd vanaf maart 2013 voorlopig toegepast met Peru, en vanaf augustus 2013 met Colombia. In Colombia en Peru zijn de voordelen van de overeenkomst al merkbaar. Sinds de inwerkingtreding van de overeenkomst hebben bijvoorbeeld al meer dan 500 Colombiaanse en 1100 Peruaanse bedrijven, hoofdzakelijk kleine en middelgrote bedrijven, voor het eerst naar de EU geëxporteerd.

In mei 2013 heeft Ecuador aangegeven bereid te zijn de besprekingen te hervatten en tot de overeenkomst met Colombia en Peru toe te treden. De onderhandelingen zijn in januari 2014 formeel hervat en op 17 juli 2014 afgerond.

Meer informatie

IP/16/3615

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar