Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

L-Ekwador jingħaqad mal-ftehim kummerċjali UE / Kolombja / Peru

Brussell, il-11ta' novembru 2016

Il-Kummissarju Malmström tiffirma l-Protokoll ta' Adeżjoni tal-Ekwador għall-Ftehim f'ċerimonja ta' ffirmar fi Brussell illum fis-13: 00.

Il-Kummissarju Cecilia Malmström illum tiffirma l-Protokoll ta' Adeżjoni tal-Ekwador għall-Ftehim tal-UE dwar il-Kummerċ Ħieles mal-Kolombja u l-Peru.Il-Kummissarju għall-Kummerċ Cecilia Malmström illum tiffirma l-Protokoll tal-Adeżjoni tal-Ekwador għall-Ftehim Kummerċjali tal-UE mal-Kolombja u l-Peru. Dan il-Ftehim se jiftaħ swieq favur l-iżvilupp fuq iż-żewġ naħat, iżid l-istabbiltà u l-prevedibbiltà għall-kummerċ u l-investiment fiż-żewġ direzzjonijiet, u jippromwovi l-iżvilupp inklużiv u sostenibbli.

Il-Kummissarju Malmström qalet: "Dan il-ftehim huwa pass importanti fir-relazzjonijiet bejn l-Ekwador u l-UE u joħloq il-qafas it-tajjeb għall-ixprunar tal-kummerċ u tal-investiment fuq iż-żewġ naħat. Huwa importanti li l-ftehim jidħol fis-seħħ malajr ħalli l-esportaturi, il-ħaddiema u ċ-ċittadini jkunu jistgħu jibdew igawdu l-benefiċċji. Irridu noħolqu aktar kummerċ bejnietna għax il-kummerċ huwa fattur ewlieni għat-tkabbir u għall-impjiegi fl-UE imma wkoll għal ekonomija bħal tal-Ekwador, li tixtieq li tiddiversifika u tintegra fil-ktajjen tal-valur globali. Dan joħloq bażi kemm għan-negozju Ewropew u għar-riformi fl-Ekwador."

Il-Kummissarju tiffirma l-Protokoll ta' Adeżjoni f'ċerimonja llum fis-siegħa flimkien mal-Presidenza Slovakka tal-UE, rappreżentata mill-Ministru għall-Ekonomija Peter Žiga, il-Viċi-President Jorge Glas tal-Ekwador, l-Ambaxxatur Rodrigo Rivera tal-Kolombja, u l-Ambaxxatur Cristina Ronquillo tal-Peru. Il-ftehim issa jeħtieġ il-kunsens tal-Parliament Ewropew qabel ma jkun jista' jiġi implimentat b'mod proviżorju.

Il-ftehim se jelimina tariffi għall-prodotti kollha industrijali u tas-sajd, iżid l-aċċess għas-suq għall-prodotti agrikoli, itejjeb l-aċċess għall-akkwist u għas-servizzi pubbliċi, u jnaqqas aktar l-ostakli tekniċi għall-kummerċ. Ladarba jiġi implimentat b'mod sħiħ, huwa stmat li l-esportaturi tal-UE se jiffrankaw mill-inqas € 106 miljun f'tariffi kull sena, u l-esportazzjonijiet Ekwadorjani se jiffrankaw sa € 248 miljun f'dazji li jkunu tneħħew.

Dan il-ftehim asimetriku ġie mfassal speċjalment għall-ħtiġijiet ta' żvilupp tal-Ekwador. It-tnaqqis fit-tariffi se jiġi implimentat biss gradwalment fuq perjodu ta' 17-il sena, fejn l-UE se tilliberalizza kważi 95% tal-linji tariffarji wara d-dħul fis-seħħ, u l-Ekwador madwar 60%. Skont l-istimi tal-Kummissjoni, l-impatt fuq il-PGD Ekwadorjan se jkun wieħed sinifikanti. Il-ftehim se jippermetti lill-Ekwador biex jibbenefika mill-aċċess imtejjeb għall-esportazzjonijiet ewlenin tiegħu lejn l-UE, bħas-sajd, fjuri maqtugħin, kafe, kawkaw, frott u ġewż. Il-banana se tibbenefika wkoll mir-rata preferenzjali, imma mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni se jkun fis-seħħ u jippermetti lill-Kummissjoni biex teżamina u tqis is-sospensjoni ta' preferenzi jekk jintlaħaq limitu annwali, bħalma huwa l-każ bħalissa għall-ftehimiet kummerċjali tagħna mal-Kolombja, il-Peru u l-Amerika Ċentrali.

Il-benefiċċji għall-UE se jkunu importanti wkoll. Pereżempju, is-settur agrikolu tal-UE se jibbenefika minn aċċess miżjud tas-suq għall-prodotti tiegħu, kif ukoll mill-protezzjoni ta' madwar 100 indikazzjoni ġeografika tal-UE fis-suq Ekwadorjan. Gwadanji huma mistennija wkoll għall-UE f'setturi speċifiċi, inkluż l-aċċess il-ġdid tas-suq għall-karozzi u għall-makkinarju.

Il-ftehim propost se jinkludi wkoll impenji għall-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni ambjentali, li se jkun hemm il-monitoraġġ tagħhom permezz ta' involviment sistematiku tas-soċjetà ċivili.

Il-ftehim se jsaħħaħ l-integrazzjoni reġjonali, fejn l-Ekwador se jsir it-tielet membru tal-Komunità Andina (flimkien mal-Kolombja u l-Peru) inkluża fil-ftehim kummerċjali. Il-ftehim iżomm miftuħ ukoll il-possibbiltà għar-raba' membru tal-Komunità, il-Bolivja, biex tfittex adeżjoni mal-ftehim jekk tkun tixtieq. B'dan il-ftehim kummerċjali, l-UE tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet u tavvanza fl-aġenda kummerċjali ambizzjuża tagħha mal-Amerika Latina.

Sfond

Il-kummerċ bilaterali fil-prodotti bejn l-UE u l-Ekwador kien ta' € 4.6 biljun fl-2015: l-UE esportat € 2 biljun lejn l-Ekwador u importat € 2.6 biljun.

It-taħdidiet għal Ftehim Kummerċjali tnedew f'Jannar 2009 bejn l-UE u l-Kolombja, l-Ekwador u l-Peru. F'Lulju 2009, l-Ekwador issospenda l-parteċipazzjoni tiegħu fit-taħdidiet. In-negozjati għal Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja / Peru ġew konklużi f'Marzu 2010, fejn il-Ftehim ġie applikat b'mod proviżorju minn Marzu 2013 mal-Peru u minn Awwissu 2013 mal-Kolombja. Il-benefiċċji tal-ftehim għal il-Kolombja u l-Perù huma diġà viżibbli. Pereżempju, aktar minn 500 Kolombjana u 1,100 kumpanija Peruvjana, l-aktar dawk żgħar u ta' daqs medju, esportaw għall-ewwel darba lejn l-UE wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim.

F'Mejju 2013 l-Ekwador wera r-rieda tiegħu li jerġa' jibda t-taħdidiet u biex jingħaqad mal-Ftehim mal-Kolombja u l-Peru. In-negozjati reġgħu bdew formalment f'Jannar 2014 u ġew konklużi fis-17 ta' Lulju 2014.

Għal aktar informazzjoni

IP/16/3615

Kuntatti mal-istampa:

Mistoqsijiet ġenerali mill-pubbliku: Europe Direct bit-telefown fuq 00 800 67 89 10 11 jew bl - e-mail


Side Bar